Конкурси

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

Конкурсите се обявяват със заповед на административния ръководител, съобразно правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища - ДВ 95/26.10.2004г. и КТ

Обявление конкурс

Заявление и декларации за конкурс

Дл.х-ка съд.делов.СИС

Дл.х-ка съд.деловодител

Спиък допуснати до конкурс

Резултат съд.деловодител НД 001-1

Резултат съд.деловодител НД 001-2

Резултат съд.деловодител СИС 001-1

Резултат съд.деловодител СИС 001-2