С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
СЕПТЕМВРИ 2018 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
04.09.2018 вторник - 10:00 ЧНД № 196/18 А. Кайтазка
04.09.2018 вторник - 10:30 НОХД № 85/18 А. Кайтазка
05.09.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 450/18 А. Антов
05.09.2018 сряда - 10:00 АНД № 127/18 А. Кайтазка
07.09.2018 петък - 11:30

АНД № 216/18

А. Кайтазка
11.09.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 180/18 А. Антов
11.09.2018 вторник - 10:30 НЧХД № 270/17 А. Кайтазка
12.09.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 543/18 А. Антов
12.09.2018 сряда - 10:00 гр. д. № 547/18 А. Антов
12.09.2018 сряда - 10:30 гр. д. № 510/18 А. Антов
12.09.2018 сряда - 10:00 АНД № 199/18 А. Кайтазка
13.09.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 177/18 Б. Йосифова
13.09.2018 четвъртък - 11:00 гр. д. № 128/14 Б. Йосифова
13.09.2018 четвъртък - 10:00 АНД № 170/18 А. Кайтазка
18.09.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 414/18 А. Антов
18.09.2018 вторник - 09:45 гр. д. № 415/18 А. Антов
18.09.2018 вторник - 10:00 гр. д. № 416/18 А. Антов
18.09.2018 вторник - 10:15 гр. д. № 474/18 А. Антов
18.09.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 542/18 А. Антов
18.09.2018 вторник - 10:00 гр. д. № 209/18 Б. Йосифова
18.09.2018 вторник - 10:30 гр. д. № 182/18 Б. Йосифова
19.09.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 542/18 А. Антов
25.09.2018 вторник - 09:30 гр. д. № 801/17 А. Антов
26.09.2018 сряда - 09:30 гр. д. № 1/18 А. Антов