С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
ФЕВРУАРИ 2018 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
01.02.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 314/17 Б. Йосифова
01.02.2018 четвъртък - 10:15 АНД № 316/16 Б. Йосифова
01.02.2018 четвъртък - 10:30 АНД № 317/17 Б. Йосифова
01.02.2018 четвъртък - 11:00 гр. д. № 212/17 Б. Йосифова
01.02.2018 четвъртък - 11:30

гр. д. № 163/17

Б. Йосифова
01.02.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 308/17 А. Кайтазка
01.02.2018 четвъртък - 11:00 НОХД № 288/17 А. Кайтазка
06.02.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 169/17 А. Антов
06.02.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 709/17 А. Антов
06.02.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 723/17 А. Антов
06.02.2018 вторник - 10:00 НОХД № 284/17 Б. Йосифова
06.02.2018 вторник - 10:00 гр. д. № 546/17 Б. Йосифова
06.02.2018 вторник - 11:00 НОХД № 304/17 А. Кайтазка
07.02.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 403/17 А. Антов
07.02.2018 сряда - 10:30 гр. д. № 745/17 А. Антов
07.02.2018 сряда - 10:30 НОХД № 74/17 А. Кайтазка
08.02.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 7/18 Б. Йосифова
08.02.2018 четвъртък - 10:30 АНД № 9/18 Б. Йосифова
08.02.2018 четвъртък - 11:00 гр. д. № 38/18 Б. Йосифова
08.02.2018 четвъртък - 10:30 НЧХД № 270/17 А. Кайтазка
09.02.2018 петък - 10:30 НЧХД № 209/17 А. Кайтазка
12.02.2018 понеделник - 10:00 ЧНД № 305/17 А. Кайтазка
12.02.2018 понеделник - 11:00 АНД № 218/17 А. Кайтазка
13.02.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 721/17 А. Антов
13.02.2018 вторник - 10:00 гр. д. № 402/17 А. Антов
13.02.2018 вторник - 10:30 АНД № 309/17 А. Кайтазка
13.02.2018 вторник - 10:50 АНД № 310/17 А. Кайтазка
13.02.2018 вторник - 11:10 АНД № 311/17 А. Кайтазка
14.02.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 764/17 А. Антов
14.02.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 789/17 А. Антов
14.02.2018 сряда - 10:30 гр. д. № 537/16 А. Антов
14.02.2018 сряда - 10:00 НОХД № 281/17 Б. Йосифова
14.02.2018 сряда - 10:30 НЧХД № 123/17 А. Кайтазка
15.02.2018 четвъртък - 10:00 гр. д. № 746/17 Б. Йосифова
15.02.2018 четвъртък - 10:20 гр. д. № 747/17 Б. Йосифова
15.02.2018 четвъртък - 10:40 гр. д. № 744/17 Б. Йосифова
15.02.2018 четвъртък - 11:00 гр. д. № 710/17 Б. Йосифова
15.02.2018 четвъртък - 11:20 гр. д. № 741/17 Б. Йосифова
15.02.2018 четвъртък - 11:30 гр. д. № 728/17 Б. Йосифова
15.02.2018 четвъртък - 11:45 гр. д. № 718/17 Б. Йосифова
16.02.2018 петък - 10:30 НОХД № 318/17 А. Кайтазка
19.02.2018 понеделник - 10:30 НОХД № 320/17 А. Кайтазка
20.02.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 244/13 А. Антов
20.02.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 727/17 А. Антов
20.02.2018 вторник - 10:00 АНД № 246/17 А. Кайтазка
21.02.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 768/17 А. Антов
21.02.2018 сряда - 10:30 АНД № 322/17 А. Кайтазка
21.02.2018 сряда - 11:30 ЧНД № 323/17 А. Кайтазка
22.02.2018 четвъртък - 10:00 ЧНД № 28/18 Б. Йосифова
22.02.2018 четвъртък - 10:30 НОХД № 195/17 А. Кайтазка
23.02.2018 петък - 10:00 АНД № 250/17 А. Кайтазка
23.02.2018 петък - 10:15 АНД № 251/17 А. Кайтазка
23.02.2018 петък - 10:30 АНД № 252/17 А. Кайтазка
23.02.2018 петък - 10:45 АНД № 253/17 А. Кайтазка
23.02.2018 петък - 11:00 АНД № 254/17 А. Кайтазка
23.02.2018 петък - 11:15 АНД № 256/17 А. Кайтазка
23.02.2018 петък - 11:30 АНД № 257/17 А. Кайтазка
23.02.2018 петък - 11:45 АНД № 259/17 А. Кайтазка
23.02.2018 петък - 12:00 АНД № 261/17 А. Кайтазка
27.02.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 19/15 А. Антов
27.02.2018 вторник - 10:00 гр. д. № 56/18 Б. Йосифова
27.02.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 16/15 Б. Йосифова
27.02.2018 вторник - 11:15 АНД № 21/18 Б. Йосифова
27.02.2018 вторник - 10:00 АНД № 326/17 А. Кайтазка
27.02.2018 вторник - 11:00 НОХД № 250/16 А. Кайтазка
28.02.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 782/17 А. Антов