С П И С Ъ К

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗА МЕСЕЦ
ОКТОМВРИ 2017 година

Дата Ден и час Вид и № на делото Съдия - докладчик
03.10.2017 вторник - 09:30 гр. д. № 404/17 А. Антов
03.10.2017 вторник - 10:30 гр. д. № 155/16 А. Антов
03.10.2017 вторник - 11:00 АНД № 162/17 А. Кайтазка
03.10.2017 вторник - 11:30 НОХД № 163/17 А. Кайтазка
04.10.2017 сряда - 09:30

гр. д. № 431/17

А. Антов
04.10.2017 сряда - 10:30 гр. д. № 346/17 А. Антов
04.10.2017 сряда - 11:00 АНД № 176/17 А. Кайтазка
05.10.2017 четвъртък - 10:30 ЧНД № 216/17 А. Кайтазка
10.10.2017 вторник - 10:00 гр. д. № 314/17 А. Антов
10.10.2017 вторник - 10:00 НОХД № 74/17 А. Кайтазка
11.10.2017 сряда - 09:30 гр.д. № 574/17 А. Антов
11.10.2017 сряда - 10:30 гр. д. № 484/17 А. Антов
11.10.2017 сряда - 10:30 АНД № 177/17 А. Кайтазка
12.10.2017 четвъртък - 10:00 АНД № 118/17 А. Кайтазка
12.10.2017 четвъртък - 10:20 АНД № 119/17 А. Кайтазка
12.10.2017 четвъртък - 10:40 АНД № 171/17 А. Кайтазка
12.10.2017 четвъртък - 11:00 АНД № 172/17 А. Кайтазка
12.10.2017 четвъртък - 11:20 АНД № 173/17 А. Кайтазка
17.10.2017 вторник - 09:30 гр. д. № 383/17 А. Антов
17.10.2017 вторник - 10:30 гр. д. № 402/17 А. Антов
17.10.2017 вторник - 10:00 АНД № 175/17 Б. Йосифова
17.10.2017 вторник- 10:30 АНД № 168/17 Б. Йосифова
17.10.2017 вторник - 11:00 АНД № 178/17 Б. Йосифова
17.10.2017 вторник - 11:30 гр. д. № 350/16 Б. Йосифова
17.10.2017 вторник - 11:45 гр. д. № 545/17 Б. Йосифова
17.10.2017 вторник - 10:30 НОХД № 250/16 А. Кайтазка
18.10.2017 сряда - 09:30 гр. д. № 383/17 А. Антов
18.10.2017 сряда - 10:30 гр. д. № 402/17 А. Антов
18.10.2017 сряда - 10:00 АНД № 180/17 А. Кайтазка
18.10.2017 сряда - 11:00 АНД № 181/17 А. Кайтазка
19.10.2017 четвъртък - 09:50 гр. д. № 603/17 Б. Йосифова
19.10.2017 четвъртък - 10:00 гр. д. № 163/17 Б. Йосифова
19.10.2017 четвъртък - 10:20 гр. д. № 578/16 Б. Йосифова
19.10.2017 четвъртък - 10:00 НЧХД № 123/17 А. Кайтазка
19.10.2017 четвъртък - 10:30 НОХД № 184/17 А. Кайтазка
23.10.2017 понеделник - 10:30 НОХД № 185/17 А. Кайтазка
25.10.2017 сряда - 09:30 гр. д. № 593/17 А. Антов
25.10.2017 сряда - 10:00 гр. д. № 509/17 А. Антов
25.10.2017 сряда - 11:00 ЧНД № 192/17 А. Кайтазка
26.10.2017 четвъртък - 10:00 гр. д. № 213/17 А. Антов
26.10.2017 четвъртък - 10:00 АНД № 182/17 Б. Йосифова
26.10.2017 четвъртък - 10:40 АНД № 179/17 Б. Йосифова
26.10.2017 четвъртък - 11:00 АНД № 155/17 Б. Йосифова
26.10.2017 четвъртък - 11:10 гр. д. № 220/17 Б. Йосифова
26.10.2017 четвъртък - 11:30 гр. д. № 351/17 Б. Йосифова
26.10.2017 четвъртък - 10:00 АНД № 188/17 А. Кайтазка
26.10.2017 четвъртък - 11:00 НОХД № 190/17 А. Кайтазка
31.10.2017 вторник - 09:30 гр. д. № 308/13 А. Антов
31.10.2017 вторник - 10:00 гр. д. № 387/17 Б. Йосифова
31.10.2017 вторник - 10:15 гр. д. № 388/17 Б. Йосифова
31.10.2017 вторник - 10:30 гр. д. № 375/17 Б. Йосифова
31.10.2017 вторник - 10:45 гр. д. № 376/17 Б. Йосифова
31.10.2017 вторник - 11:00 гр. д. № 377/17 Б. Йосифова
31.10.2017 вторник - 11:15 гр. д. № 378/17 Б. Йосифова
31.10.2017 вторник - 11:30 гр. д. № 212/17 Б. Йосифова
31.10.2017 вторник - 10:30 АНД № 137/17 А. Кайтазка
31.10.2017 вторник - 11:00 АНД № 140/17 А. Кайтазка