Правила за разпределение на делата в РС Белоградчик
на принципа на случайния подбор

Засповед за създаване на организация по ви

ж ението на делата през периода на съдебната ваканция на осн. чл. 80  и чл. 329 от Закона за съдебната власт

Вътрешни правила относно  публикуване на съдебните актове на РС-Белоградчик

Заповед № 31 от 20.03.2015 г., относно публикуване на съдебните актове на РС-Белоградчик

Указания за начина на достъп до публикуваните съдебни актове в сайта на Районен съд Белоградчик.

Съдебни актове

Министерство на правосъдието

Висш Съдебен Съвет

Върховен касационен съд

Видински окръжен съд

Районна прокуратура Белоградчик

Административен съд - Видин

Дело
Присъда / Решение
нах.д. № 302/2013 г. решение № 5/09.01.2014 г.
нах.д. № 303/2013 г. решение № 6/10.01.2014г.
нах.д. № 320/2013г. решение № 1/07.01.2014г.
нох. д. № 293/2013 г. присъда № 7/14.01.2014г.
гр.д. № 373/2013г. решение № 4/30.01.2014 г.
гр.д. № 348/2013 г. решение № 2/27.01.2014г.
гр.д. № 349/2013 г. решение № 3/27.01.2014г.
гр.д. № 88/2013 г. протокол от 31.01.2014 г.
гр.д. № 397/2012г. протокол от 27.01.2014г.
гр.д. № 335/2013 г. определение от 22.01.2014г.
нах.д. № 289/2013 г. решение № 2/31.01.2014 г.
нах.д. № 312/2013 г. решение № 12/31.01.2014г.
нах.д. № 318/2013 г. решение № 3/31.01.2014 г.
нах.д. № 319/2013г. решение№ 4/31.01.2014г.
нох.д. № 12/2014 г. протокол № 17/23.01.2014г.
нох.д. № 17/2014 г. протокол № 20/24.01.2014 г.
нох.д. № 19/2014 г. протокол № 21/24.01.2014 г.
нох.д. № 307/2013г. присъда № 10/16.01.2014 г.
нах.д. № 311/2013 г. решение № 18/24.01.2014 г.
нах.д. № 1/2014 г. решение № 26/28.01.2014 г.
нах.д. № 216/2013 г. решение № 13/24.01.2014 г.
нчх.д. № 269/2013г. присъда № 15/21.01.2014 г.
нох.д. № 13/2014г. протокол от 21.01.2014 г.
нох.д. № 20/2014 г. протокол № 27/29.01.2014 г.
гр.д. № 231/2013г. решение №8/10.02.2014 г.
гр.д. № 295/2013 г. решение № 9/10.02.2014 г.
гр.д. № 154/2013 г. решение № 6/31.01.2014 г.
гр.д. № 27/2014 г. определение № 36/07.02.2014 г.
гр.д. № 315/2013г. определение №21/31.01.2014 г.
гр.д. № 327/2013 г. определение № 28/05.02.2014 г.
гр.д. № 352/2013 г. решение № 7/10.02.2014 г.
нах.д. № 309/2013 г. решение № 11/07.02.2014 г.
нчх.д. № 14/2014 г. разпореждане 8/10.02.2014 г.
нох.д. № 321/2013 г. протокол 30/07.02.2014 г.
чнд.д. № 327/2013 г. определение № 29/06.02.2014 г.
нах.д. № 291/2013 г. решение № 28/05.02.2014 г.
гр.д. № 372/2013 г. решение № 10/17.02.2014г.
гр.д. № 364/2013 г. определение№ 49/20.02.2014 г.
гр.д. №21/2014 г. протокол решение № 12/19.02.2014 г.
нах.д. № 290/2013 г. решение № 22/14.02.2014 г.
нах.д. № 310/2013 г. решение № 23/14.02.2014 г.
нах.д. № 331/2013 г. решение № 25/14.02.2014 г.
нчх.д. № 256/2013 г. присъда№ 33/13.02.2014 г.
нах.д. № 3/2014 г. решение № 35/19.02.2014 г.
чнд. № 30582013 г. определение № 34/13.02.2014 г.
нох.д. № 32/2014 г. протокол № 36/13.02.2014 г.
нох.д. № 35/2014 г. протокол № 38/17.02.2014 г.
гр.д. № 363/2013 г. определение от 19.02.2014 г.
нах.д. № 5/2014 г. решение № 32/24.02.2014 г.
гр.д. № 371/2013 г. решение № 14/28.02.2014 г.
нох.д. № 7/2014г. присъда № 39/20.02.2014 г.
нох.д. № 306/2013 г. присъда № 41/25.02.2014 г.
иск.молба вх.№ 765/05.02.2014г. определение от 21.02.2014 г.
гр.д. № 23/2014 г. определение от 21.02.2014 г.
гр.д. № 31/2014 г. решение № 16/28.02.2014г.
гр.д. № 30/2014 г. решение № 15/28.02.2014 г.
гр.д. № 311/2013 г. решение № 13/24.02.2014 г.
гр.д. № 115/2011 г. протокол от 17.03.2014 г.
гр.д. № 17/2013г. решение № 18/06.03.2014 г.
гр.д. № 501/2010г. решение № 23/20.03.2014г.
гр.д. № 328/2013 г. решение № 19/13.03.2014 г.
гр.д.№ 353/2013 г. решение № 17/05.03.2014 г.
гр.д. № 114/2013 г. решение от 11.03.2014 г.
гр.д. № 48/2014 г. решение № 22/19.03.2014 г.
гр.д. № 303/2013 г. решение № 21/19.03.2014 г.
нох.д. № 63/2014 г. протокол № 52/18.03.2014 г.
нах.д. № 38/2014 г. решение № 59/20.03.2014 г.
нах.д. № 24/2014 г. решение № 47/19.03.2014 г.
нах.д. № 25/2014 г. решение № 48/19.03.2014 г.
нах.д. № 26/2014 г. решение № 49/19.03.2014 г.
нах.д. № 27/2014 г. решение № 50/19.03.2014 г.
нах.д. № 33/2014 г. решение № 51/19.03.2014 г.
нах.д. № 36/2014 г. решение № 57/20.03.2014 г.
нах.д. № 37/2014 г. решение № 58/20.03.2014 г.
нах.д. № 6/2014 г. решение № 56/20.03.2014 г.
нах.д. № 22/2014г. решение № 44/11.03.2014 г.
гр.д. № 55/2014 г. решение № 26/25.03.2014 г.
нох.д. 72/2014г. протокол № 61/24.03.2014 г.
гр.д. № 190/2013 г. решение № 31/27.03.2014 г.
гр.д. № 194/2013 г. решение № 32/27.03.2014 г.
гр.д. № 424/2012 г. решение № 29/27.03.2014 г.
нах.д. № 11/2014 г. решение № 46/24.03.2014 г.
нах.д. № 28/2014 г. решение № 54/28.03.2014г.
нах.д. № 29/2014 г. решение № 55/28.03.2014 г.
гр.д. № 49/2014 г. решение № 28/26.03.2014 г.
гр.д. № 183/2013 г. решение № 30/27.03.2014 г.
нах.д. № 16/2014 г. решение № 43/25.03.2014 г.
нах.д. № 61/2014 г. решение № 60/24.03.2014 г.
нох.д. № 76/2014 г. протокол от 26.03.2014 г.
нох.д. № 77/2014 г. протокол 65/27.03.2014 г.
нах.д. № 300/2013г. решение № 14/14.04.2014 г.
гр.д. № 20/2014 г. определение № 118/15.04.2014 г.
гр.д. № 45/2014 г. определение № 120/15.04.2014 г.
гр.д.6/2014 г. решение № 33/07.04.2014 г.
гр.д. № 318/2014 г. решение № 35/15.04.2014 г.
гр.д. № 24/2014 г. протокол от 07.04.2014 г.
нох.д. № 82/2014 г. присъда № 77/10.04.2014 г.
нах.д. № 51/2014 г. решение № 70/08.04.2014 г.
нах.д. № 52/2014 г. решение № 71/08.04.2014 г.
нах.д. № 54/2014 г. решение № 72/08.04.2014 г.
нах.д. № 55/2014 г. решение № 73/08.04.2014 г.
нох.д. № 109/2014 г. протокол № 109/14.04.2014 г.
гр.д. № 363/2013г. протокол от 23.04.2014 г.
гр.д.№ 364/2013г. протокол от 23.04.2014 г.
гр.д. № 335/2013 г. определение № 123/17.04.2014г.
гр.д. № 138/2013г. решение № 37/22.04.2014 г.
гр.д.№ 276/2013 г. решение № 36/16.04.2014 г.
нах.д. № 21/2014 г. решение № 53/16.04.2014г.
нах.д. № 15/2014 г. решение № 74/22.04.2014г.
нах.д. № 4/2014 г. решение № 67/07.04.2014 г.
нах.д. № 53/2014 г. решение № 76/17.04.2014 г.
нах.д. № 59/2014 г. решение № 75/17.04.2014 г.
нох.д. № 106/2014 г. присъда № 83/16.04.2014 г.
гр.д. № 244/2013г. решение № 40/25.04.2014г.
гр.д. № 105/2014 г. решение № 41/28.04.2014 г.
нох.д. № 56/2014 г. присъда № 78/10.04.2014 г.
нах.д. № 315/2013 г. решение № 66/16.04.2014 г.
нах.д. № 58/2014 г. решение № 85/22.04.2014 г.
нах.д. № 64/2014 г. решение № 86/22.04.2014 г.
нах.д. № 66/2014 г. решение № 87/22.04.2014 г.
нах.д. № 67/2014 г. решение № 88/22.04.2014 г.
нах.д. №68/2014 г. решение № 89/22.04.2014 г.
нох.д. № 102/2014 г. присъда № 82/15.04.2014 г.
нох.д. № 115/2014 г. протокол от 17.04.2014 г.
гр.д. № 198/2013г. решение № 43/30.04.2014г.
гр.д. № 27/2014 г. решение № 44/12.05.2014 г.
нах.д. № 69/2014 г. решение № 81/25.04.2014 г.
гр.д. № 79/2013 г. решение № 38/25.04.2014 г.
нах.д. № 65/2014 г. решение № 80/25.04.2014 г.
нох.д. № 74/2014 г. присъда № 95/08.05.2014 г.
нох.д. № 70/2014 г. присъда № 90/29.04.2014 г.
нах.д. № 50/2014 г. рещение № 96/13.05.2014 г.
нох.д. № 118/2014 г. протокол от 07.05.2014 г.
нох.д. № 122/2014 г. протокол № 92/29.04.2014 г.
нох.д. № 60/2014 г. протокол № 93/07.05.2014 г.
гр.д. № 100/2014 г. протокол от 20.05.2014 г.
гр.д. № 83/2013 г. определение от 16.05.2014 г.
гр.д. № 124/2014 г. решение № 47/19.05.2014 г.
гр.д. № 367/2014 г. решение № 45/15.05.2014 г.
гр.д. № 5/2014 г. решение № 49/21.05.2014 г.
гр.д. № 134/2014 г. решение № 52/21.05.2014 г.
гр.д. № 133/2014 г. решение № 51/21.05.2014 г.
гр.д. № 1/2014 г. решение № 48/20.05.2014 г.
гр.д. № 40/2014 г. решение № 50/21.05.2014 г.
гр.д. № 472/2012 г. протокол от 21.05.2014 г.
гр.д. № 167/2013 г. решение № 53/23.05.2014 г.
гр.д. № 481/2012 г. решение № 46/16.05.2014 г.
нох.д. № 143/2014 г. протокол № 97/14.05.2014 г.
нах.д. № 83/2014 г. решение № 100/20.05.2014 г.
нох.д. № 173/2014 г. протокол № 106/05.06.2014 г.
нох.д. № 164/2014 г. протокол № 105/29.05.2014 г.
гр.д. № 308/2013 г. решение № 54/30.05.2014 г.
гр.д. № 18/2013 г. протокол от 27.05.2014 г.
нох.д. № 153/2013 г. присада № 101/27.05.2014 г.
нох.д. № 128/2014 г. присъда № 103/28.05.2014 г.
нох.д. № 160/2014г. протокол № 102/27.05.2014 г.
нох.д. № 180/2014 г. протокол № 110/16.06.2014 г.
гр.д. № 323/2013 г. решение № 57/13.06.2014 г.
гр.д. 3/2014 г. решение № 56/06.06.2014 г.
гр.д. № 144/2014 г. определение № 186/17.06.2014 г.
нах.д. № 174/2014 г. решение № 107/06.06.2014 г.
нох.д. № 271/2013 г. присъда № 104/29.05.2014 г.
нах.д. № 120/2014 г. решение № 116/17.06.2014 г.
нах.д. № 121/2014 г. решение № 117/17.06.2014 г.
гр.д.№ 67/2014 г. протокол от 24.06.2014 г.
гр.д. № 501/2010г. протокол от 25.06.2014 г.
гр.д. № 99/2014 г. определение от 23.06.2014 г.
гр.д. № 28/2014 г. решение № 59/24.06.2014 г.
гр.д. № 164/2014 г. решение № 61/30.06.2014 г.
гр.д. № 165/2014 г. решение № 62/30.06.2014 г.
гр.д. № 184/2014 г. решение № 63/30.06.2014 г.
гр.д. № 335/2013 г. решение № 58/19.06.2014 г.
гр.д. № 326/2013 г. определение № 193/26.06.2014 г.
нах.д. № 125/2014 г. решение № 123/30.06.2014 г.
нах.д. № 126/2014 решение № 124/30.06.2014 г.
нах.д. № 127/2014г. решение № 125/30.06.2014 г.
нах.д. № 129/2014 г. решение № 111/27.06.2014 г.
нах.д. № 131/2014 г. решение № 112/27.06.2014 г.
нах. д. № 132/2014 г. решение № 113/27.06.2014 г.
нах.д. № 135/2014 г. решение № 114/27.06.2014 г.
гр.д. № 136/2014 г. решение № 115/27.06.2014 г.
гр.д. № 140/2014 г. решение № 126/30.06.2014 г.
гр.д.№ 159/2014 г. решение № 60/25.06.2014 г.
нах.д. № 139/2014 г. решение № 146/30.06.2014 г.
нах.д. № 130/2014 г. решение № 134/27.06.2014 г.
нах.д. № 133/2014 г. решение № 135/27.06.2014 г.
нах.д.№ 134/2014 г. решение № 136/27.06.2014 г.
нах.д. № 137/2014 г. решение № 137/27.06.2014 г.
ч.н. д. № 188/2014г. определение 54 от 09.07.2014 г.
нах.д.№ 117/2014 г. решение № 139/09.07.2014 г.
нах.д. № 149/2014 г. решение № 127/04.07.2014 г.
нах.д. № 177/2014 г. решение № 153/09.07.2014 г.
нах.д. № 86/2014 г. решение № 140/04.07.2014 г.
нах.д. № 88/2014 г. решение № 141/04.07.2014 г.
нах.д. № 92/2014 г. решение № 142/04.07.2014 г.
нах.д. № 97/2014 г. решение № 143/04.07.2014 г.
нах.д. № 99/2014 г. решение № 144/04.07.2014 г.
нах.д. № 117/2014 г. решение № 139/09.07.2014 г.
нах.д. № 149/2014 г. решение № 127/04.07.2014 г.
нах.д. № 159/2014 г. решение № 149/03.07.2014 г.
гр.д.№ 166/2014 г. решение № 64/02.07.2014 г.
нох.д. № 105/2014 г. протокол 152 от 08.07.2014 г.
нах.д. № 89/2014 г. решение № 130/27.06.2014 г.
нах.д. № 96/2014 г. решение № 120/27.06.2014 г.
нах.д. № 98/2014 г. решение № 121/27.06.2014 г.
нах.д. № 100/2014 г. решение № 122/27.06.2014 г.
нах.д. № 113/2014 г. решение № 145/02.07.2014 г.
нах.д. № 172/2014 г. решение № 155/08.07.2014 г.
нах.д. № 178/2014 г. решение № 151/07.07.2014 г.
нах.д. № 148/2014 г. решение № 148/01.07.2014 г.
нах.д. № 78/2014 г. решение № 147/02.07.2014 г.
нах.д. № 85/2014 г. решение № 128/27.06.2014 г.
нах.д. № 90/2014 г. решение № 131/27.06.2014 г.
