С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
ДЕКЕМВРИ 2017 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
04.12.2017 понеделник - 10:30 НОХД № 200/17 А. Кайтазка
04.12.2017 понеделник - 14:30 ЧНД № 274/17 А. Кайтазка
05.12.2017 вторник - 09:30 гр. д. № 537/16 А. Антов
05.12.2017 вторник - 10:00 гр. д. № 712/17 А. Антов
05.12.2017 вторник - 10:30

гр. д. № 382/17

А. Антов
05.12.2017 вторник - 10:00 гр. д. № 705/17 Б. Йосифова
05.12.2017 вторник - 11:30 НОХД № 281/17 Б. Йосифова
05.12.2017 вторник - 10:30 НОХД № 163/17 А. Кайтазка
05.12.2017 вторник - 11:30 АНД № 232/17 А. Кайтазка
06.12.2017 сряда - 09:30 гр. д. № 707/17 А. Антов
06.12.2017 сряда - 10:30 гр. д. № 192/17 А. Антов
06.12.2017 сряда - 10:00 НЧХД № 270/17 А. Кайтазка
07.12.2017 четвъртък - 09:50 гр. д. № 578/16 Б. Йосифова
07.12.2017 четвъртък - 10:00 гр. д. № 590/17 Б. Йосифова
07.12.2017 четвъртък - 10:00 НОХД № 74/17 А. Кайтазка
07.12.2017 четвъртък - 11:15 АНД № 137/17 А. Кайтазка
07.12.2017 четвъртък - 11:45 АНД № 140/17 А. Кайтазка
11.12.2017 понеделник - 11:00 АНД № 218/17 А. Кайтазка
12.12.2017 вторник - 09:30 гр. д. № 682/17 А. Антов
12.12.2017 вторник - 10:00 гр. д. № 683/17 А. Антов
12.12.2017 вторник - 10:15 гр. д. № 646/17 А. Антов
12.12.2017 вторник- 10:00 НЧХД № 268/17 Б. Йосифова
12.12.2017 вторник - 10:30 АНД № 230/17 А. Кайтазка
12.12.2017 вторник - 11:00 НЧХД № 123/17 А. Кайтазка
13.12.2017 сряда - 10:30 НЧХД № 278/17 А. Кайтазка
14.12.2017 четвъртък - 09:30 гр. д. № 259/15 Б. Йосифова
14.12.2017 четвъртък - 10:00 гр. д. № 639/17 Б. Йосифова
14.12.2017 четвъртък - 10:30 гр. д. № 645/17 Б. Йосифова
14.12.2017 четвъртък - 10:45 гр. д. № 731/17 Б. Йосифова
14.12.2017 четвъртък - 10:30 НОХД № 250/16 А. Кайтазка
15.12.2017 петък - 10:00 гр. д. № 346/17 А. Антов
18.12.2017 понеделник - 10:30 НОХД № 195/17 А. Кайтазка
19.12.2017 вторник - 09:30 гр. д. № 313/17 А. Антов
19.12.2017 вторник - 10:00 гр. д. № 308/13 А. Антов
19.12.2017 вторник - 09:30 АНД № 243/17 Б. Йосифова
19.12.2017 вторник - 10:00 гр. д. № 212/17 Б. Йосифова
19.12.2017 вторник - 10:30 гр. д. № 163/17 Б. Йосифова
19.12.2017 вторник - 10:45 АНД № 282/17 Б. Йосифова
19.12.2017 вторник - 10:30 НОХД № 238/17 А. Кайтазка
20.12.2017 сряда - 10:30 НОХД № 184/17 А. Кайтазка
21.12.2017 четвъртък - 09:50 гр. д. № 545/17 Б. Йосифова
21.12.2017 четвъртък - 09:55 гр. д. № 546/17 Б. Йосифова
21.12.2017 четвъртък - 10:00 гр. д. № 654/17 Б. Йосифова
21.12.2017 четвъртък - 10:00 АНД № 250/17 А. Кайтазка
21.12.2017 четвъртък - 10:20 АНД № 251/17 А. Кайтазка
21.12.2017 четвъртък - 10:40 АНД № 252/17 А. Кайтазка
21.12.2017 четвъртък - 11:00 АНД № 253/17 А. Кайтазка
21.12.2017 четвъртък - 11:20 АНД № 254/17 А. Кайтазка
22.12.2017 петък - 10:00 АНД № 256/17 А. Кайтазка
22.12.2017 петък - 10:20 АНД № 257/17 А. Кайтазка
22.12.2017 петък - 10:40 АНД № 259/17 А. Кайтазка
22.12.2017 петък - 11:00 АНД № 261/13 А. Кайтазка
22.12.2017 петък - 11:20 АНД № 262/17 А. Кайтазка