Контакти

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

3900 Белоградчик

ул. "Княз Борис" 45; тел./факс 0936 / 5 42 14, 5 41 68

 

e-mail: rsbelog@abv.bg

тел. 0936 / 5-43-82 - Председател - Антон Антов

тел./факс 0936 / 5-42-14 - Гл. счетоводител, Адм. секретар

тел. 0936 / 5-34-55 - Районен съдия - Божидарка Йосифова

тел. 0936 / 5-42-06 - Районен съдия - Анна Кайтазка

тел. 0936 / 5-54-78 - Държавен съдебен изпълнител - Ахмадула Амири

тел./факс 0936 / 5-41-68 - Деловодство

тел. 0936 / 5-41-70 - Съдия по вписвания - Полина Сиракова-Тодорова и Служба вписвания

 

Районен съд Белоградчик уведомява гражданите, че могат да използват услугата - издаване на електронни свидетелства за съдимост, за което е необходим електронен подпис.