Отчети

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

ОТЧЕТ ЗА 2006 г.

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД БЕЛОГРАДЧИК ПО НАКАЗАТЕЛНИТЕ ДЕЛА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД БЕЛОГРАДЧИК ПО ГРАЖДАНСКИТЕ ДЕЛА
ОТЧЕТ ЗА 2007 г.
Годишен доклад за работата на Районен съд Белоградчик
през 2007 г.
Приложение 1 - Годишен отчет за работата на Районен съд Белоградчик
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

ОТЧЕТ ЗА 2008 г.

Декларации по ЗКИ
ОТЧЕТ ЗА 2009 г.
ОТЧЕТ ЗА 2010 г.

Правила за изпр.призовки по ел.поща

ОТЧЕТ ЗА 2011 г.
ОТЧЕТ ЗА 2012 г.
ОТЧЕТ ЗА 2013 г.
Отчет м. 01-02 2014

Отчет м. 02 2014

ОТЧЕТ ЗА 2013 г.
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 03.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.03.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.04.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 04.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.05.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 05.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.06.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 06.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.07.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 07.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.08.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 08.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.09.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 09.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.10.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 10.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.11.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 11.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.12.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 12.2014 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
Отчетен доклад за дейността на РС Белоградчик през 2014г.
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.02.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 02.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.03.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 03.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.05.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 05.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.06.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 06.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.07.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 07.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.08.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 08.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.09.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 09.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.10.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 10.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.11.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 11.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.12.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 12.2015 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
Отчетен доклад за дейността на РС Белоградчик през 2015г.
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.01.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.02 - 01.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.02.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 03.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ М.03.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 05.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М 05.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 06.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М 06.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.01 - 07.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М 07.2016 г. В РС - БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М.01-08 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М. 08 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М.01-09 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М. 09 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М.01-10 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА - М. 10 2016Г. В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 1-30.11.2016 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М.11.2016 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 1-30.12.2016 В РС БЕЛОГРАДЧИК

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 12.2016 В РС БЕЛОГРАДЧИК

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-02.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 02.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА 2016 г.
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-03.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 03.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-04.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 04.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-05.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 05.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-06.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 06.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-07.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 07.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-08.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 08.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-09.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 09.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-10.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 10.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 01-11.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА М. 11.2017 В РС БЕЛОГРАДЧИК

23 октомври 2015 година „ ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в РАЙОНЕН СЪД – БЕЛОГРАДЧИК

За реализиране проекта на Висш съдебен съвет „Ден на отворените врати” в Районен съд гр. Белоградчик, на 23.10.2015 година за времето от 9:00 до 16:00 часа ще бъде осигурен достъп до деловодството на съда, съдебно-изпълнителна служба, бюро „Съдимост” и съдебна зала № 1. Надяваме се с провеждането на проект: „Ден на отворените врати” в Районен съд гр. Белоградчик да допринесем за повишаване на правната култура на всички ни и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Във връзка с годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС), приета с решение на ВСС № 50 от 22.11.2012 г., в Районния съд – Белоградчик на 23.10.2015 г. се проведе „Ден на отворените врати“, с цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната власт. За целта, бяха поканени ученици от СОУ „Христо Ботев“ – гр. Белоградчик. Ученици от Х-ти и ХІІ-ти клас посетиха съда и бяха запознати със структурата на институцията. Районните съдии Божидарка Йосифова и Анна Кайтазка, както и районният прокурор Георги Светославов проведоха среща-дискусия с посетителите. На срещата бяха разяснени на достъпен език основните принципи при работата на съда, учениците бяха запознати със структурата на съдебната система и спецификата на работата на магистратите, както и с функциите на Районния съд – Белоградчик. По време на дискусията, учениците задаваха много въпроси и проявиха сериозен интерес към дейността на съда и прокуратурата. На присъстващите бяха обяснени и процесите по образуване и движение на гражданските и наказателните дела, ролята на участниците в съответните съдебни производства, както и основните положения, които съдията съобразява при решаване на делото по вътрешно убеждение въз основа на събраните доказателства и закона.