С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
ФЕВРУАРИ 2019 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
01.02.2019 петък - 10:30 НЧХД № 270/17 А. Кайтазка
05.02.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 700/18 А. Антов
05.02.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 473/18 А. Антов
05.02.2019 вторник - 10:45 гр. д. № 1/18 А. Антов
05.02.2019 вторник - 11:00

гр. д. № 413/18

А. Антов
05.02.2019 вторник - 11:10 гр. д. № 657/18 А. Антов
05.02.2019 вторник - 11:30 гр. д. № 711/18 А. Антов
05.02.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 172/18 Б. Йосифова
05.02.2019 вторник - 11:00 АНД № 295/18 Б. Йосифова
05.02.2019 вторник - 11:30 АНД № 339/18 Б. Йосифова
05.02.2019 вторник - 10:30 АНД № 328/18 А. Кайтазка
05.02.2019 вторник - 11:00 АНД № 329/18 А. Кайтазка
06.02.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 474/18 А. Антов
07.02.2019 четвъртък - 10:00 НОХД № 327/18 Б. Йосифова
07.02.2019 четвъртък - 10:30 АНД № 294/18 А. Кайтазка
07.02.2019 четвъртък - 11:00 НОХД № 334/18 А. Кайтазка
12.02.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 715/18 А. Антов
12.02.2019 вторник - 09:45 гр. д. № 719/18 А. Антов
12.02.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 48/19 А. Антов
12.02.2019 вторник - 10:15 гр. д. № 53/19 А. Антов
12.02.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 52/19 А. Антов
12.02.2019 вторник - 10:45 гр. д. № 51/19 А. Антов
12.02.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 581/18 Б. Йосифова
12.02.2019 вторник - 10:20 гр. д. № 666/18 Б. Йосифова
12.02.2019 вторник - 11:00 гр. д. № 689/18 Б. Йосифова
12.02.2019 вторник - 10:00 АНД № 332/18 А. Кайтазка
12.02.2019 вторник - 10:30 АНД № 333/18 А. Кайтазка
12.02.2019 вторник - 11:00 НОХД № 337/18 А. Кайтазка
13.02.2019 сряда - 10:30 НОХД № 335/18 А. Кайтазка
14.02.2019 четвъртък - 10:00 НОХД № 336/18 А. Кайтазка
14.02.2019 четвъртък - 11:30 НОХД № 223/18 А. Кайтазка
19.02.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 19/15 А. Антов
19.02.2019 вторник - 11:15 гр. д. № 16/15 Б. Йосифова
19.02.2019 вторник - 10:00 АНД № 338/18 А. Кайтазка
19.02.2019 вторник - 10:30 АНД № 321/18 А. Кайтазка
20.02.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 569/18 А. Антов
20.02.2019 сряда - 10:30 НЧХД № 229/18 А. Кайтазка
21.02.2019 четвъртък - 10:00 АНД № 340/18 А. Кайтазка
21.02.2019 четвъртък - 10:15 АНД № 19/19 А. Кайтазка
21.02.2019 четвъртък - 10:30 АНД № 341/18 А. Кайтазка
26.02.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 579/18 А. Антов
26.02.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 801/17 А. Антов
26.02.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 481/18 А. Антов
26.02.2019 вторник - 10:00 АНД № 346/18 А. Кайтазка
26.02.2019 вторник - 11:00 АНД № 1/19 А. Кайтазка
26.02.2019 вторник - 11:00 АНД № 21/19 А. Кайтазка
26.02.2019 вторник - 11:30 АНД № 26/19 А. Кайтазка
26.02.2019 вторник - 11:50 АНД № 27/19 А. Кайтазка
27.02.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 617/18 А. Антов
27.02.2019 сряда - 10:30 гр. д. № 314/15 А. Антов
28.02.2019 четвъртък - 10:30 АНД № 15/19 А. Кайтазка
28.02.2019 четвъртък - 11:00 АНД № 16/19 А. Кайтазка