Г Р А Ф И К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
АВГУСТ 2019 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
01.08.2019 четвъртък - 10:00 НОХД № 149/19 А. Кайтазка
01.08.2019 четвъртък - 11:15 НОХД № 108/19 А. Кайтазка
02.08.2019 петък - 10:30 НОХД № 188/19 А. Кайтазка
06.08.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 397/19 Б. Йосифова
06.08.2019 вторник - 10:00

НЧХД № 112/19

А. Кайтазка
07.08.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 242/19 А. Антов
08.08.2019 четвъртък - 10:00 АНД № 128/19 А. Кайтазка
08.08.2019 четвъртък - 10:30 АНД № 76/19 А. Кайтазка
09.08.2019 петък - 10:00 НОХД № 134/19 А. Кайтазка
13.08.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 591/18 А. Антов
13.08.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 227/19 А. Антов
14.08.2019 сряда - 10:30 гр. д. № 695/18 А. Антов
14.08.2019 сряда - 10:30 гр. д. № 267/19 А. Антов
14.08.2019 сряда - 10:00 НЧХД № 229/18 А. Кайтазка
15.08.2019 четвъртък - 09:30 гр. д. № 398/19 Б. Йосифова
15.08.2019 четвъртък - 09:45 гр. д. № 399/19 Б. Йосифова
15.08.2019 четвъртък - 10:00 гр. д. № 400/19 Б. Йосифова
15.08.2019 четвъртък - 10:15 гр. д. № 401/19 Б. Йосифова
15.08.2019 четвъртък - 10:00 НОХД № 140/19 А. Кайтазка
15.08.2019 четвъртък - 11:00 АНД № 86/19 А. Кайтазка
19.08.2019 понеделник - 10:00 АНД № 187/19 А. Кайтазка
20.08.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 314/15 А. Антов
20.08.2019 вторник - 10:45 гр. д. № 314/19 А. Антов
20.08.2019 вторник - 10:00 АНД № 168/19 А. Кайтазка
20.08.2019 вторник - 10:30 АНД № 141/19 А. Кайтазка
20.08.2019 вторник - 11:00 АНД № 142/19 А. Кайтазка
21.08.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 104/19 А. Антов
21.08.2019 сряда - 10:30 гр. д. .№ 801/17 А. Антов
22.08.2019 четвъртък - 10:00 НОХД № 177/19 А. Кайтазка
22.08.2019 четвъртък - 11:15 НОХД № 178/19 А. Кайтазка
27.08.2019 вторник - 10:30 гр .д. № 19/15 А. Антов
27.08.2019 вторник - 10:30 НЧХД № 72/19 А. Кайтазка
28.08.2019 сряда - 10:30 гр. д. № 239/19 А. Антов
29.08.2019 четвъртък - 10:00 АНД № 95/19 А. Кайтазка