С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
НОЕМВРИ 2018 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
05.11.2018 понеделник - 09:30 гр. д. № 634/18 А. Антов
05.11.2018 понеделник - 10:00 АНД № 262/18 А. Кайтазка
06.11.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 517/18 А. Антов
06.11.2018 вторник - 10:00 гр. д. № 556/18 А. Антов
06.11.2018 вторник - 10:30

гр. д. № 124/18

А. Антов
06.11.2018 вторник - 10:00 гр. д. № 616/18 Б. Йосифова
06.11.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 467/18 Б. Йосифова
06.11.2018 вторник - 11:00 АНД № 249/18 Б. Йосифова
06.11.2018 вторник - 11:00 АНД № 244/18 А. Кайтазка
07.11.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 479/18 А. Антов
07.11.2018 сряда - 10:30 гр. д. № 473/18 А. Антов
08.11.2018 четвъртък - 10:00 гр. д. № 581/18 Б. Йосифова
08.11.2018 четвъртък - 10:20 гр. д. № 600/18 Б. Йосифова
08.11.2018 четвъртък - 10:30 НОХД № 261/18 Б. Йосифова
13.11.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 568/18 А. Антов
13.11.2018 вторник - 10:45 гр. д. № 596/18 А. Антов
13.11.2018 вторник - 10:55 гр. д. № 589/18 А. Антов
13.11.2018 вторник - 10:30 ЧНД № 246/18 Б. Йосифова
13.11.2018 вторник - 10:30 НОХД № 208/18 А. Кайтазка
14.11.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 481/18 А. Антов
14.11.2018 сряда - 10:30 гр. д. № 1/18 А. Антов
14.11.2018 сряда - 10:00 АНД № 245/18 А. Кайтазка
14.11.2018 сряда - 10:30 НЧХД № 229/18 А. Кайтазка
15.11.2018 четвъртък - 10:00 НЧХД № 220/18 Б. Йосифова
15.11.2018 четвъртък - 11:00 АНД № 273/18 Б. Йосифова
15.11.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 255/18 А. Кайтазка
16.11.2018 петък - 11:00 НОХД № 223/18 А. Кайтазка
20.11.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 313/18 А. Антов
20.11.2018 вторник - 09:45 гр. д. № 594/18 А. Антов
20.11.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 437/18 А. Антов
20.11.2018 вторник - 10:00 гр. д. № 595/18 Б. Йосифова
20.11.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 347/18 Б. Йосифова
20.11.2018 вторник - 10:30 ЧНД № 257/18 А. Кайтазка
20.11.2018 вторник - 11:00 НЧХД № 91/17 А. Кайтазка
22.11.2018 четвъртък - 10:00 НЧХД № 212/18 Б. Йосифова
22.11.2018 четвъртък - 11:00 гр. д. № 597/18 Б. Йосифова
22.11.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 263/18 А. Кайтазка
23.11.2018 петък - 10:30 НЧХД № 277/18 А. Кайтазка
27.11.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 402/17 А. Антов
27.11.2018 вторник - 10:30 АНД № 264/18 А. Кайтазка
28.11.2018 сряда - 11:00 ЧНД № 269/18 А. Кайтазка
29.11.2018 четвъртък - 10:00 гр. д. № 33/18 Б. Йосифова
29.11.2018 четвъртък - 10:20 АНД № 236/18 Б. Йосифова
29.11.2018 четвъртък - 10:00 ЧНД № 274/18 А. Кайтазка
29.11.2018 четвъртък - 10:30 НОХД № 268/18 А. Кайтазка