нах.д. № 91/2014 г. решение № 132/27.06.2014 г.
нах.д. № 93/2014 г. решение № 133/27.06.2014 г.
нах.д. № 94/2014 г. решение № 118/27.06.2014 г.
нах.д. № 95/2014 г. решение № 119/27.06.2014 г.
нох.д. № 147/2014 г. присъда № 154/08.07.2014 г.
ч.н. д. № 189/2014г. определение 55 от 10.07.2014 г.
гр.д.№ 66/2014 г. решение № 65/18.07.2014 г.
нах.д. № 162/2014 г. решение № 161/25.07.2014 г.
нах.д. № 165/2014 г. решение № 150/18.07.2014 г.
нах.д. № 198/2014 г. решение № 160/21.07.2014 г.
нох.д. № 324/2013 г. протокол № 159/14.07.2014 г.
гр.д.№ 195/2014 г. решение № 68/28.07.2014 г.
гр.д.№ 185/2014 г. решение № 66/18.07.2014 г.
гр.д.№ 192/2014 г. решение № 67/28.07.2014 г.
нах.д. № 141/2014 г. решение № 138/11.07.2014 г.
нах.д. № 150/2014 г. решение № 156/11.07.2014 г.
нах.д. № 151/2014 г. решение № 157/11.07.2014 г.
нах.д. № 163/2014 г. решение № 158/11.07.2014 г.
нох.д..№ 181/2014 г. присъда № 162/29.07.2014 г.
нах.д. № 155/2014 г. решение № 166/07.08.2014 г.
нах.д. № 183/2014 г. решение № 167/07.08.2014 г.
нах.д. № 190/2014 г. решение № 164/01.08.2014 г.
нох.д. № 203/2014 г. протокол № 169/07.08.2014 г.
нох.д. № 142/2014 г. присъда № 163/31.07.2014 г.
нох.д. № 202/2014 г. протокол № 165/04.08.2014 г.
гр.д. № 22/2014 г. решение № 70/19.08.2014г.
гр.д. № 280/2013 г. решение № 75/27.08.2014 г.
гр.д. № 217/2014 г. решение № 73/21.08.2014 г.
гр.д. № 218/2014 г. решение № 72/20.08.2014 г.
гр.д. № 130/2014 г. решение № 71/20.08.2014 г.
нах.д. № 154/2014 г. решение № 170/18.08.2014 г.
нах.д. № 156/2014 г. решение № 171/18.08.2014 г.
чнд.№ 205/2014 г. определение от 15.08.2014 г.
нах.д. № 157/2014 г. решение № 172/18.08.2014 г.
нах.д. № 186/2014 г. решение № 174/20.08.2014 г.
нах.д. № 182/2014 г. протокол № 173/18.08.2014 г.
нах.д. № 167/2014 г. решение № 176/25.08.2014 г.
гр.д. № 114/2013 г. решение № 74/25.08.2014 г.
гр.д. № 185/2013 г. протокол от 08.09.2014 г.
гр.д. № 465/2012 г. решение № 81/11.09.2014 г.
гр.д. № 319/2013 г. решение № 76/01.09.2014 г.
гр.д. № 158/2014 г. решение № 80/10.09.2014 г.
гр.д. № 236/2014 г. решение № 78/09.09.2014 г.
гр.д. № 224/2014 г. решение № 77/02.09.2014 г.
гр.д. № 237/2014 г. решение № 79/09.09.2014 г.
гр.д. № 157/2014 г. решение № 82/11.09.2014 г.
нах.д. № 166/2014 г. решение № 175/29.08.2014 г.
нах.д. № 175/2014 г. решение № 177/05.09.2014 г.
нах.д. № 184/2014 г. решение № 178/05.09.2014 г.
нах.д. № 18782014 г. решение № 182/09.09.2014 г.
нах.д. № 210/2014 г. решение № 179/28.08.2014 г.
нох.д. № 215/2014 г. протокол № 183/04.09.2014 г.
нох.д. № 214/2014 г. протокол № 180/28.08.2014 г.
гр.д. № 176/2014 г. решение № 91/06.10.2014 г.
гр.д. № 129/2014 г. решение № 92/07.10.2014 г.
гр.д.№ 260/2014 г. решение № 89/02.10.2014 г.
гр.д. № 262/2014 г. решение № 90/02.10.2014 г.
гр.д. № 259/2014 г. решение № 88/02.10.2014 г.
гр.д. № 242/2014г. решение № 83/12.09.2014 г.
гр.д. № 175/2014 г. решение № 84/12.09.2014 г.
нох.д. № 179/2014 г. протокол № 191/30.09.2014 г.
гр.д. № 261/2014 г. решение № 87/30.09.2014 г.
гр.д. № 2/2014 г. решение № 93/08.10.2014 г.
гр.д. № 212/2014 г. решение № 94/08.10.2014 г.
гр.д. № 170/2014 г. решение № 86/29.09.2014 г.
гр.д. № 92/2013 г. решение № 85/29.09.2014 г.
нох. д. № 219/2014 г. протокол № 185/16.09.2014 г.
нох.д. № 223/2014 г. протокол № 189/19.09.2014 г.
нах.д. № 146/2014 г. решение № 181/23.09.2014 г.
нах.д. № 192/2014 г. решение № 186/24.09.2014 г.
нох.д. № 226/2014 г. протокол № 190/23.09.2014 г.
нох.д. № 185/2014 г. присъда № 187/19.09.2014 г.
гр.д. № 225/2014 г. решение № 97/10.10.2014 г.
нох.д. № 22882014 г. разпореждане от 09.10.2014 г.
гр.д. № 128/2014 г. решение № 96/10.10.2014 г.
гр.д. № 189/2014 г. решение № 95/10.10.2014 г.
нох. д. № 238/2014 г. протокол № 193/14.10.2014 г.
гр.д. № 219/2014 г. определение № 292/2014 г.
нох.д. № 240/2014 г. присъда № 194/16.10.2014 г.
гр.д. № 284/2014 г. определение № 305/2014г.
гр.д. № 287/2014 г. определение № 307/2014 г.
нох.д. № 241/2014 г протокл от 17.10.2014 г.
гр.д. № 275/2014 г. решение № 98/15.10.2014 г.
нох.д. № 212/2014 г. присъда № 199/23.10.2014 г.
гр.д. № 279/2014 г. определение № 309/17.10.2014 г.
гр.д. № 225/2014 г. решение № 97/10.10.2014 г.
нох.д. № 104/2014 г. присъда № 192/09.10.2014 г.
гр.д. № 114/2013 г. протокол от 21.10.2014 г.
гр.д. № 268/2014 г. решение № 99/21.10.2014 г.
гр.д. 267/2014 г. решение № 100/21.10.2014г.
гр.д. № 269/2014 г. решение № 101/27.10.2014 г.
гр.д. № 26/2014 г. решение № 106/13.11.2014 г.
нох.д. № 227/2014 г. присъда № 202/30.10.2014 г.
нах.д. № 235/2014 г. решение № 201/07.11.2014 г.
чнд. № 251/2014 г. разпореждане137/13.11.2014г.
ч.гр.д. № 305/2014 г. определение № 322/06.11.2014 г.
гр.д. № 136/2014 г. решение № 105/11.11.2014 г.
нох.д. № 234/2014 г. присъда № 234/04.11.2014 г.
нах.д. № 107/2014 г. решение 206/12.11.2014 г.
гр.д. № 198/2013 г. решение № 104/06.11.2014 г.
нах.д. № 209/2014 г. решение № 198/07.11.2014 г.
гр.д. № 132/2014 г. протокол от 28.10.2014 г.
нах.д. 84/2014г. решение № 205/12.11.2014 г.
гр.д. № 292/2014 г. решение № 102/04.12.2014 г.
нах.д. № 232/2014 г. решение № 200/07.11.2014 г.
нох.д. № 158/2014 г. присъда № 204/06.11.2014 г.
чнд. д. № 253/2014 г. определение № 130/07.11.2014 г.
гр.д. № 303/2014 г. решение № 108/20.11.2014 г.
гр.д. № 216/2014 г. решение № 107/14.11.2014 г.
нах.д. № 218/2014 г. решение № 207/28.11.2014 г.
нах.д. № 247/2014 г. решение № 209/13.11.2014 г.
нох.д.№ 256/2014 г. протокол № 210/14.11.2014 г.
нах.д. № 197/2014 г. решение № 217/02.12.2014 г.
нах.д. № 216/2014 г. решение № 212/02.12.2014 г.
нах.д. № 233/2014 г. решение № 218/03.12.2014 г.
нах.д. № 250/2014 г. решение № 213/03.12.2014 г.
нох.д. № 268/2014 г. протокол от 26.11.2014 г.
гр.д. 277/2012 г. протокол от 08.12.2014 г.
гр.д. № 83/2013 г. решение № 124/29.12.2014 г.
гр.д. № 158/2014 г. протокол от 16.12.2014 г.
гр.д. № 152/2014 г. решение № 114/16.12.2014г.
гр.д. № 274/2014 г. решение № 119/22.12.2014 г.
гр.д. № 365/2014 г. решение № 121/22.12.2014 г.
гр.д.№ 359/2014 г. решение № 120/22.12.2014 г.
гр.д. № 213/2014 г. определение № 394/22.12.2014 г.
гр.д. № 245/2014 г. решение от 22.12.2014 г.
гр.д. № 284/2013 г. определение № 395/22.12.2014 г.
гр.д. № 301/2014 г. решение № 115/17.12.2014 г.
нах.д. № 243/2014 г. решение № 208/28.11.2014 г.
гр.д. № 364/2014 г. решение № 122/22.12.2014 г.
гр.д. № 366/2014 г. решение № 123/22.12.2014 г.
гр.д. № 347/2014 г. решение № 116/19.12.2014 г.
нах.д. № 237/2014 г. решение № 226/22.12.2014 г.
нах.д. № 239/2014 г. решение № 219/13.12.2014 г.
нах.д. № 230/2014 г. решенвие № 214/22.12.2014 г.
нах.д. № 231/2014 г. решение № 213/22.12.2014 г.
нах.д. № 266/2014 г. решение № 225/18.12.2014 г.
нох.д. № 249/2014 г. присъда № 220/11.12.2014 г.
нох.д. 179/2014 г. протокол от 16.12.2014 г.
гр.д. № 154/2014 г. решение № 2/28.01.2015 г.
гр.д. № 50/2014 г. решение № 1/09.01.2015 г.
гр.д. № 206/2014 г. протокол от 13.01.2015 г.
ч.гр.д. № 29/2015 г. определение 33/27.01.2015 г.
чнд 1/2015 г. определение № 2/09.01.2015 г.
гр.д. № 12/2015 г. определение № 2/07.01.2015 г.
нах.д. № 267/2014 г. решение № 5/24.01.2015 г.
нах.д. № 245/2014 г. решение № 4/21.01.2015 г.
нах.д. № 248/2014 г. решение № 2/12.01.2015г.
нах.д. № 264/2014 г. решение № 3/14.01.2015 г.
нах.д. № 254/2014 г. решение № 222/29.12.2014 г.
нох.д. № 229/2014 г. присъда № 1/12.01.2015 г.
нах.д. № 262/2014 г. решение № 6/06.02.2015 г.
гр.д. № 289/2014 г. решение № 8/11.02.2015 г.
гр.д. № 211/2008 г. решение № 5/04.02.2015 г.
гр.д. № 367/2013 г. решение № 7/06.02.2015 г.
гр.д. № 241/2014 г. решение № 3/30.01.2015 г.
гр.д. № 20/2015 г. определение № 39/02.02.2015 г.
гр.д. № 209/2014 г. решение № 6/06.02.2015г.
нчх.д. № 261/2014 г. определение № 22/16.02.2015 г.
гр.д. № 26/2015 г. решение № 9/17.02.2015 г.
гр.д. № 327/2014 г. решение № 10/26.02.2015 г.
гр.д. № 345/2014 г. решение № 11/26.02.2015 г.
нах.д. № 276/2014 г. решение № 13/26.02.2015 г.
нах.д. №275/2014 г. решение № 12/26.02.2015 г.
нах.д. № 4/2015 г. решение № 14/26.02.2015 г.
нах.д. № 10/2015 г. решение № 19/25.02.2015 г.
нох.д. № 27/2015 г. протокол от 13.02.2015 г.
нох.д. № 271/2014 г. присъда № 16/18.02.2015 г.
нох.д. № 28/2015 г. протокол № 11/13.02.2015 г.
нох.д. № 316/2013 г. присъда № 7/05.02.2015 г.
гр.д. № 65/2015 г. определение № 68/10.03.2015 г.
гр.д. № 365/2014 г. определение № 67/05.03.2015 г.
гр.д. № 219/2014 г. решение № 13/05.03.2015 г.
гр.д. № 319/2013 г. решение № 16/11.03.2015 г.
гр.д. № 46/2015 г. решение № 14/10.03.2015 г.
гр.д. № 48/2015 г. решение № 15/11.03.2015 г.
гр.д. № 37/2015 г. определение № 71/12.03.2015 г.
гр.д. № 357/2014 г. решение № 12/05.03.2015 г.
нчх.д. № 199/2014 г. присъда № 27/12.03.2015 г.
нох.д. № 242/2014 г. присъда № 17/19.02.2015 г.
нохд. № 252/2014 г. присъда № 20/26.02.2015 г.
нох.д. № 279/2014 г. присъда № 25/10.03.2014 г.
н.ч.х. д. № 161/2014 г. присъда № 25.02.2015 г.
нох.д. № 114/2014 г. присъда № 15/17.02.2015 г.
нах.д. № 277/2014 г. решение № 23/09.03.2015 г.
нах.д. № 11/2015 г. решение № 21/26.02.2015 г.
чнд.д. № 40/2015 г. определение № 42/11.03.2015 г.
нох.д. № 35/2015 г. протокол № 22/04.03.2015 г.
нох.д. № 39/2015 г. протокол № 24/06.03.2015 г.
гр.дело №  69/2015г определение № 72/16.03.2015 г.
гр.д. № 323/2014 г. решение № 22/18.03.2015 г.
гр.д. № 61/2015 г. решение № 20/17.03.2015 г.
гр.д. № 295/2014 г. решение № 21/18.03.2015 г.
нох.д. № 15/2015 г. присъда № 29/17.03.2015 г.
гр.д. № 49/2015 г. решение № 17/16.03.2015 г.
гр.д. № 59/2015 г. решение № 18/17.03.2015 г.
гр.д.№ 60/2015 г. решение № 19/17.03.2015 г.
нох.д.№8/2015 г. присъда №28/12.03.2015 г.
нох.д.№48/2015 г. протокол №32/23.03.2015 г.
нох.д.49/2015 г. протокол №33/23.03.2015 г.
нох.д.№281/2014 г. присъда №26/11.03.2015 г.
нах.д.№12/2015 г. решение № 34/26.03.2015 г.
гр.д. №120/2014 г. решение № 24/27.03.2015 г.
гр.д. № 136/2014 г. решение № 23/27.03.2015 г.
нах.д. № 7/2015 г. решение № 31/26.03.2015 г.
нах.д. № 29/2015 г. решение № 30/27.03.2015 г.
гр.д. № 68/2015 г. определение № 108/30.03.2015 г.
чнд № 53/2015 г. определение № 60/31.03.2015 г.
нох.д. № 55/2015 г. споразумение № 38/30.03.2015 г.
нох.д. № 59/2015 г. споразумение № 40/31.03.2015 г.
гр.д. № 463/2011 г. определение № 115/06.04.2015 г.
нах.д. № 9/2015 г. решение № 35/06.04.2015 г.
нах.д. № 16/2015 г. решение № 36/06.04.2015 г.
нах.д. № 19/2015 г. решение № 37/06.04.2015 г.
гр.д. № 27/2015 г. решение № 25/07.04.2015 г.
гр.д.№ 2/2015 г. решение № 26/08.04.2015 г.
гр.д. № 3/2015 г. решение № 27/08.04.2015 г.
гр.д. № 5/2015 г. решение № 28/08.04.2015 г.
гр.д. № 10/2015 г. решение № 29/08.04.2015 г.
нох.д. № 63/2015 г. протокол № 42/08.04.2015 г.
гр.д. № 7/2015 г. решение № 31/09.04.2015 г..
гр.д. № 8/2015 г. решение № 30/09.04.2015 г.
нох.д. № 33/2015 г. присъда № 44/16.04.2015 г.
нох.д. № 69/2015 г. споразумение № 45/16.04.2015 г.
нох. д. № 33/2015 г. мотиви към присъда № 44/16.04.2015 г.
нах.д. № 56/2015 г. решение № 46/17.04.2015 г.
нох.д. № 270/2014 г.

