С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
АПРИЛ 2018 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
10.04.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 74/18 А. Антов
11.04.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 62/18 А. Антов
11.04.2018 сряда - 10:00 НОХД № 284/17 Б. Йосифова
11.04.2018 сряда - 10:30 НОХД № 39/18 А. Кайтазка
11.04.2018 сряда - 14:30

АНД № 57/18

А. Кайтазка
12.04.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 250/17 А. Кайтазка
12.04.2018 четвъртък - 10:15 АНД № 251/17 А. Кайтазка
12.04.2018 четвъртък - 10:30 АНД № 252/17 А. Кайтазка
12.04.2018 четвъртък - 10:45 АНД № 253/17 А. Кайтазка
12.04.2018 четвъртък - 11:00 АНД № 254/17 А. Кайтазка
12.04.2018 четвъртък - 11:15 АНД № 256/17 А. Кайтазка
12.04.2018 четвъртък - 11:30 АНД № 257/17 А. Кайтазка
12.04.2018 четвъртък - 11:45 АНД № 259/17 А. Кайтазка
12.04.2018 четвъртък - 12:00 АНД № 261/17 А. Кайтазка
16.04.2018 понеделник - 10:30 НЧХД № 60/18 А. Кайтазка
17.04.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 168/18 А. Антов
17.04.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 244/13 А. Антов
17.04.2018 вторник - 11:00 гр. д. № 402/17 А. Антов
17.04.2018 вторник - 10:00 гр. д. № 788/17 Б. Йосифова
17.04.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 787/17 Б. Йосифова
17.04.2018 вторник - 11:00 АНД № 58/18 Б. Йосифова
17.04.2018 вторник - 11:20 АНД № 44/18 Б. Йосифова
17.04.2018 вторник - 10:00 АНД № 309/17 А. Кайтазка
17.04.2018 вторник - 10:20 АНД № 310/17 А. Кайтазка
17.04.2018 вторник - 10:40 АНД № 311/17 А. Кайтазка
17.04.2018 вторник - 11:00 АНД № 32/18 А. Кайтазка
18.04.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 38/15 А. Антов
18.04.2018 сряда - 10:30 АНД № 45/18 А. Кайтазка
18.04.2018 сряда - 11:00 АНД № 46/18 А. Кайтазка
18.04.2018 сряда - 11:30 АНД № 59/18 А. Кайтазка
19.04.2018 четвъртък - 11:30 гр. д. № 537/16 А. Антов
19.04.2018 четвъртък - 10:30 НЧХД № 270/17 А. Кайтазка
23.04.2018 понеделник - 10:30 АНД № 47/18 А. Кайтазка
23.04.2018 понеделник - 11:00 АНД № 20/18 А. Кайтазка
24.04.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 764/17 А. Антов
25.04.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 1/18 А. Антов
25.04.2018 сряда - 10:30 гр. д. № 107/18 А. Антов
25.04.2018 сряда - 10:00 НЧХД № 91/17 А. Кайтазка
26.04.2018 четвъртък - 09:50 гр. д. № 109/18 Б. Йосифова
26.04.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 73/18 Б. Йосифова
26.04.2018 четвъртък - 10:30 АНД № 9/18 Б. Йосифова
26.04.2018 четвъртък - 10:00 ЧНД № 25/18 А. Кайтазка
26.04.2018 четвъртък - 10:30 АНД № 51/18 А. Кайтазка
26.04.2018 четвъртък - 11:00 АНД № 52/18 А. Кайтазка