Г Р А Ф И К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
НОЕМВРИ 2019 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
01.11.2019 петък - 10:00 НЧХД № 150/19 А. Кайтазка
04.11.2019 понеделник - 10:00 НОХД № 178/19 А. Кайтазка
04.11.2019 понеделник - 11:00 НОХД № 275/19 А. Кайтазка
05.11.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 383/19 А. Антов
05.11.2019 вторник - 10:30

гр. д. № 326/19

А. Антов
05.11.2019 вторник - 10:45 гр. д. № 604/19 А. Антов
05.11.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 44319 Б. Йосифова
05.11.2019 вторник - 11:15 АНД № 247/19 Б. Йосифова
05.11.2019 вторник - 11:30 АНД № 253/19 Б. Йосифова
05.11.2019 вторник - 10:30 АНД № 232/19 А. Кайтазка
05.11.2019 вторник - 11:00 АНД № 231/19 А. Кайтазка
05.11.2019 вторник - 11:30 АНД № 212/19 А. Кайтазка
06.11.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 314/15 А. Антов
07.11.2019 четвъртък - 09:30 гр. д. № 733/18 А. Антов
07.11.2019 четвъртък - 10:00 НОХД № 244/19 Б. Йосифова
07.11.2019 четвъртък - 11:00 гр. д. № 496/19 Б. Йосифова
07.11.2019 четвъртък - 10:00 АНД № 234/19 А. Кайтазка
07.11.2019 четвъртък - 10:30 АНД № 236/19 А. Кайтазка
07.11.2019 четвъртък - 11:00 АНД № 237/19 А. Кайтазка
12.11.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 19/15 А. Антов
12.11.2019 вторник - 10:30 НОХД № 208/18 А. Кайтазка
13.11.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 146/19 А. Антов
13.11.2019 сряда - 10:00 АНД № 203/19 А. Кайтазка
14.11.2019 четвъртък - 10:00 гр. д. № 597/18 Б. Йосифова
14.11.2019 четвъртък - 11:00 НЧХД № 220/18 Б. Йосифова
14.11.2019 четвъртък - 10:00 АНД № 242/19 А. Кайтазка
14.11.2019 четвъртък - 11:00 АНД № 243/19 А. Кайтазка
14.11.2019 четвъртък - 11:00 АНД № 128/19 А. Кайтазка
18.11.2019 понеделник - 10:00 АНД № 262/19 А. Кайтазка
19.11.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 330/19 А. Антов
19.11.2019 вторник - 10:00 гр .д. № 202/19 Б. Йосифова
19.11.2019 вторник - 10:15 гр. д. № 491/19 Б. Йосифова
19.11.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 56/19 Б. Йосифова
19.11.2019 вторник - 11:00 гр. д. № 442/19 Б. Йосифова
19.11.2019 вторник - 11:30 АНД № 263/19 Б. Йосифова
19.11.2019 вторник - 10:30 НОХД № 85/18 А. Кайтазка
20.11.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 600/19 А. Антов
20.11.2019 сряда - 09:45 гр. д. № 599/19 А. Антов
20.11.2019 сряда - 10:00 АНД № 261/19 А. Кайтазка
20.11.2019 сряда - 10:30 АНД № 267/19 А. Кайтазка
21.11.2019 четвъртък - 10:00 АНД № 245/19 А. Кайтазка
21.11.2019 четвъртък - 10:20 АНД № 246/19 А. Кайтазка
21.11.2019 четвъртък - 10:40 АНД № 248/19 А. Кайтазка
21.11.2019 четвъртък - 11:00 АНД № 249/19 А. Кайтазка
25.11.2019 понеделник - 10:30 НЧХД № 112/19 А. Кайтазка
26.11.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 128/19 А. Антов
26.11.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 479/19 Б. Йосифова
26.11.2019 вторник - 10:20 АНД № 276/19 Б. Йосифова
26.11.2019 вторник - 10:00 АНД № 252/19 А. Кайтазка
27.11.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 396/19 А. Антов
28.11.2019 четвъртък - 10:00 НОХД № 272/19 Б. Йосифова
28.11.2019 четвъртък - 11:00 НОХД № 274/19 Б. Йосифова
28.11.2019 четвъртък - 10:00 АНД № 257/19 А. Кайтазка
28.11.2019 четвъртък - 10:30 АНД № 258/19 А. Кайтазка