С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
МАЙ 2019 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
02.05.2019 четвъртък - 10:00 гр. д. № 597/18 Б. Йосифова
02.05.2019 четвъртък - 11:00 гр. д. № 69/19 Б. Йосифова
02.05.2019 четвъртък - 11:15 гр. д. № 123/19 Б. Йосифова
02.05.2019 четвъртък - 11:30 гр. д. № 35/19 Б. Йосифова
02.05.2019 четвъртък - 10:30

НОХД № 85/18

А. Кайтазка
07.05.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 572/18 А. Антов
07.05.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 801/18 А. Антов
07.05.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 695/18 А. Антов
08.05.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 481/18 А. Антов
08.05.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 587/18 Б. Йосифова
08.05.2019 сряда - 09:50 гр. д. № 33/18 Б. Йосифова
08.05.2019 сряда - 09:55 гр. д. № 208/19 Б. Йосифова
08.05.2019 сряда - 10:00 гр. д. № 127/19 Б. Йосифова
08.05.2019 сряда - 10:30 гр. д. № 673/18 Б. Йосифова
08.05.2019 сряда - 10:00 АНД № 86/19 А. Кайтазка
08.05.2019 сряда - 10:30 АНД № 67/19 А. Кайтазка
08.05.2019 сряда - 11:00 НОХД № 82/19 А. Кайтазка
09.05.2019 четвъртък - 10:00 НОХД № 99/19 Б. Йосифова
09.05.2019 четвъртък - 10:00 НЧХД № 72/19 А. Кайтазка
09.05.2019 четвъртък - 11:30 НЧХД № 73/19 А. Кайтазка
13.05.2019 понеделник - 10:30 НОХД № 208/18 А. Кайтазка
14.05.2019 вторник - 10:00 гр. д. № 585/18 Б. Йосифова
14.05.2019 вторник - 11:00 ЧНД № 97/19 Б. Йосифова
14.05.2019 вторник - 11:30 АНД № 13/19 Б. Йосифова
15.05.2019 сряда - 09:30 гр. д. № 115/19 А. Антов
15.05.2019 сряда - 10:00 АНД № 75/19 Б. Йосифова
15.05.2019 сряда - 10:20 АНД № 80/19 Б. Йосифова
16.05.2019 четвъртък - 09:30 гр. д. № 314/15 А. Антов
16.05.2019 четвъртък - 10:30 АНД № 96/19 А. Кайтазка
16.05.2019 четвъртък - 11:00 АНД № 95/19 А. Кайтазка
16.05.2019 четвъртък - 11:30 АНД № 106/19 А. Кайтазка
20.05.2019 понеделник - 10:30 АНД № 21/19 А. Кайтазка
20.05.2019 понеделник - 11:00 НОХД № 337/18 А. Кайтазка
21.05.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 620/18 А. Антов
21.05.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 619/18 А. Антов
21.05.2019 вторник - 11:00 гр. д. № 569/18 А. Антов
21.05.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 172/18 Б. Йосифова
21.05.2019 вторник - 11:30 гр. д. № 130/18 Б. Йосифова
21.05.2019 вторник - 10:00 НОХД № 93/19 А. Кайтазка
22.05.2019 сряда - 10:00 гр. д. № 508/18 Б. Йосифова
28.05.2019 вторник - 09:30 гр. д. № 19/15 А. Антов
28.05.2019 вторник - 10:30 гр. д. № 16/15 Б. Йосифова
29.05.2019 сряда - 10:00 НЧХД № 74/19 Б. Йосифова
30.05.2019 четвъртък - 10:00 НЧХД № 220/18 Б. Йосифова
30.05.2019 четвъртък - 10:00 АНД № 98/19 А. Кайтазка
30.05.2019 четвъртък - 11:00 НОХД № 101/19 А. Кайтазка