споразумение № 48/21.042015 г.

нчх.д. № 273/2014 г. присъда № 43/09.04.2015 г.
гр.д. № 133/2015 г. определение № 133/23.04.2015 г.
гр.д. № 1/2015 г. решение № 32/24.04.2015 г.
гр.д. № 4/2015 г. решение № 33/24.04.2015 г.
гр.д. № 9/2015 г. решение № 34/24.04.2015 г.
гр.д. № 323/2014 г. решение № 22/18.03.2015 г.
нох.д. № 54/2015 г. присъда № 51/23.04.2015 г.
нах.д. № 21/2015 г. решение № 41/23.04.2015 г.
нах.д. № 6/2015 г. решение № 49/22.04.2015 г.
нох.д. № 73/2015 г. споразумение № 54/23.04.2015 г.
нчх.д. № 269/2014 г. присъда № 52/23.04.2015 г.
гр.д. № 152/2014 г. решение № 37/28.04.2015 г.
гр.д. № 51/2015 г. решение № 36/28.04.2015 г.
нчх.д № 208/2014 г. присъда № 58/28.04.2015 г.
нох.д. № 77/2015 г. споразумение № 59/29.04.2015 г.
нах.д.№ 46/2015 г. решение № 47/30.04.2015 г.
нах.д. № 24/2015 г. решение № 50/30.04.2015 г.
нах.д. № 14/2015 г. решение № 39/30.04.2015 г.
нох.д. № 78/2015 г. присъда № 63/04.05.2015 г.
нох.д. № 78/2915 г. мотиви към присъда № 63/04.05.2015 г.
гр.д. № 120/2015 г. решение № 39/05.05.2015 г.
нчх.д. № 206/2014 г. присъда № 64/05.05.2015 г.
нох.д. № 79/2015 г. споразумение № 65/05.05.2015 г.
нчх.д. № 269/2014 г. мотиви към присъда № 52/23.05.2015 г.
нах.д. № 22/2015 г. решение № 62/08.05.2015 г.
нох.д.№ 80/2015 г. споразумение № 66/08.05.2015 г.
нох.д. № 81/2015 г. споразумение № 67/08.05.2015 г.
нох.д. № 82/2015 г. споразумение № 68/08.05.2015 г.
нчх.д. № 208/2014 г. мотиви към присъда № 58/28.04.2015 г.
гр.д. № 280/2013 г. решение № 40/11.05.2015 г.
гр.д. № 319/2014г. решение № 41/11.05.2015 г.
гр.д. № 156/2015 г. определение № 156/12.05..2015 г.
гр. д. № 319/2013 г. протокол от 12.05.2015 г.
гр.д. № 122/2015 г. решение № 44/13.05.2015 г.
нах.д. № 13/2015 г. решение № 60/13.05.2015 г.
нах.д. № 44/2015 г. решение № 61/13.05.2015 г.
нох.д. № 88/2015 г. споразумение № 71/12.05.2015 г.
нох.д. №94/2015 г. споразумение № 74/18.05.2015 г.
гр.д. № 107/2015 г. решение № 45/18.05.2015 г.
анд № 93/2015 г. решение № 73/16.05.2015 г.
анд № 45/2015 г. решение № 70/14.05.2015 г.
нчх.д. № 206/2014 г. мотиви към присъда № 64/05.05.2015 г.
анд № 30/2015 г. решение № 53/18.05.2015 г.
гр.д. № 198/2013 г. протокол от 20.05.2015 г.
чнд № 92/2015 г. определение № 107/19.5.2015 г.
анд № 68/2015 г. решение № 69/22.05.2015 г.
анд № 98/2015 г. решение № 76/21.05.2015 г.
чнд № 83/2015 г. разпореждане № 112/25.05.2015 г.
чнд № 96/2015 г. определение № 110/25.05.2015 г.
нох.д. № 102/2015 г. споразумение № 78/25.05.2015 г.
нох.д. № 51/2015 г. присъда № 80/26.05.2015 г.
нчх.д. № 5/2015 г. присъда № 79/26.05.2015 г.
гр.д. № 238/2014 г. определение № 183/28.05.2015 г.
гр.д. № 35/2015 г. решение № 49/29.05.2015 г.
анд. № 52/2015 г. решение № 75/28.05.2015 г.
анд. № 62/2015 г. решение № 81/29.05.2015 г.
нох.д.№ 107/2015 г.

споразумение № 82/29.05.2015 г.

