С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
ЮНИ 2018 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
04.06.2018 понеделник - 09:30 АНД № 22/18 А. Кайтазка
04.06.2018 понеделник - 10:00 АНД № 23/18 А. Кайтазка
04.06.2018 понеделник - 10:30 АНД № 24/18 А. Кайтазка
05.06.2018 вторник - 10:00 НЧХД № 60/18 А. Кайтазка
07.06.2018 четвъртък - 09:30

АНД № 126/18

Б. Йосифова
07.06.2018 четвъртък - 10:00 гр. д. № 360/18 Б. Йосифова
07.06.2018 четвъртък - 10:30 гр. д. № 233/18 Б. Йосифова
07.06.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 309/17 А. Кайтазка
07.06.2018 четвъртък - 10:20 АНД № 310/17 А. Кайтазка
07.06.2018 четвъртък - 10:40 АНД № 311/17 А. Кайтазка
07.06.2018 четвъртък - 11:00 АНД № 32/18 А. Кайтазка
07.06.2018 четвъртък - 11:20 АНД № 122/18 А. Кайтазка
07.06.2018 четвъртък - 11:40 АНД № 123/18 А. Кайтазка
07.06.2018 четвъртък - 12:00 АНД № 124/18 А. Кайтазка
07.06.2018 четвъртък - 12:20 АНД № 125/18 А. Кайтазка
08.06.2018 петък - 10:00 НЧХД № 91/17 А. Кайтазка
12.06.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 157/18 А. Антов
12.06.2018 вторник - 09:45 гр. д. № 160/18 А. Антов
12.06.2018 вторник - 10:00 гр. д. № 801/17 А. Антов
12.06.2018 вторник - 10:10 гр. д. № 361/18 А. Антов
12.06.2018 вторник - 10:20 гр. д. № 362/18 А. Антов
12.06.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 283/18 А. Антов
12.06.2018 вторник - 10:30 НОХД № 85/18 А. Кайтазка
13.06.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 111/18 А. Антов
13.06.2018 сряда - 10:30 гр. д. № 125/18 А. Антов
18.06.2018 понеделник - 10:00 АНД № 131/18 А. Кайтазка
18.06.2018 понеделник - 10:30 АНД № 51/18 А. Кайтазка
18.06.2018 понеделник - 11:00 АНД № 10/18 А. Кайтазка
19.06.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 62/18 А. Антов
19.06.2018 вторник - 10:30 АНД № 45/18 А. Кайтазка
19.06.2018 вторник - 11:00 АНД № 46/18 А. Кайтазка
19.06.2018 вторник - 11:30 АНД № 59/18 А. Кайтазка
20.06.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 107/18 А. Антов
20.06.2018 сряда - 10:30 НОХД № 105/18 А. Кайтазка
21.06.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 70/18 А. Кайтазка
25.06.2018 понеделник - 10:30 АНД № 246/17 А. Кайтазка
26.06.2018 вторник - 10:15 гр. д. № 183/18 Б. Йосифова
26.06.2018 вторник - 10:00 АНД № 112/18 А. Кайтазка
26.06.2018 вторник - 10:30 ЧНД № 133/18 А. Кайтазка
26.06.2018 вторник - 11:00 ЧНД № 115/18 А. Кайтазка
26.06.2018 вторник - 11:30 ЧНД № 128/18 А. Кайтазка
28.06.2018 четвъртък - 10:00 гр. д. № 182/18 Б. Йосифова
28.06.2018 четвъртък - 10:30 гр. д. № 198/18 Б. Йосифова
28.06.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 118/18 А. Кайтазка
28.06.2018 четвъртък - 11:00 АНД № 127/18 А. Кайтазка