Обявления за публична продан

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №
11.03.2019г. 51-2006г.
21.03.2019г. 56-2006г.
12.04.2019г. 51-2012г.
15.04.2019г. 71-2006г.
14.05.2019г. 50-2006г.