чнд № 106/2015 г. определение № 118/02.06.2015 г.
чнд № 105/2015 г. определение № 119/03.06.2015 г.
нчх.д. № 217/2014 г. присъда № 84/02.06.2015 г.
гр.д. № 162/2015 г. решение № 51/05.06.2015 г.
гр.д. № 190/2015 г. определение № 191/2015 г.
гр.д.№194/2015 г. определение № 192/05.06.2015 г.
нох.д.108/2015 г. присъда № 90/05.06.2015 г.
нох.д. № 112/2015 г. споразумение № 91/08.06.2015 г.
нох.д. № 116/2015 г. споразумение № 93/09.06.2015 г.
анд № 84/2015 г. решение № 94/10.06.2015 г.
анд № 91/2015 г. решение № 95/10.06.2015 г.
анд № 41/2015 г. решение № 86/10.06.2015 г.
нох.д. № 118/2015 г. споразумение № 96/10.06.2015 г.
нох.д. № 120/2015 г. споразумение № 97/11.06.2015 г.
гр.д. № 131/2015 г. протокол от 16.06.2015 г.
чнд № 119/2015 г. определение № 127/15.06.2015 г.
нчх.д. № 217/2014 г. мотиви към присъда № 84/02.06.2015 г.
гр.д. № 181/2015 г. решение № 52/17.06.2015 г.
гр.д. № 192/2015 г. решение № 53/18.06.2015 г.
анд № 97/2015 г. решение № 99/18.06.2015 г.
нох.д. № 108/2015 г. мотиви към присъда № 90/05.06.2015 г.
анд № 70/2015 г. решение № 87/23.06.2015 г.
анд № 72/2015 г. решение № 88/23.06.2015 г.
чнд № 129/2015 г. разпореждане № 129/25.06.2015 г.
анд № 18/2015 г. решение № 92/26.06.2015 г.
анд № 103/2015 г. решение № 102/26.06.2015 г.
анд № 57/2015 г. решение № 101/30.06.2015 г.
нох.д. № 130/2015 г. споразумение № 105/01.07.2015 г.
нох.д. № 110/2015 г. присъда № 104/30.06.2015 г.
нох.д. № 101/2015 г. присъда № 106/02.07.2015 г.
гр.д. № 226/2015 г. определение № 220/02.07.2015 г.
гр.д. № 227/2015 г. определение № 221/02.07.2015 г.
гр.д. № 180/2015 г. решение № 54/06.07.2015 г.
гр.д.№ 182/2015 г. решение № 55/06.07.2015 г.
анд № 134/2015 г. решение № 107/03.07.2015 г.
анд № 113/2015 г. решение № 103/03.07.2015 г.
анд № 125/2015 г. решение № 108/06.07.2015 г.
гр.д. № 189/2015 г. решение № 59/08.07.2015 г.
анд № 71/2015 г. решение № 83/08.07.2015 г.
нчх.д. № 119/2014 г. присъда № 109/07.07.2015 г.
анд № 136/2015 г. определение № 130/09.07.2015 г.
нох.д. № 104/2015 г. присъда №110/09.07.2015 г.
анд № 132/2015 г. решение № 111/10.07.2015 г.
нчх.д. № 119/2014 г. мотиви към присъда № 109/07.07.2015 г.
чнд № 139/2015 г. определение № 132/13.07.2015 г.
гр. д. / 153/2015 г. решение № 60/14.07.2015 г.
гр. д. № 362/2014 г. решение № 61/15.07.2015 г.
гр. д. № 211/2015 г. решение № 62/15.07.2015 г.
гр.д. № 374/2014 г. решение № 63/21.07.2015 г.
гр. д. № 222/2015 г. решение № 64/21.07.2015 г.
гр.д. № 367/2013 г. протокол от 28.07.2015 г.
гр.д. № 195/2015 г. решение № 66/03.08.2015 г.
гр.д. № 249/2015 г. решение № 67/04.08.2015 г.
гр.д. № 140/2015 г. решение № 68/05.08.2015 г.
гр.д. № 152/2015 г. определение № 271/05.08.2015 г.
гр.д. № 252/2015 г. определение № 273/05.08.2015 г.
анд № 17/2015 г. решение № 114/06.08.2015 г.
анд № 20/2015 г. решение № 115/06.08.2015 г.
анд № 25/2015 г. решение № 116/09.08.2015 г.
анд № 26/2015 г. решение № 117/06.08.2015 г.
нох.д. № 157/2015 г. споразумение № 118/07.08.2015 г.
ч.гр.д. № 294/2015 г. определение № 287/13.08.2015 г.
чнд.д. № 121/2015 г. протокол от 13.08.2015 г.
нох.д. № 158/2015 г. протокол № 121/11.08.2015 г.
нох.д. № 162/2015 г. протокол № 124/14.08.2015 г.
нох.д. № 165/2015 г. протокол № 125/14.08.2015 г.
нох.д. № 161/2015 г. протокол № 123/14.08.2015 г.
гр.д. № 288/2015 г. определение № 281/11.08.2015 г.
нох.д. № 128/2015 г. присъда № 130/25.08.2015 г.
ч.гр.д. № 302/2015 г. определение № 292/17.08.2015 г.
нах.д. № 137/2015 г. решение № 122/21.08.2015 г.
нох.д. № 166/2015 г. протокол № 126/18.08.2015 г.
нох.д. № 172/2015 г. протокол № 133/25.08.2015 г.
нох.д. № 140/2015 г. протокол № 134/27.08.2015 г.
нах.д. № 131/2015 г. решение № 132/26.08.2015 г.
анд. № 58/2015 г. решение № 131/26.08.2015 г.
анд. № 133/2015 г. решение № 135/27.08.2015 г.
анд.№ 155/2015 г. решение № 136/27.08.2015 г.
ч.гр. д. № 335/2015 г. определние № 327/02.09.2015 г.
гр. д. № 136/2014 г. протокол от 01.09.2015 г.
нох.д.№ 184/2015 г. споразумение № 140/03.09.2015 г.
гр.д. № 6/2015 г. решение № 70/04.09.2015 г.
нох.д. № 111/2015 г. присъда № 138/03.09.2015 г.
гр.д. № 299/2015 г. решение № 72/04.09.2015 г.
нох.д. № 185/2015 г. споразумение № 141/04.09.2015 г.
нох.д. №122/2015 г. присъда № 144/08.09.2015 г.
чнд № 186/2015 г. определение №161/08.09.2015 г.
ч.гр.д. № 340/2015 г. определение № 334/09.09.2015 г.
ч.гр.д. № 341/2015 г. определение № 335/09.09.2015 г.
ч.гр.д. № 342/2015 г. определение № 336/09.09.2015 г.
ч.гр.д. № 343/2015 г. определение № 337/09.09.2015 г.
ч.гр.д. № 344/2015 г. определение № 338/09.09.2015 г.
нох.д. № 31/2015 г. присъда № 145/10.09.2015 г.
анд. № 114/2015 г. решение № 127/09.09.2015 г.
анд.№ 115/2015 г. решение № 128/09.09.2015 г.
нох.д. № 31/2015 г. мотиви към присъда по нох.д. № 31/2015 г.
нох.д. № 188/2015 г. присъда № 146/11.09.2015 г.
анд. № 127/2015 г. решение № 137/15.09.2015 г.
анд. № 150/2015 г. решение № 143/14.09.2015 г.
анд. № 142/2015 г. решение № 148/18.09.2015 г.
анд. № 146/2015 г. решение № 149/18.09.2015 г.
ч.гр.д. № 348/2015 г. определение № 359/23.09.2015 г.
гр.д. № 319/2014 г. решение № 76/24.09.2015 г.
чнд № 199/2015 г. разпореждане № 172/23.09.2015 г.
гр.д. № 64/2015 г. решение № 75/24.09.2015 г.
гр.д. № 360/2015 г. определение № 358/18.09.2015 г.
гр.д. № 392/2014 г. решение № 77/28.09.2015 г.
анд.№ 143/2015 г. решение № 150/25.09.2015 г.
анд.№ 144/2015 г. решение № 151/25.09.2015 г.
анд.№ 145/2015 г. решение № 152/25.09.2015 г.
анд.№ 147/2015 г. решение № 153/25.09.2015 г.
анд.№ 148/2015 г. решение № 154/25.09.2015 г.
анд. № 149/2015 г. решение № 155825.09.2015 г.
анд. № 151/2015 г. решение № 156/25.09.2015 г.
гр.д. № 19/2014 г. решение № 78/30.09.2015 г.
гр. д № 372/2015 г. определение № 368/01.10.2015 г.
гр.д. № 373/2015 г. определение № 369/01.10.2015 г.
анд.№ 152/2015 г. решение № 158/05.10.2015 г.
анд. № 160/2015 г. решение № 157/05.10.2015 г.
гр.д.№ 402/2015 г. определение № 394/09.10.2015 г.
анд № 135/2015 г. решение № 160/08.10.2015 г.
анд № 138/2015 г. решение № 161/09.10.2015 г.
анд № 213/2015 г. решение № 162/08.10.2015 г.
нох.д.№ 212/2015 г. споразумение № 159/06.10.2015 г.
гр. д. № 280/2013 г. протокол от 14.10.2015 г.
гр. д. № 129/2014 г. решение № 80/14.10.2015 г.
гр. д. № 331/2015 г. определение № 401/12.10.2015 г.
гр. д. № 358/2015 г. решение № 81/14.10.2015 г.
нох.д. № 217/2015 г. споразумение № 163/14.10.2015 г.
ч.гр.д. № 418/2015 г. определение № 406/20.10.2015 г.
гр.д. № 381/2015 г. решение № 82/20.10.2015 г.
гр.д. № 382/2015 г. решение № 83/20.10.2015 г.
гр.д. № 399/2015 г. определение № 414/22.10.2015 г.
нох.д. № 76/2015 г. присъда № 167/22.10.2015 г.
гр.д. № 1/2015 г. решение № 408/20.10.2015 г.
гр.д. № 4/2015 г. решение № 409/20.10.2015 г.
гр.д.9/2015 г. решение №410/20.10.2015 г.
ч.гр.д. № 415/2015 г. определение № 433/27.10.2015 г.
гр.д. № 119/2015 г. решение № 84/28.10.2015 г.
анд № 163/2015 г. решение № 164/28.10.2015 г.
анд № 183/2015 г. решение № 165/28.10.2015 г.
гр.д. № 403/2015 г. решение № 85/28.10.2015 г.
нох.д. № 227/2015 г. споразумение № 172/27.10.2015 г.
нох.д. № 230/2015 г. споразумение № 173/28.10.2015 г.
анд № 222/2015 г. решение № 174/29.10.2015 г.
нох.д. № 76/2015 г. мотиви към присъда по нох.д.№76/2015 г.
анд №231/2015 г. решение № 175/30.10.2015 г.
гр.д. № 413/2015 г. решение № 86/03.11.2015 г.
анд. № 180/2015 г. решение № 176/03.11.2015 г.
анд 181/ 2015 г. решение № 177/03.11.2015 г.
анд № 182/2015 г. решение № 178/03.11.2015 г.
нчх.д. № 43/2015 г. протокол от 04.11.2015 г.
ч.гр. д. № 464/2015 г. определение № 455/05.11.2015 г.
чнд № 216/2015 г. определение № 194/09.11.2015 г.
гр.д. № 293/2015 г. решение № 87/10.11.2015 г.
гр. д. № 407/2015 г. решение № 88/10.11.2015 г.
гр.д. № 420/2015 г. решение № 89/10.11.2015 г.
нох.д. № 239/2015 г. споразумение № 187/10.11.2015 г.
ч.гр.д. № 461/2015 г. определение № 454/05.11.2015 г.
чнд № 237/2015 г. разпореждане № 193/06.11.2015 г.
нох.д. № 194/2015 г. присъда № 188/10.11.2015 г.
гр.д. № 419/2015 г. решение № 90/11.11.2015 г.
анд № 159/2015 г. решение № 180/12.11.2015 г.
нчх.д. № 265/2014 г. протокол от 11.11.2015 г.
анд № 171/2015 г. решение № 171/11.11.2015 г.
нох.д. № 201/2015 г. присъда № 194/12.11.2015 г.
нох.д. № 245/2015 г. споразумение № 195/12.11.2015 г.
анд № 164/2015 г. решение № 179/11.11.2015 г.
анд № 195/2015 г. решение № 189/11.11.2015 г.
нох.д. № 244/2015 г. споразумение № 191/11.11.2015 г.
нох.д. № 190/2015 г. присъда № 185/05.11.2015 г.
нох.д. № 20182015 г. мотиви към присъда № 194/12.11.2015 г.
нох.д. № 250/2015 г. споразумение № 196/16.11.2015 г.
нох.д № 202/2015 г. присъда № 197/17.11.2015 г.
нох.д. № 194/2015 г. мотиви към присъда № 188/10.11.2015 г.
гр.д. № 440/2015 г. решение № 92/16.11.2015 г.
гр. д. № 175/2015 г. решение № 93/17.11.2015 г.
гр. д. № 421/2015 г. решение № 96/18.11.2015 г.
анд. № 175/2015 г. решение № 181/20.11.2015 г.
анд. № 179/2015 г. решение № 192/20.11.2015 г.
анд. № 204/2015 г. решение № 182/20.11.2015 г.
анд. № 210/2015 г. решение № 183/20.11.2015 г.
анд. № 215/2015 г. решение № 193/2015 г.
нох.д. № 200/2015 г. присъда № 198/19.1.2015 г.
нох.д. № 202/2015 г. мотиви към присъда № 197/17.11.2015 г.
анд. № 176/2015 г. решение № 190/20.11.2015 г.
гр.д. № 325/2015 г. решение № 97/23.11.2015 г.
анд № 203/2015 г. решение № 199/23.11.2015 г.
анд № 177/2015 г. решение № 200/25.11.2015 г.
анд № 178/2015 г. решение № 201/25.11.2015 г.
нох.д. № 258/2015 г. споразумение № 203/26.11.2015 г.
нох.д. № 259/2015 г. споразумение № 204/26.11.2015 г.
гр.д. №481/2015 г. решение № 98/25.11.2015 г.
гр.д. № 482/2015 г. решение № 99/25.11.2015 г.
гр.д. № 483/2015 г. решение № 100/25.11.2015 г.
гр.д. № 485/2015 г. решение № 101/25.11.2015 г.
гр.д. № 486/2015 г. решение № 103/27.11.2015 г.
гр.д. № 488/2015 г. решение № 104/27.11.2015 г.
гр.д. № 489/2015 г. решение № 105/27.11.2015 г.
гр.д. № 490/2015 г. решение № 106/27.11.2015 г.
чнд № 254/2015 г. определение № 209/30.11.2015 г.
чнд № 255/2015 г. определение № 210/30.11.2015 г.
гр.д. № 412/2015 г. определение № 493/27.11.2015 г.
анд № 141/2015 г. решение № 184/03.12.2015 г.
нохд № 253/2015 г. споразумение № 209/03.12.2015 г.
чнд № 261/2015 г. определение № 214/04.12.2015 г.
чнд.д.262/2015 г. определение № 216/07.12.2015 г.
нох.д.234/2015 г. присъда № 211/08.12.2015 г.
гр.д. № 253/2015 г. решение № 108/08.12.2015 г.
гр.д. № 165/2015 г. решение № 110/10.12.2015 г.
анд. д. № 220/2015 г. решение № 208/12.12.2015 г.
анд № 224/2015 г. решение № 214/11.12.2015 г.
анд № 225/2015 г. решение № 215/14.12.2015 г.
гр. д. № 129/2014 г. протокол от 16.12.2015 г.
гр.д. № 362/2015 г. решение № 111/14.12.2015 г.
анд № 243/2015 г. решение № 212/14.12.2015 г.
анд № 249/2015 г. решение № 213/14.12.2015 г.
нох.д. № 233/2015 г. присъда № 217810.12.2015 г.
гр.д. № 484/2015 г. решение № 112/14.12.2015 г.
гр. д. № 487/2015 г. решение № 113/14.12.2015 г.
гр. д. № 493/2015 г. решение № 114/14.12.2015 г.
гр. д. № 494/2015 г. решение № 115/14.12.2015 г.
гр. д. № 495/2015 г. решение № 116/14.12.2015 г.
анд № 248/2015 г. решение № 207/15.12.2015 г.
анд № 267/2015 г. решение № 219/14.12.2015 г.
нохд № 246/2015 г. присъда № 221/15.12.2015 г.
нохд № 278/2015 г. споразумение № 222/16.12.2015 г.
нохд № 279/2015 г. споразумение № 223/16.12.2015 г.
гр.д. № 282/2015 г. решение № 118/17.12.2015 г.
анд № 209/2015 г. решение № 219/17.12.2015 г.
анд № 211/2015 г. решение № 206/18.12.205 г.
гр. д № 36182015 г. решение № 119/21.12.2015 г.
гр. д. № 406/2015 г. решение № 120/21.12.2015 г.
гр.д. № 539/2015 г. решение № 121/21.12.2015 г.
нох.д. №228/2015 г. присъда № 218/10.12.2015 г.
гр.д. № 62/2015 г. решение № 126/22.12.2015 г.
гр.д. № 482/2012 г. решение № 128/23.12.2015 г.
гр.д. № 208/2015 г. решение № 129/23.12.2015 г.
гр.д. № 546/2015 г. решение № 124/22.12.2015 г.
гр.д. № 545/2015 г. решение № 125/22.12.2015 г.
гр.д. № 377/2015 г. решение № 123/22.12.2015 г.
гр.д. № 572/2015 г. определение № 542/22.12.2015 г.
анд. № 265/2015 г. решение № 226/23.12.2015 г.
анд. № 208/2015 г. решение № 224/22.12.2015 г.
нох.д. № 274/2015 г. присъда № 225/21.12.2015 г.
анд. № 229/2015 г. решение № 227/23.12.2015 г.
анд. № 252/2015 г. решение № 228/23.12.2015 г.
анд.№ 275/2015 г. решение № 229/22.12.2015 г.
анд. № 280/2015 г. решение № 230/22.12.2015 г.
нох.д. № 282/2015 г. споразумение № 231/22.12.2015 г.
гр. д. № 392/2015 г. решение № 130/28.12.2015 г.
анд. № 207/2015 г. решение № 216/29.12.2015 г.
нох.д. № 286/2015 г. споразумение № 232/29.12.2015 г.
чнд № 1/2016 г. определение № 1/06.01.2016 г.
чнд № 2/2016 г. разпореждане № 2/06.01.2016 г.
анд № 251/2015 г. решение № 1/11.01.2016 г.
нохд № 5/2016 г. споразумение № 4/12.01.2016 г.
гр.д. № 499/2015 г. протокол от 14.01.2016 г.
чнд № 281/2015 г. определение № 8/14.01.2016 г.
анд № 277/2015 г. решение № 7/14.01.2016 г.
гр.д. № 365/2015 г. протокол от 18.01.2016 г.
анд № 219/2015 г . решение № 3/18.01.2016 г.
нохд № 9/2016 г. споразумение № 9/20.01.2016 г.
гр.д. № 476/2015 г. определение № 26/26.01.2016 г.
гр.д. № 510/2015 г. решение № 1/26.01.2016 г.
гр.д. № 512/2015 г. решение № 2/26.01.2016 г.
нохд № 236/2015 г. споразумение № 10/28.01.2016 г.
гр. д. № 480/2015 г. решение № 4/29.01.2016 г.
гр.д. № 500/2015 г. решение № 6/04.02.2016 г.
гр.д. № 513/2015 г. решение № 5/03.02.2016 г.
нох.д. № 16/2016 г. протокол № 12/02.02.2016 г.
нах.д. № 256/2015 решение № 6/02.02.2016 г.
нох.д. № 17/2016 г.

