Обявления за публична продан

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №
11.09.2019г. 51-2012г.
13.09.2019г. 71-2006г.
07.10.2019г. 26-2010г.
08.10.2019г. 50-2006г.
25.10.2019г. 20-2010г.
31.10.2019г. 31-2016г.
05.11.2019г. 56-2006г.