Примерни съдебни бланки

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокоратура Белоградчик

Административен съд - Видин

Уважаеми граждани,

За Ваше удобство предоставяме примерни образци на документи (молби), които се подават до Районен съд.

Декларация по чл. 43, ал. 5 от ЗЗДФ
Молба за разрешение за сключване на граждански брак
Молба за разрешение за теглене от влог на малолетно лице 001
Молба за разрешение за теглене от влог на непълнолетно лице 001
Заявление за отказ от наследство
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост
Молба за издаване на съд. удостоверение за прекратен гр. брак 001
Молба за връщане на документи
Молба за издаване на изпълнителен лист 001
Молба за издаване на заверен препис 001
Молба за издаване на препис 001
Декларация по чл. 35, ал. 2 от Наредбата за вещите лица