протокол № 13/02.02.2016 г.

нохд № 270/2015 г. споразумение № 15/08.02.2016 г.
анд № 260/2015 г. решение № 14/08.02.2016 г.
анд № 283/2015 г. решение № 20/11.02.2016 г.
гр.д. № 141/2015 г. решение № 7/12.02.2016 г.
гр.д. № 504/2015 г. решение № 10/15.02.2016 г.
гр.д. № 511/2015 г. решение № 8/15.02.2016 г.
гр.д. № 552/2015 г. решение № 9/15.02.2016 г.
гр.д. 374/2014 г. решение № 11/18.02.2016 г.
гр.д. № 5/2016 г. определение № 64/19.02.2016 г.
гр.д. № 214/2015 г. решение № 12/19.02.2016 г.
гр. д. № 478/2015 г. решение № 13/19.02.2015 г.
анд № 271/2015 г. решение № 16/16.02.2016 г.
гр.д. № 477/2015 г. решение № 14/22.02.2016 г.
гр.д. № 541/2015 г. решение № 3/29.01.2016 г.
нах.д. № 272/2015 г. решение № 17/22.02.2016 г.
гр.д. № 363/2015 г.- решение № 15/26.02.2016 г.
чнд. № 33/2016 г. определение № 17/26.02.2016 г.
гр.д. № 36/2016 г. решение № 16/ 26.02.2016 г.
ч.гр.д. № 65/2016 г. определение № 75/26.02.2016 г.
нох.д. № 36/2016 г. протокол № 25/26.02.2016 г.
гр. д. № 79/2013 г. решение № 18/11.03.2016 г.
анд № 42/2016 г. решение № 32/11.03.2016 г.
гр. д. № 228/2015 г. решение № 17/02.03.2016 г.
гр. д. № 50/2016 г. решение № 19/11.03.2016 г.
нох.д. № 44/2016 г. споразумение № 31/02.03.2016 г.
анд № 285/2015 г. решение № 22/29.02.2016 г.
нчхд № 8/2016 г. протокол от 08.03.2016 г.
нчхд № 263/2015 г.

протокол от 10.03.2016 г.

анд № 54/2016 г. решение № 33/12-03.2016 г.
грд. № 61/2016 г. решение № 20/15.03.2016 г.
нах.д № 14/2016 г. решение № 28/16.03.2016 г.
гр.д. № 508/2015 г. определение № 102/14.03.2016 г.
нох.д. № 56/2016 г. протокол № 34/14.03.2016 г.
нох.д. № 276/2015 г. протокол № 39/16.03.2016 г.
гр.д. № 107/2016 г. определение от 17.03.2016 г.
гр.д. № 135/2014 г. решение № 22/23.03.2016 г.
гр.д. № 362/2014 г. решение № 23/23.03.2016 г.
ан.д. № 26/2016 г. решение № 35/21.03.2016 г.
анд № 28/2016 г. решение № 36/21.03.2016 г.
анд № 13/2016 г. решение № 37/21.03.2016 г.
анд № 15/2016 г. решение № 38/21.03.2016 г.
анд № 55/2016 г. решение № 40/17.03.2016 г.
нох.д. № 21/2016 г. присъда№ 43/22.03.2016 г.
гр.д. № 25/2016 г. решение № 28/30.03.2016 г.
гр.д. № 102/2016 г. решение № 26/29.03.2016 г.
гр.д. № 103/2016 г. решение № 27/29.03.2016 г.
гр.д. № 78/2016 г. решение № 24/24.03.2016 г.
гр.д. № 243/2015 г. решение № 25/25.03.2016 г.
гр.д. № 10/2016 г. решение № 29/31.03.2016 г.
гр.д. № 11/2016 г. решение № 30/31.03.2016 г.
гр.д. № 12/2016 г. решение № 31/31.03.2016 г.
гр.д. № 13/2016 г. решение № 32/31.03.2016 г.
гр.д. № 516/2015 г. решение № 33/31.03.2016 г.
анд №7/2016 г. протокол от 24.03.2016 г.
анд№ 45/2016 г. решение № 45/28.03.2016 г.
анд № 47/2016 г. решение № 50/31.03.2016 г.
чнд № 269/2015 г. протокол № 49/31.03.2016 г.
гр.д. № 80/2016 г. решение № 34/04.04.2016 г.
гр.д. № 77/2016 г. решение № 36/07.04.2016 г.
гр.д. № 90/2016 г. решение № 37/07.04.2016 г.
нах.д. № 20/2016 г. решение № 46/05.04.2016 г.
нох.д. № 77/2016 г. протокол № 51/01.04.2016 г.
нох.д. № 81/2016 г. споразумение № 52/08.04.2016 г.
нох.д. № 82/2016 г. споразумение № 53/08.04.2016 г.
гр.д. № 183/2015г. протокол от 13.04.2016 г.
гр.д. № 246/2014 г. решение № 38/14.04.2016 г.
анд № 25/2016 г. решение № 59/18.04.2016 г.
анд № 27/2016 г. решение № 60/18.04.2016 г.
нох.д. № 39/2016 г. присъда № 62/19.04.2016 г.
гр.д. № 115/2016 г. решение № 39/18.04.2016 г.
нох.д. № 92/2016 г. споразумение № 61/18.04.2016 г.
гр.д. № 543/2015 г. определение № 158/22.04.2016 г.
гр.д. № 24/2016 г. определение № 147/22.04.2016 г.
гр.д. № 121/2016 г. решение № 42/22.04.2016 г.
гр.д. № 544/2015 г. решение № 41/22.04.2016 г.
гр.д. № 31/2016 г. решение № 43/25.04.2016 г.
нах.д. № 10/2016 г. решение № 54/25.04.2016 г.
нах.д. № 40/2016 г. решение № 63/26.04.2016 г.
нах.д. № 41/2016 г. решение № 64/26.04.2016 г.
нох.д. № 94/2016 г. протокол 65/22.04.2016 г.
гр. д. № 57/2016 г. решение № 44/26.04.2016 г.
анд № 51/2016 г. решение № 55/25.04.2016 г.
нох.д. № 73/2016 г. Присъда № 71/27.04.2016 г.
анд № 18/2016 г. решение № 66/28.04.2016 г.
анд № 19/2016 г. решение № 67/28.04.2016 г.
нох.д. № 97/2016 г. споразумение № 70/26.04.2016 г.
нох.д. № 100/2016 г. споразумение № 73/27.04.2016 г.
нохд № 48/2016 г. присъда № 72/27.04.2016 г.
нохд № 73/2016 г. мотиви към присъда № 71/27.04.2016 г.
анд № 46/2016 г. решение № 68/03.05.2016 г.
нохд № 103/2016 г. споразумение №74/03.05.2016 г.
анд № 104/2016 г. решение № 77/04.05.2016 г.
гр. д. № 174/2016 г. решение № 48/11.05.2016 г.
гр. д. № 132/2016 г. определение № 196/11.05.2016 г.
гр. д. № 173/2016 г. определние № 189/05.05.2016 г.
ч. гр. д. № 131/2016 г. решение № 47/09.05.2016 г.
гр. д. № 119/2015 г. решение № 45/09.05.2016 г.
гр. д. № 172/2016 г. определение № 188/05.05.2016 г.
гр. д. № 377/2015 г. решение № 46/09.05.2016 г.
гр. д. № 480/2015 г. протоколно определение от 11.05.2016 г.
нчх.д. № 95/2015 г. протоколно определение от 12.05.2016 г.
нох.д. № 50/2016 г. присъда № 75/04.05.2016 г.
нох.д. № 107/2016 г. споразумение № 81/10.05.2016 г.
анд № 52/2016 г. решение № 79/16.05.2016 г.
анд № 53/2016 г. решение № 80/16.05.2016 г.
нохд № 113/2016 г. споразумение № 84/14.05.2016 г.
чнд № 111/2016 г. определение № 65/18.05.2016 г.
гр.д. № 472/2015 г. решение № 50/13.05.2016 г.
гр.д. № 60/2016 г. реиение № 53/31.05.2016 г.
гр. д. № 138/2016 г. решение № 52/31.05.2016 г.
гр.д. № 196/2016 г. решение № 54/31.05.2016г.
нжх.д. № 236/2015 г. споразумение № 88/19.05.2016 г.
анд № 102/2016 г. решение № 92/26.05.2016 г.
гр.д. № 205/2016 г. определение № 208/19.05.2016 г.
гр.д. № 514/2015 г. решение № 51/27.05.2016 г.
анд № 62/2016 г. решение № 78/27.05.2016 г.
нох.д. № 122/2016 г. споразумение № 91/20.05.2016 г.
анд № 59/2016 г. решение № 83/30.05.2016 г.
анд№ 65/2016 г. решение № 89/25.05.2016 г.
чнд № 87/2016 г. определение № 90/19.05.2016 г.
нох. д. № 128/2016 г. споразумение № 93/30.05.2016 г.
нох.д. № 129/2016 г. споразумеуние № 94/30.05.2016 г.
гр.д. № 71/2016 г. решение 56/02.06.2016 г.
гр.д. № 72/2016 г. решение № 57/02.06.2016 г.
гр.д. № 79/2016 г. решение № 55/31.05.2016 г.
нох.д. № 109/2016 г. споразумение № 98/07.06.2016 г.
гр.д. № 108/2016 г. решение № 58/14.06.2016 г.
анд № 79/2016 г. решение № 95/14.06.2016 г.
анд № 80/2016 г. решение № 96/14.06.2016 г.
нох.д. № 89/2016 г. присъда № 99/07.06.2016 г.
нохд № 90/14.06.2016 г. присъда № 103/14.06.2016 г.
анд № 78/2016 г. решение № 100/15.06.2016 г.
анд № 95/2016 г. решение № 105/17.06.2016 г.
нохд № 149/2016 г. споразумение № 106/17.06.2016 г.
грд. № 211/2016 г. решение № 61/21.06.2016 г.
гр.д. № 218/2016 г. решение № 60/21.067.2016 г.
гр.д. № 291/2014 г. решение № 62/22.06.2016 г.
гр.д. № 374/2014 г. протокол от 22.06.2016 г.
гр.д. № 105/2016 г. решение № 63/22.06.2016 г.
гр.д. № 70/2016 г. решение №59/20.06.2016 г.
анд № 91/2016 г. решение № 104/20.06.2016 г.
гр.д. 122/2016 г. решение № 65/23.06.2016 г.
гр. д. № 392/2014 г. решение № 64/22.06.2016 г.
гр.д. № 189/2016 г. решение № 67/29.06.2016 г.
анд № 153/2016 г. решение № 111/24.06.2016 г.
гр.д. № 223/2016 г. решение № 66/27.06.2016 г.
нохд № 164/2016 г. споразумение № 119/29.06.2016 г.
анд № 114/2016 г. решение № 113/29.06.2016 г.
нохд № 154/2016 г. споразумение № 112/27.06.2016 г.
нохд № 156/2016 г. споразумение № 115/28.06.2016 г.
нохд № 160/2016 г. споразумение № 120/29.06.2016 г.
гр.д. № 551/2015 г. решение № 69/30.06.2016 г.
гр.д. № 98/2016 г. решение № 108/30.06.2016 г.
гр.д. № 377/2016 г. протокол от 30.06.2016 г.
нохд № 130/2016 г. присъда № 121/30.06.2016 г.
нохд № 136/2016 г. присъда № 122/05.07./2016 г.
анд № 124/2016 г. решение № 109/06.07.2016 г.
нохд № 170/2016 г. споразумение № 123/08.07.2016 г.
гр. д. № 257/2016 г. решение № 71/14.07.16 г.
ч. гр. д. № 284/2016 г. определение № 278/15.07.2016 г.
гр. д. №127/2016г. определение № 274/13.07.2016 г.
гр. д. № 250/2015 г. решение № 72/15.07.2016 г.
нохд № 137/2016 г. присъда № 126/12.07.2016 г.
нохд № 168/2016 г. присъда № 124/11.07.2016 г.
гр. д. № 231/2016 решение № 70/13.07.2016 г.
нохд № 173/2016 г. споразумение № 127/12.07.2016 г.
анд № 96/2016 г. решение № 125/11.07.2016 г.
гр.д. № 214/2015 г. решение № 73/18.07.2016 г.
гр. д. № 264/2016 г. решение № 74/18.07.2016 г.
гр.д. № 268/2016 г.

