С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
ЯНУАРИ 2019 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
02.01.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 657/18 А. Антов
02.01.2019 сряда - 10:30 гр. д. № 700/18 А. Антов
02.01.2019 сряда - 10:45 гр. д. № 437/18 А. Антов
08.01.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 643/18 А. Антов
08.01.2019 вторник - 10:30

гр. д. № 619/18

А. Антов
08.01.2019 вторник - 10:45 гр. д. № 620/18 А. Антов
08.01.2019 вторник - 11:00 гр. д. № 658/18 А. Антов
09.01.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 540/18 А. Антов
09.01.2019 сряда - 10:30 гр. д. № 347/18 Б. Йосифова
09.01.2019 сряда - 11:30 гр. д. № 747/18 Б. Йосифова
09.01.2019 сряда - 10:30 ЧНД № 324/18 А. Кайтазка
10.01.2019 четвъртък - 10:00 НЧХД № 220/18 Б. Йосифова
10.01.2019 четвъртък - 10:30 АНД № 320/18 Б. Йосифова
10.01.2019 четвъртък - 11:00 НОХД № 261/18 Б. Йосифова
10.01.2019 четвъртък - 10:30 АНД № 321/18 А. Кайтазка
10.01.2019 четвъртък - 11:00 АНД № 322/18 А. Кайтазка
15.01.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 572/18 А. Антов
15.01.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 591/18 А. Антов
15.01.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 508/18 Б. Йосифова
15.01.2019 вторник - 11:00 гр. д. № 642/18 Б. Йосифова
15.01.2019 вторник - 11:30 гр. д. № 699/18 Б. Йосифова
15.01.2019 вторник - 10:00 АНД № 325/18 А. Кайтазка
15.01.2019 вторник - 10:30 АНД № 326/18 А. Кайтазка
17.01.2019 четвъртък - 09:50 гр. д. № 772/18 Б. Йосифова
17.01.2019 четвъртък - 09:55 гр. д. № 769/18 Б. Йосифова
17.01.2019 четвъртък - 10:00 гр. д. № 597/18 Б. Йосифова
17.01.2019 четвъртък - 11:00 АНД № 304/18 Б. Йосифова
17.01.2019 четвъртък - 10:30 НЧХД № 229/18 А. Кайтазка
22.01.2019 вторник - 10:30 НОХД № 337/18 А. Кайтазка
24.01.2019 четвъртък - 10:30 НОХД № 85/18 А. Кайтазка
29.01.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 598/18 А. Антов
29.01.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 481/18 А. Антов
29.01.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 314/15 А. Антов
29.01.2019 вторник - 10:45 гр. д. № 579/18 А. Антов
29.01.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 585/18 Б. Йосифова
29.01.2019 вторник - 11:00 гр. д. № 33/18 Б. Йосифова
29.01.2019 вторник - 10:30 НОХД № 208/18 А. Кайтазка
31.01.2019 четвъртък - 10:00 гр. д. № 673/18 Б. Йосифова
31.01.2019 четвъртък - 10:45 гр. д. № 694/18 Б. Йосифова