Отчети

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

Декларации по ЗКИ

Правила за изпр.призовки по ел.поща

ОТЧЕТ ЗА 2013 г.
Отчет м. 01-02 2014
Отчет м. 02 2014
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 03.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.03.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.04.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 04.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.05.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 05.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.06.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 06.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.07.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 07.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.08.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 08.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.09.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 09.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.10.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 10.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.11.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 11.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.12.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 12.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
Отчетен доклад за дейността на РС Белоградчик през 2014г.
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.02.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 02.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.03.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 03.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.05.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 05.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.06.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 06.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.07.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 07.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.08.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 08.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.09.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 09.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.10.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 10.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.11.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 11.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.12.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 12.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
Отчетен доклад за дейността на РС Белоградчик през 2015г.
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.01.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.02 - 01.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.02.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 03.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.03.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 05.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М 05.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 06.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М 06.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 07.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М 07.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М.01-08 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М. 08 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М.01-09 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М. 09 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М.01-10 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М. 10 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 1-30.11.2016 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.11.2016 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 1-30.12.2016 В РС БЕЛОГРАДЧИК

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 12.2016 В РС БЕЛОГРАДЧИК

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-02.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 02.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА 2016 г.
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-03.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 03.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-04.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 04.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-05.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 05.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-06.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 06.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-07.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 07.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-08.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 08.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-09.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 09.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-10.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 10.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-11.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 11.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-12.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 12.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
Статистически сведения 2017г.
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 02.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-02.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 03.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-03.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 04.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-04.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 05.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-05.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 06.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-06.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 07.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-07.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 08.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-08.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 09.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-09.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 10.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-10.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 11.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-011.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 12.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-12.2018 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 02.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-02.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 03.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-03.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 04.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-04.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 05.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-05.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 06.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-06.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 07.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-07.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 08.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-08.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 09.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-09.2019 В РС БЕЛОГРАДЧИК

Утвърден бюджет на РС Белоградчик за 2019 г.