решение № 75/28.07.2016 г.

нохд № 180/2016 г. споразумение № 128/29.07.2016 г.
гр.д. № 55/2016 г. решение № 79/10.08.2016 г.
гр.д. № 94/2016 г. решение № 76/01.08.2016 г.
нох.д. № 185/2016 г. протокол 131/03.08.2016 г.
нох.д. № 184/2016 г. протокол № 130/03.08.2016 г.
чнд.д. № 178/2016 г. определение № 109/08.08.2016 г.
гр.д. № 362/2014 г. протокол от 16.08.2016 г.
анд № 146/2016 г. решение № 132/16.08.2016 г.
нох.д. № 131/2016 г. споразумение № 133/16.08.2016 г.
нох.д. № 195/2016 г. споразумение № 135/17.08.2016 г.
грд. № 309/2016 г. решение № 81/24.08.2016 г.
гр.д. № 310/2016 г. решение № 82/24.08.2016 г.
гр.д. № 311/2016 г. решение № 83/24.08.2016 г.
гр.д. № 312/2016 г. решение № 84/24.08.2016 г.
гр.д. № 313/2016 г. решение № 85/24.08.2016 г.
гр.д. №314/2016 г. решение № 86/24.08.2016 г.
гр.д. № 245/2016 г. решение № 87/25.08.2016 г.
гр.д. № 246/2016 г. решение № 88/25.09.2016 г.
гр.д. № 258/2016 г. решение № 89/25.08.2016 г.
гр.д. № 120/2016 г. решение № 90/26.08.2016 г.
нох. 155/2016 г. присъда № 138/23.08.2016 г.
анд № 63/2016 г. решение № 136/01.09.2016 г.
анд № 167/2016 г. решение № 145/02.09.2016 г.
анд № 200/2016 г. решение № 144/29.08.2016 г.
гр.д. № 265/2016 г. решение № 93/12.09.2016 г.
нах.д. № 101/2016 г. решение № 137/09.09.2016 г.
нах.д. № 125/2016 г. решение № 147/10.09.2016 г.
нох. д. № 235/2015 г. присъда № 140/25.08.2016 г.
гр. д. № 339/2016 г. решение № 96/15.09.2016 г.
гр.д. № 142/2016 г. решение № 95/14.09.2016 г.
гр. д. № 210/2016 г. решение № 97/15.09.2016 г.
нох.д. № 213/2016 г. споразумение № 150/19.09.2016 г.
нох.д. № 214/2016 г. споразумение № 151/10.2016 г.
гр. д. № 259/2015 г. решение № 99/26.09.2016 г.
нох.д. № 171/2016 г. присъда № 149/15.09.2016 г.
нох.д. № 217/2016 г. присъда № 154/21.09.2016 г.
гр.д. № 348/2016 г. решение № 101/28.09.2016 г.
гр. д. № 225/2016 г. протокол от 27.09.2016 г.
гр. д. № 119/2015 г. протокол от 20.09.2016 г.
гр. д. № 362/2016 г. решение № 100/28.09.2016 г.
нах.д. № 224/2016 г. решение № 157/28.09.2016 г.
нох.д № 223/2016 г. споразумение № 155/27.09.2016 г.
нох.д. № 43/2014 г. споразумение № 158/29.09.2016 г.
нах.д. № 174/2016 г. решение № 161/06.10.2016 г.
нах.д. № 175/2016 г. решение № 162/06.10.2016 г.
нох.д. № 126/2016 г. присъда № 156/28.09.2016 г.
гр. д. № 371/2016 г. решение № 106/11.10.2016 г.
гр.д. № 375/2016 г. решение № 110/17.10.2016 г.
гр.д. № 300/2016 г. решение № 104/11.10.2016 г.
гр.д. № 367/2016 г. решение № 105/11.10.2016 г.
гр.д. 504/2015 г. решение № 107/13.10.2016 г.
гр.д. № 323/2016 г. решение № 102/12.10.2016 г.
гр.д. № 368/2016 г. решение № 103/10.10.2016 г.
гр.д. № 378/2016 г. решение № 111/17.10.2016 г.
гр.д. № 379/2016 г. решение № 112/17.10.2016 г.
гр.д. № 376/2016 г. решение № 108/14.10.2016 г.
гр.д. № 377/2016 г. решение № 109/14.10.2016 г.
чнд.д. № 182/2016 г. определение № 163/13.10.2016 г.
нах.д. № 210/2016 г. решение № 160/17.10.2016 г.
нох.д. № 202/2016 г. протокол № 164/13.10.2016 г.
нох. № 229/2016 г. протокол № 165/14.10.2016 г.
нох.д. № 230/2016 г. протокол № 167/14.10.2016 г.
нох.д. № 231/2016 г. протокол № 166/14.10.2016 г.
нох.д. № 232/2016 г. протокол № 168/14.10.2016 г.
гр.д. № 544/2015 г. решение № 113/20.10.2016 г.
гр.д. № 228/2016 г. решение №114/20.10.2016 г.
гр.д. № 214/2015 г. протокол от 18.10.2016 г.
гр.д. № 294/2016 г. решение № 115/25.10.2016 г.
гр.д. № 283/2015 г. решение № 116/28.10.2016 г.
гр.д. № 286/2016 г. решение № 117/28.10.2016 г.
нох.д. № 241/2016 г. разпореждане № 146/28.10.2016 г.
гр.д. № 283/2016 г. определение от 01.11.2016 г.
гр.д. № 384/2016 г. решение № 121/03.11.2016 г.
гр.д. № 413/2016 г. решение № 123/08.11.2016 г.
гр.д. № 156/2016 г. решение № 120/03.11.2016 г.
гр.д. 363/2016 г. определение № 401/01.11.2016 г.
гр.д. № 224/2016 г. решение № 125/10.11.2016 г.
нах.д.№ 196/2016 г. решение № 169/31.10.2016 г.
нох.д. № 208/2016 г. споразумение № 174/01.11.2016 г.
гр.д. № 400/2016 г. решение № 118/31.10.2016 г.
гр.д. № 408/2016 г. решение № 119/31.10.2016 г.
гр-д. № 421/2016 г. решение 124/09.11.2016 г.
гр.д.414/2016 г. решение № 122/08.11.2016 г.
ч.гр.д. № 427/2016 г. определение № 403/02.11.2016 г.
нох.д. 252/2016 г. определение № 176/02.11.2016 г.
нах.д. № 209/2016 г. решение № 178/10.11.2016 г.
нчх.д. № 112/2016 г. присъда № 177/03.11.2016 г.
гр. д. № 325/2016 г. протокол от 14.11.2016 г.
гр.д. № 224/2016 г. решение № 125/10.11.2016 г.
нах.д. № 221/2016 г. решение № 180/10.11.2016 г.
нах.д. № 205/2016 г. решение № 170/15.11.2016 г.
гр.д. № 420/2016 г. решение № 128/21.11.2016 г.
гр.д. № 207/2016 г. решение №126/21.11.2016 г.
гр.д. № 326/2016 г. решение № 127/21.11.2016 г.
гр.д. № 364/2016 г. решение № 130/22.11.2016 г.
нох.д. № 75/2015 г. присъда № 179/09.11.2016 г.
гр.д. № 280/2016 г. решение № 137/30.11.2016 г.
гр.д. № 285/2016 г. решение № 134/28.11.2016 г.
гр. д. № 472/2015 г. решение № 131/24.11.2016 г.
гр.д. № 459/2016 г. решение № 135/29.11.2016 г.
гр.д. № 460/2016 г. решение № 136/29.11.2016 г.
гр.д. № 349/2016 г. решение № 133/25.11.2016 г.
гр.д. № 364/2016 г. решение № 130/22.11.2016 г.
гр.д. № 514/2015 г. решение № 132/2511.2016 г.
гр.д. № 361/2016 г. решение № 138/02.12.2016 г.
гр.д. № 467/2016 г. решение № 140/02.12.2016 г.
нчх.д. № 121/2016 г. присъда № 185/2411.2016 г.
нах.д. № 204/2016 г. решение № 186/30.11.2016 г.
нох.д. № 75/2015 г. мотиви към присъда № 179/09.11.16 г.
нох.д. № 270/2016 г. присъда № 188/29.11.2016 г.
нах.д. № 219/2016 г. решение № 175/01.12.2016г.
гр.д. № 488/2016 г. решение № 141/13.12.2016 г.
гр.д. № 464/2016 г. определение № 495/02.12.2016 г.
гр.д. № 469/2016 г. определение № 500/08.12.2016 г.
нах.д. № 251/2016 г. решение № 189/06.12.2016 г.
нах.д. № 258/2016 г. решение № 190/06.12.2016 г.
гр.д. № 340/2016 г. определение № 504/09.12.2016 г.
нох.д. № 242/2016 г. присъда № 191/01.12.2016 г.
нах.д. № 225/2016 г. решение № 182/02.12.2016 г.
нах.д. № 244/2016 г. решение № 192/12.12.2016 г.
гр.д.№293/2016 г. решение №142/14.12.2016 г.
гр.д. № 410/2016 г. определение № 515/16.12.2016 г.
гр.д. №381/2016 г. решение № 143/20.12.2016 г.
анд № 273/2016 г. решение № 201/22.12.2016 г.
гр.д. № 360/2016 г. решение № 146/22.12.2016 г.
анд № 228/2016 г. решение № 184/14.12.2016 г.
анд № 253/2016 г. решение № 194/14.12.2016 г.
анд № 261/2016 г. протокол от 21.12.2016 г.
анд № 262/2016 г. протокол от 21.12.2016 г.
анд№ 271/2016 г. решение № 203/22.12.2016 г.
чнд № 286/2016 г. определение № 170/19.12.2016 г.
нохд № 290/2016 г. споразумение № 200/2016 г.
нохд № 287/2016 г. споразумение № 198/16.12.2016 г.
гр.д. № 525/2016 г. решение № 147/27.12.2016 г.
гр.д. № 380/2016 г. решение № 151/29.12.2016 г.
гр.д. № 359/2016 г. решение № 150/29.12.2016 г.
гр.д. № 531/2016 г. решение № 148/28.12.2016 г.
гр.д. № 532/2016 г. решение № 149/28.12.2016 г.
анд № 263/2016 г. решение № 202/28.12.2016 г.
нохд № 257/2016 г. мотиви към присъда № 196/14.12.2016 г.
анд № 245/2016 г. решение № 193/30.12.2016 г.
анд № 256/2016 г. решение № 197/30.12.2016 г.
гр.д. № 552/2016 г. определение № 7/10.01.2017 г.
гр.д. № 228/2016 г. определение № 3/03.01.2017 г.
гр.д. № 396/2016 г. решение № 3/16.01.2017 г.
гр.д. № 534/2016 г. определение № 14/16.01.2017 г.
гр.д. № 477/2015 г. решение № 1/10.01.2017 г.
чнд.д. № 5/2017 г. определение № 6/16.01.2017 г.
гр.д. № 564/2016 г. решение № 2/12.01.2017 г.
нах.д. № 294/2016 г. решение № 3/10.01.2017 г.
нох.д. № 181/2016 г. протокол №1/05.01.2017 г.
нох.д. № 193/2016 г. протокол № 2/06.01.2017 г.
гр.д. № 18/2017 г. разпореждане № 18/17.01.2017 г.
гр.д. № 583/2016 г. решение № 4/17.01.2017 г.
гр.д. № 411/2016 г. решение № 5/23.01.2017 г.
гр.д. № 538/2016 г. решение № 7/23.01.2017 г.
нах.д. № 269/2016 г. решение № 7/19.01.2017 г.
нчх.д. № 238/2016 г. присъда№ 8/17.01.2017 г.
гр.д. № 486/2016 г. решение № 8/24.01.2017 г.
гр.д. № 47/2017 г. определение № 36/24.01.2017 г.
гр.д. № 50/2017 г. определене № 37/24.01.2017 г.
анд № 268/2016 г. решение № 4/27.01.2017 г.
анд № 276/2016 г. решение № 5/27.01.2017 г.
анд № 279/2016 г. решение № 6/27.01.2017 г.
анд № 255/2016 г.

решение № 9/26.01.2017 г.

