Конкурси

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

Конкурсите се обявяват със заповед на административния ръководител, съобразно правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища - ДВ 95/26.10.2004г. и КТ