Обявления за публична продан

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №
12.04.2019г. 51-2012г.
15.04.2019г. 71-2006г.
14.05.2019г. 50-2006г.
29.05.2019г. 26-2010г.
29.05.2019г. 77-2006г.
02.07.2019г. 20-2010г.
08.07.2019г. 56-2006г.