анд № 265/2016 г. решение № 10/26.01.2017 г.
анд № 274/2016 г. решение № 11/27.01.2017 г.
анд № 275/2016 г. решение № 12/27.01.2017 г.
гр.д. № 93/2016 г. решение № 9/30.01.2017 г.
гр.д. № 6/2017 г. решение № 10/31.01.2017 г.
гр.д. № 7/2017 г. решение № 11/31.01.2017 г.
гр.д. № 9/2017 г. решение № 12/31.01.2017 г.
гр.д. № 5/2017 г. решение № 14/31.01.2017 г.
гр.д. № 8/2017 г. решение № 15/31.01.2017 г.
гр.д. № 10/2017 г. решение № 16/31.01.2017 г.
гр.д. № 479/2016 г. решение № 13/31.01.2017 г.
анд. № 292/2016 г. решение№ 13/31.01.2017 г.
анд.№ 280/2016 г. решение № 15/31.01.2017 г.
гр. д. № 24/2017 г. решение № 18/06.02.2017 г.
гр. д. № 365/2016 г. решение № 20/16.02.2017 г.
гр. д. № 392/2014 г. протокол от 01.02.2017 г.
гр. д. № 514/2015 г. протокол от 07.02.2017 г.
гр. д. № 58/2017 г. решение № 19/14.02.2017 г.
гр. д. № 62/2017 г. решение № 21/16.02.2017 г.
гр. д. № 63/2017 г. решение № 22/16.02.2017 г.
анд. № 211/2016 г. решение № 16/03.02.2017 г.
чнд. № 12/2017 г. определение № 15/09.02.2017 г.
нохд № 259/2016 г. присъда № 17/08.02.2017 г.
нохд. № 260/2016 г. присъда № 18/08.02.2017 г.
гр.д. № 472/2015 г. протокол от 22.02.2017 г.
гр.д. № 59/2017 г. решение № 24/21.02.2017 г.
гр.д. № 487/2016 г. решение № 27/22.02.2017 г.
гр.д. № 156/2016 г. решение № 26/22.02.2017 г.
гр.д. № 527/2016 г. решение № 25/22.02.2017 г.
нох.д № 15/2017 г. споразумение № 22/24.02.2017г.
анд. № 293/2016 г. решение № 20/24.02.2017 г.
анд. № 291/2016 г. решение № 19/24.02.2017 г.
нохд.13/2017 г. споразумение № 21/23.02.2017 г.
гр.д. № 471/2016 г. решение № 34/06.03.2017 г.
гр.д. № 477/2015 г. протокол от 01.03.2017 г.
гр.д. № 563/2016 г. решение № 31/01.03.2017 г.
гр.д. № 66/2017 г. решение № 30/01.03.2017 г.
гр.д. № 83/2017 г. решение № 32/06.03.2017 г.
гр.д. №470/2016 г. решение № 29/28.02.2017 г.
гр.д. № 82/2017 г. решение № 33/06.03.2017 г.
нох.д. № 16/2017 г. протокол № 23/28.02.2017 г.
нох.д. № 17/2017 г. протокол № 24/28.02.2017 г.
нох.д. № 18/2017 г. протокол № 25/28.02.2017 г.
нох.д. № 19/2017 г. протокол № 26/28.02.2017 г.
нох.д. № 26/2017 г. споразумение № 29/09.03.2017 г.
анд № 4/2017 г. решение № 28/07.03.2017 г.
гр.д. № 452/2016 г. решение № 35/17.03.2017 г.
гр.д. № 145/2017 г. определение № 134/15.03.2017 г.
гр.д. № 100/2017 г. решение № 36/20.03.2017 г.
нох.д. № 33/2017 г. протокол 32/14.03.2017 г.
анд.№ 3/2017 г. решение № 27/16.03.2017 г.
анд.32/2017 г. решение № 31/14.03.2017 г.
нох.д №28/2017 г. споразумение№ 30/13.03.2017 г.
нох.д. № 34/2017г. споразумение № 33/14.03.2017 г.
нох.д. № 39/2017г. споразумение № 38/20.03.2017 г.
нох.д. № 40/2017г. споразумение № 39/20.03.2017 г.
гр.д. № 97/2017 г. решение № 38/21.03.2017 г.
гр.д. № 3/2017 г. решение № 37/21.03.2017 г.
гр.д. № 142/2016 г. решение № 42/21.03.2017 г.
гр.д. № 331/2016 г. решение № 41/23.03.2017 г.
нох.д. № 45/2017 г. споразумение № 43/24.03.2017 г.
нох.д. № 296/2016 г. присъда № 40/21.03.2017 г.
нох.д. № 41/2017 г. споразумение № 41/21.03.2017 г.
гр.д. № 121/2017 г. решение № 47/29.03.2017 г.
гр.д. № 578/2016 г. решение 44/28.03.2017 г.
гр.д. № 587/2016 г. решение № 43/28.03.2017 г.
гр.д. № 150/2017 г. решение № 46/28.03.2017 г.
нох.д. № 169/2016 г. споразумение № 45/28.03.2017 г.
гр. д. № 463/2016 г. решение № 48/30.03.2017 г.
анд № 8/2017 г. решение № 35/03.04.2017 г.
гр. д. № 2/2017 г. решение № 51/03.04.2017 г.
гр. д. № 256/2016 г. решение № 50/03.04.2017 г.
нох.д. № 50/2017 г. споразумение № 49/03.04.2017 г.
анд № 1/2017 г. решение № 34/30.03.2017 г.
нох.д. № 48/2017 г. споразумение № 47/29.03.2017 г.
гр.д. № 585/2016 г. решение № 54/04.04.2017 г.
гр.д. № 149/2017 г. решение № 52/04.04.2017 г.
гр.д. № 151/2017 г. решение 53/04.04.2017 г.
гр.д. № 23/2017г. решение № 55/10.04.2017 г.
нах.д. № 30/2017 г. решение № 50/06.04.2017 г.
нах.д. № 46/2017 г. решение № 48/31.03.2017г.
нох.д. № 57/2017 г. споразумение № 51/06.04.2017 г.
гр.д. № 70/2017 г. решение № 56/10.04.2017 г.
гр.д. № 71/2017 г. решение № 57/10.04.2017 г.
нах.д. № 30/2017 г. решение № 50/06.04.2017 г.
нох.д. № 59/2017г. споразумение № 52/10.04.2017 г.
гр.д. № 280/2016 г. решение № 58/11.04.2017 г.
гр.д. № 584/2016 г. определение № 187/12.04.2017 г.
нчх.д. № 298/2016 г. протокол от 12.04.2017 г.
гр.д. № 535/2016 г. решение № 61/20.04.2017 г.
ч. гр. д. № 162/2017 г. определение № 193/19.04.2017 г.
нох.д. № 65/2017 г. споразумение № 57/18.04.2017 г.
нох.д. № 64/2017 г. споразумение № 56/18.04.2017 г.
анд № 7/2017 г. решение № 42/13.04.2017 г.
анд № 38/2017 г. решение № 62/20.04.2017 г.
нох.д № 70/2017 г. споразумение № 63/21.04.2017 г.
гр.д. № 67/2017 г. решение № 62/25.04.2017 г.
гр.д. № 69/2017 г. решение № 63/25.04.2017 г.
анд № 14/2017 г. решение № 46/24.04.2017 г.
гр.д. 337/2015 г. решение № 66/02.05.2017 г.
гр.д. № 314/2015 г. решение № 64/26.04.2017 г.
гр.д. № 195/2017 г. решение № 65/28.04.2017 г.
нох.д. № 43/2017 г. присъда № 64/26.04.2017 г.
гр.д.№ 223/2017 г. решение № 67/03.05.2017 г.
ч.гр.д.№ 244/2017 г. определение № 218/03.05.2017 г.
анд № 51/2017 г. решение № 66/03.05.02017 г.
анд № 53/2017 г. решение № 67/03.05.2017 г.
анд № 24/2017 г. решение № 59/04.05.2017 г.
гр.д. № 68/2017 г. решение № 68/04.05.2017 г.
гр.д. № 75/2017 г. решение № 69/04.05.2017 г.
гр.д. № 76/2017 г. решение № 70/04.05.2017 г.
гр.д. № 81/2017 г. решение № 71/04.05.2017 г.
анд № 2/2017 г. решение № 58/04.05.2017 г.
гр.д. № 537/2016 г. решение № 72/10.05.2017 г.
гр.д. № 230/2017 г. решение № 73/10.05.2017 г.
анд.№ 22 /2017 г. решение № 53/11.05.2017 г.
анд.№ 23/2017г. решение № 54/11.05.2017 г.
нох.д. № 87/2017 г. споразумение № 69/09.05.2017 г.
нох.д. № 88/2017 г. споразумение № 70/12.05.2017 г.
нох.д. № 89/2017 г. споразумение № 71/12.05.2017 г.
гр.д. № 260/2017 г. решение № 79/19.05.2017 г.
гр. д. № 155/2017 г. решение № 75/17.05.2017 г.
гр. д. 258/2017 г. решение № 78/18.05.2017 г.
гр. д. № 251/2017 г. решение № 74/16.05.2017 г.
анд. № 52/2017 г. решение № 65/17.05.2017 г.
гр. д. № 21/2017 г. решение № 76/17.05.2017 г.
гр. д. № 154/2017 г. решение № 80/19.05.2017 г.
гр. д. № 350/2016 г. решение № 77/17.05.2017 г.
анд. № 6/2017 г. решение от 19.05.2017 г.
нох.д. № 90/2017 г. споразумение № 73/16.05.2017 г.
нох.д. № 44/2017 г. споразумение № 72/16.05.2017 г.
нох.д. № 61/2017 г. присъда № 75/18.05.2017 г.
нох.д. № 92/2017 г.

споразумение № 74/17.05.2017 г.

