Обявления за публична продан

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №
01.11.2018г. 50-2006г.
30.11.2018г. 5-2010г.
30.11.2018г. 51-2006г.
05.12.2018г. 56-2006г.