Г Р А Ф И К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
ОКТОМВРИ 2019 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
01.10.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 19/15 А. Антов
08.10.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 733/18 А. Антов
08.10.2019 вторник - 11:15 гр. д. № 239/19 А. Антов
08.10.2019 вторник - 10:00 АНД № 202/19 А. Кайтазка
08.10.2019 вторник - 10:30

АНД № 203/19

А. Кайтазка
08.10.2019 вторник - 11:00 АНД № 212/19 А. Кайтазка
09.10.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 146/19 А. Антов
09.10.2019 сряда - 10:00 НЧХД № 220/18 Б. Йосифова
09.10.2019 сряда - 10:30 НЧХД № 112/19 А. Кайтазка
10.10.2019 четвъртък - 09:30 гр. д. № 439/19 Б. Йосифова
10.10.2019 четвъртък - 10:00 гр. д. № 316/19 Б. Йосифова
10.10.2019 четвъртък - 10:15 гр. д. № 335/19 Б. Йосифова
10.10.2019 четвъртък - 10:30 гр. д. № 507/19 Б. Йосифова
10.10.2019 четвъртък - 10:40 гр. д. № 508/19 Б. Йосифова
10.10.2019 четвъртък - 13:00 ЧНД № 219/19 Б. Йосифова
10.10.2019 четвъртък - 10:00 ЧНД № 225/19 А. Кайтазка
10.10.2019 четвъртък - 10:30 ЧНД № 226/19 А. Кайтазка
14.10.2019 понеделник - 10:00 НОХД № 178/19 А. Кайтазка
15.10.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 383/19 А. Антов
15.10.2019 вторник - 10:45 гр. д. № 502/19 А. Антов
15.10.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 334/19 А. Антов
15.10.2019 вторник - 10:00 АНД № 196/19 Б. Йосифова
15.10.2019 вторник - 10:20 АНД № 197/19 Б. Йосифова
15.10.2019 вторник - 10:45 АНД № 235/19 Б. Йосифова
15.10.2019 вторник - 11:00 гр. д. № 33/18 Б. Йосифова
15.10.2019 вторник - 10:00 АНД № 205/19 А. Кайтазка
15.10.2019 вторник - 10:30 АНД № 206/19 А. Кайтазка
16.10.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 326/19 А. Антов
16.10.2019 сряда - 10:00 НЧХД № 229/18 А. Кайтазка
17.10.2019 четвъртък - 10:30 гр. д. № 597/18 Б. Йосифова
17.10.2019 четвъртък - 10:50 гр .д. № 454/18 Б. Йосифова
17.10.2019 четвъртък - 10:00 АНД № 128/19 А. Кайтазка
17.10.2019 четвъртък - 11:00 АНД № 76/19 А. Кайтазка
22.10.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 591/18 А. Антов
23.10.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 396/19 А. Антов
24.10.2019 четвъртък - 11:00 НЧХД № 74/19 Б. Йосифова
24.10.2019 четвъртък - 10:00 НЧХД № 72/19 А. Кайтазка
29.10.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 147/19 А. Антов
29.10.2019 вторник - 10:30 НЧХД № 192/19 А. Кайтазка
31.10.2019 четвъртък - 10:00 гр. д. № 777/18 Б. Йосифова
31.10.2019 четвъртък - 10:30 гр. д. № 16/15 Б. Йосифова
31.10.2019 четвъртък - 11:00 гр. д. № 767/18 Б. Йосифова
31.10.2019 четвъртък - 11:15 гр. д. № 129/19 Б. Йосифова
31.10.2019 четвъртък - 11:30 АНД № 240/19 Б. Йосифова