ч. гр. д. № 275/2017 г. определение № 241/23.05.2017 г.
нох.д. № 96/2017 г. споразумение № 76/19.05.2017 г.
гр.д. № 462/2016 г. протокол от 14.03.2017 г.
гр.д. № 263/2017 г. решение № 82/02.06.2017 г.
гр.д. № 264/2017 г. решение № 83/02.06.2017 г.
гр.д. № 252/2017 г. решение № 81/30.05.2017 г.
анд.№ 295/2016 г. решение № 79/02.06.2017 г.
анд.№ 77/2017 г. решение № 78/26.05.2017 г.
гр.д. № 137/2017 г. решение № 89/08.06.2017 г.
гр.д. № 207/2017 г. решение № 88/07.06.2017 г.
гр.д. № 228/2017 г. решение № 84/06.06.2017 г.
гр.д. № 487/2016 г. решение № 85/06.06.2017 г.
гр.д. № 138/2017 г. решение № 86/07.06.2017 г.
гр.д. № 163/2017 г. решение № 87/07.06.2017 г.
гр.д. № 247/2017 г. решение № 90/08.06.2017 г.
нох.д. № 95/2017 г. присъда № 80/08.06.2017 г.
нох.д. № 111/2017 г. споразумение 81/08.06.2017 г.
гр.д. № 280/2016 г. протокол от 14.06.2017 г.
гр.д. № 142/2016 г. протокол от 28.06.2017 г.
гр.д. № 148/2017 г. определение № 300/26.06.2017 г.
гр.д. № 155/2017 г. определение № 320/29.06.2017 г.
гр.д. № 272/2017 г. определение № 295/20.06.2017 г.
чнд № 115/2017 г. определение № 92/21.06.2017 г.
чнд № 127/2017 г. определение № 95/27.06.2017 г.
гр.д.154/2017 г. определение № 318/29.06.2017 г.
гр.д. № 259/2015 г. решение № 92/30.06.2017 г.
гр.д. № 236/2017 г. протокол от 22.06.2017 г.
гр.д. № 315/2017 г. решение № 91/26.06.2017 г.
анд № 97/2017 г. решение № 87/30.06.2017 г.
анд № 62/2017 г. решение № 83/21.06.2017 г.
анд № 100/2017 г. решение № 86/23.06.2017 г.
анд № 108/2017 г. решение № 90/28.06.2017 г.
анд № 114/2017 г. протокол от 15.06.2017 г.
чнд № 117/2017 г. определение № 90/20.06.2017 г.
чнд № 130/2017 г. определение № 102/29.06.2017 г.
нохд № 78/2017 г. присъда № 84/20.06.2017 г.
гр.д. № 316/2017 г. решение № 95/05.07.2017 г.
гр.д. № 317/2017 г. решение № 96/05.07.2017 г.
гр.д.№365/2016 г. решение № 93/05.07.2017 г.
гр.д. № 563/2016 г. решение № 94/05.07.2017 г.
анд № 107/2017 г. решение №94/06.07.2017 г.
нохд № 103/2017 г. присъда № 92/04.07.2017 г.
нохд № 132/2017 г. споразумение № 93/04.07.2017 г.
анд № 135/2017 г. решение № 95/06.07.2017 г.
анд № 102/2017 г. решение № 91/30.06.2017 г.
чнд № 133/2017 г. определение № 107/10.07.2017 г.
анд № 120/2017 г. решение № 98/13.07.2017 г.
нохд № 240/2016 г. присъда № 96/11.07.2017 г.
нохд № 142/2017 г. споразумение № 100/18.07.2017 г.
нохд № 143/2017 г. споразумение № 101/19.07.2017 г.
анд № 112/20017 г. решение № 97/18.07.2017 г.
гр. д. № 522/2016 г. решение № 99/20.07.2017 г.
гр. д. № 259/2017 г. решение № 100/20.07.2017 г.
АНД № 144/2017 г. решение № 102/20.07.2017 г.
анд № 138/2017 г. решение № 105/26.07.2017 г.
гр. д. № 246/2017 г. решение № 102/28.07.2017 г.
гр. д. 269/2017 г. решение № 103/28.07.2017 г.
нчхд № 101/2017 г. присъда № 103/24.07.2017 г.
гр. д. № 368/2017 г. решение № 101/21.07.2017 г.
анд № 106/2017 г. решение № 108/28.07.2017 г.
анд № 129/2017 г. решение № 106/26.07.2017 г.
нохд № 76/2017 г. споразумение № 107/27.07.2017 г.
нохд № 145/2017 г. споразумение № 104/24.07.2017 г.
гр.д. № 412/2017 г. решение № 105/08.08.2017 г.
анд.№ 110/2017 г. решение № 109/03.08.2017 г.
анд № 166/2017 г. решение № 112/09.08.2017 г.
чнд № 160/2017 г. определение № 122/04.08.2017 г.
нохд № 167/2017 г. споразумение № 111/09.08.2017 г.
нохд № 169/2017 г. споразумение № 114/11.08.2017 г.
нохд № 170/2017 г. споразумеуние № 115/11.08.2017 г.
гр.д. № 245/2017 г. решение № 108/16.08.2017 г.
анд.№ 113/2017 г. решение № 110/15.08.2017г.
анд.№ 174/2017 г. решение № 116/14.08.2017 г.
нох.д. № 266/2016 г. протокол от 17.08.2017 г.
гр. д. № 54/2017 г.. решение № 112/23.08.2017 г.
гр.д. № 481/2017 г. решение № 113/23.08.2017 г.
гр.д. № 438/2017 г. решение № 109/22.08.2017 г.
гр.д. № 439/2017 г. решение№ 110/22.08.2017 г.
гр.д. № 563/2016 г. протокол от 23.08.2017 г.
гр.д. № 440/2017 г. решение № 111/22.08.2017 г.
анд№ 124/2017 г. решение № 117/23.08.2017 г.
гр.д. 488/2017 г. решение № 114/31.08.2017 г.
гр.д. № 489/2017 г. решение № 115/31.08.2017 г.
гр.д. № 490/2017 г. решение № 116/31.08.2017 г.
гр.д. № 495/2017 г. решение № 117/31.08.2017 г.
гр.д. № 496/2017 г. решение № 118/31.08.2017 г.
гр.д. № 497/2017 г. решение № 119/31.08.2017 г.
гр.д. № 498/2017 г. решение № 120/31.08.2017 г.
анд.№ 136/2017 г. решение № 118/31.08.2017 г.
анд. № 189/2017 г. решение № 119/31.08.2017 г.
нох.д.№193/2017 г. споразумение № 120/01.09.2017 г.
гр.д. № 367/2017 г. протокол от 12.09.2017 г.
нох.д.№ 63/2017 г. присъда № 122/07.09.2017 г.
нох.д. № 165/2017 г. споразумение № 121/05.09.2017 г.
гр.д. № 365/2016 г. протокол от 13.09.2017 г.
гр.д. № 313/2017 г. решение № 121/14.09.2017 г.
анд. № 196/2017 г. решение № 123/18.09.2017 г.
анд.№ 199/2017 г. решение № 124/18.09.2017 г.
гр.д. № 170/2017 г. решение № 122/15.09.2017 г.
гр.д. № 229/2017 г. решение № 123/15.09.2017 г.
гр.д. № 325/2017 г. решение № 124/15.09.2017 г.
гр.д. № 282/2017 г. решение № 125/18.09.2017 г.
нох.д. № 206/2017 г. споразумение № 137/20.09.2017 г.
анд. № 147/2017 г. решение № 126/21.09.2017 г.
анд.№ 151/2017 г. решение № 127/21.09.2017 г.
анд. № 152/2017 г. решение № 128/21.09.2017 г.
анд. № 153/2017 г. решение № 129/21.09.2017 г.
анд. № 154/2017 г. решение № 130/21.09.2017 г.
анд.№148/2017 г. решение № 131/21.09.2017 г.
анд. № 149/2017 г. решение № 132/21.09.2017 г.
анд. № 150/2017 г. решение № 133/21.09.2017 г.
анд. № 156/2017 г. решение № 134/21.09.2017 г.
анд. № 157/2017 г. решение № 135/21.09.2017 г.
анд. № 158/2017 г. решение № 136/21.09.2017 г.
нох.д. № 207/2017 г. споразумение № 138/21.09.2017 г.
гр.д. № 352/2017 г. решение № 126/26.09.2017 г.
гр.д. № 366/2017 Г. решение № 127/04.10.2017 г.
анд. № 125/2017 г. решение № 125/28.09.2017 г.
нох. 219/2017 г. споразумение № 143/29.09.2017 г.
анд. № 146/2017 г. решение № 139/25.09.2017 г.
нох.д. № 161/2017 г. присъда № 141/28.09.2017 г.
нох.д. № 208/2017 г. присъда № 142/28.08.2017 г.
гр.д. № 431/2017 г. решение № 129/0510.2017 г.
гр.д. № 484/2017 г. решение № 130/12.10.2017 г.
гр.д. № 431/2017 г. решение № 129/05.10.2017 г.
гр.д. № 383/2017 г. протокол от 18.10.2017 г.
гр. д. № 415/2017 г. решение № 135/20.10.2017 г.
гр.д. № 441/2017 г. решение № 131/18.10.2017 г.
гр.д. № 603/2017 г. решение № 133/20.10.2017 г.
гр.д. № 604/2017 г. решение № 132/18.10.2017 г.
гр.д. № 606/2017 г. решение № 134/20.10.2017 г.
анд.д.№ 177/2017 г. решение № 145/19.10.2017 г.
чнд. № 229/2017 г. определение № 161/20.10.2017 г.
чнд.№ 228/2017 г. определение № 162/20.10.2017 г.
нох.д. № 233/2017 г. споразумение № 149/18.10.2017 г.
нох.д. № 234/2017 г. споразумение № 150/18.10.2017 г.
анд № 175/2017 г. решение № 146/24.10.2017 г.
гр.д. № 632/2017 г. решение № 138/23.10.2017 г.
гр.д. № 350/2016 г. решение № 136/23.10.2017 г.
гр.д.№ 578/2016 г. решение № 137/23.10.2017 г.
гр.д. № 633/2017 г. решение № 139/23.10.2017 г.
анд № 180/2017 г. решение № 148/23.10.2017 г.
анд № 237/2017 г. решение № 152/24.10.2017 г.
гр.д. № 605/2017 г. решение № 141/25.10.2017 г.
гр.д. № 630/2017 г. решение № 142/25.10.2017 г.
гр.д. № 631/2017 г. решение № 143/25.10.2017г.
гр.д. № 634/2017 г. решение № 144/25.10.2017 г.
анд.№ 155/2017 г. решение № 155/27.10.2017 г.
анд№ 162/2017 г. решение № 153/30.10.2017 г.
анд. № 176/2017 г. решение № 147/27.10.2017 г.
нох.д. № 185/2017 г. присъда № 151/23.10.2017 г.
нох.д. № 244/2017 г. споразумение № 159/27.10.2017 г.
нохд № 248/2017 г. споразумение № 161/31.10.2017 г.
нохд № 247/2017 г. споразумение № 160/31.10.2017 г.
нохд № 215/2017 г. разпореждане № 169/26.10.2017 г.
нохд № 190/2017 г. присъда № 158/26.10.2017 г.
гр.д. № 643/2017 г. определение № 626/30.10.2017 г.
гр.д. № 377/2017 г. решение № 152/03.11.2017 г.
гр. д. № 387/2017 г. решение № 154/03.11.2017 г.
гр. д. № 388/2017 г. решение № 155/03.11.2017 г.
гр. д. № 220/2017 г. решение № 148/02.11.2017 г.
гр. д. № 351/2017 г. решение № 149/02.11.2017 г.
гр. д. № 681/2017 г. решение № 157/08.11.2017 г.
гр. д. № 575/2017 г. решение № 147/02.11.2017 г.
анд № 179/2017 г. решение № 156/02.11.2017 г.
анд № 182/2017 г. решение № 157/02.11.2017 г.
чнд № 249/2017 г. определение № 170/03.11.2017 г.
гр. д. № 378/2017 г. решение № 153/03.11.2017 г.
гр. д. №375/2017 г. решение № 150/03.11.2017 г.
гр. д. № 376/2017 г. решение № 151/03.11.2017 г.
нохд № 185/2017 г. мотиви по присъда №151/23.10.2017 г.
нохд № 271/2017 г. споразумение № 165/09.11.2017 г.
нчхд № 203/2017 г. протокол №168/14.11.2017 г.
нохд № 245/2017 г. споразумение № 163/06.11.2017 г.
анд № 224/2017 г. решение № 164/10.11.2017 г
анд № 181/2017 г. решение № 167/15.11.2017 г.
гр.д. № 508/2017 г. протокол от 16.11.2017 г.
нохд № 264/2017 г. споразумение № 162/03.11.2017 г
гр.д. № 688/2017г. решение № 159/20.11.2017 г.
гр.д. № 538/2017 г. решение № 166/22.11.2017 г.
гр.д. № 592/2017 г. решение № 160/22.11.2017 г.
анд № 178/2017 г. решение № 166/17.11.2017 г.
гр.д. № 507/2017 г. решение № 163/22.11.2017 г.
гр.д. № 360/2017 г. решение № 158/17.11.2017 г.
гр.д. № 501/2017 г. решение № 162/22.11.2017 г.
гр.д. № 486/2017 г. решение № 161/22.11.2017 г.
гр.д. № 701/2017 г. решение № 164/22.11.2017 г.
гр.д. № 711/2017 г. решение № 165/22.11.2017 г.
нохд № 277/2017 г. протокол № 172/17.11.2017 г.
нох.д. № 283/2017 г. протокол № 175/22.11.2017 г.
гр.д. № 535/2017 г. решение № 167/23.11.2017 г
гр.д. № 702/2017 г. решение № 168/29.11.2017 г.
анд № 231/2017 г. решение № 173/28.11.2017 г.
гр.д. № 591/2017 г. определение № 656/27.11.2017 г.
нохд № 239/2017 г. споразумение № 179/28.11.2017 г.
анд № 188/2017 г. решение № 169/30.11.2017 г.
анд № 204/2017 г. решение № 170/30.11.2017 г.
анд № 205/2017 г- решение № 171/30.11.2017 г.
анд № 210/2017 г. решение № 174/23.11.2017 г.
гр.д. № 155/2016 г. решение № 173/07.12.2017 г.
гр.д. № 314/2017 г. решение № 171/06.12.2017 г.
гр.д. № 707/2017 г. решение № 172/0612.2017 г.
гр.д. № 712/2017 г. решение № 171/0512.2017 г.
анд.№ 168/2017 г. решение № 181/11.12.2017 г.
анд. № 255/2017 г. решение № 182/11.12.2017 г.
анд. № 258/2017 г. решение № 183/11.12.2017 г.
анд. № 260/2017 г. решение № 184/11.12.2017 г.
гр.д. № 590/2017 г. решение № 174/11.12.2017 г.
гр.д. № 705/2017 г. решение № 169/05.12.2017 г.
гр.д. № 729/2017 г. определение № 700/11.12.2017 г.
анд. № 137/2017 г. решение № 197/11.12.2017 г.
анд. № 140/2017 г. решение № 198/11.12.2017 г.
анд. № 232/2017 г. решение № 195/06.12.2017 г.
нчхд № 278/2017 г. протокол от 13.12.2017 г.
чнд № 315/2017 г. определение № 190/19.12.2017 г.
анд № 230/2017 г. решение № 200/20.12.2017 г.
анд № 225/2017 г. решение № 190/20.12.2017 г.
анд № 211/2017 г. решение № 176/13.12.2017 г.
гр.д. № 259/2015 г. протокол от 14.12.2017 г.
гр.д.№ 683/2017 г. решение № 177/12.12.2017 г.
гр.д. № 646/2017 г. решение № 175/12.12.2017 г.
гр.д. № 682/2017 г. решение № 176/12.12.2017 г.
гр.д. № 645/2017 г. решение № 178/18.12.2017 г.
гр.д. № 308/2013 г. решение № 187/21.12.2017 г
гр.д. № 706/2017 г. решение № 180/20.12.2017 г
гр.д. № 765/2017 г. решение № 183/20.12.2017 г.
гр.д. № 793/2017 г. решение №181/20.12.2017 г.
гр.д. № 794/2017 г. решение № 182/20.12.2017 г.
анд № 282/2017 г. решение № 204/22.12.2017 г.
гр.д. № 795/2017 г. решение 186/21.12.2017 г.
гр.д. № 790/2017 г. решение № 184/21.12.2017 г.
гр.д. № 791/2017 г. решение № 180/21.12.2017 г.
анд № 118/2017 г. решение № 185/21.12.2017 г.
анд № 119/2017 г. решение № 186/21.12.2017 г.
нохд № 321/2017 г. споразумение № 206/19.12.2017 г.
гр.д.346/2017 г. решение № 189/22.12.2017 г.
ч.гр.д. № 545/2017 г. решение № 188/22.12.2017 г.
нохд № 302/2017 г. протокол № 199/07.12.2017 г.
анд. № 171/2017 г. решение № 187/28.12.2017 г.
анд № 172/2017г. решение № 188/28.12.2017 г.
анд № 173/2017 г. решение № 189/28.12.2017 г.
анд № 262/2017 г. решение № 209/28.12.2017 г.
гр.д. № 805/2017 г. решение № 1/04.01.2018 г.
анд № 275/2017 г. решение № 174/21.12.2017 г.
нохд № 324/2017 г. споразумение № 208/21.12.2017 г.
анд № 279/2017 г. решение № 178/27.11.2017 г.
анд № 287/2017 г. решение № 205/19.12.2017 г.
нохд № 293/2017 г. споразумение № 193/04.12.2017 г.
нохд № 298/2017 г. споразумение № 196/05.12.2017 г.
нохд № 312/2017 г. споразумение № 202/14.12.2017 г.
нохд № 313/2017 г. споразумение № 203/14.12.2017 г.
гр.д. № 534/2016 г. решение № 4/10.01.2018 г.
гр.д. № 739/2017 г. решение № 2/09.01.2018 г.
гр.д. № 740/2017 г. решение № 3/09.01.2018 г.
гр.д. № 654/2017 г. решение № 5/12.01.2018 г.
нохд № 14/2018 г. протокол № 5/12.01.2018 г.
анд. № 273/2017 г. решение № 3/12.01.2018 г.
нохд № 11/2018 г. протокол № 4/05.01.2018 г.
гр.д. 644/2017 г. решение № 6/16.01.2018 г.
гр.д. № 382/2017 г. решение № 8/17.01.2018 г.
гр.д. 817/2017 г. решение № 7/16.01.2018 г.
гр.д. № 715/2017 г. определение № 32/18.01.2018 г.
нох.д. № 16/2018 г. протокол № 6/15.01.2018 г.
гр.д. № 313/2017 г. протокол от 30.01.2018 г.
гр.д. № 708/2017 г. решение № 10/24.01.2018 г.
гр.д. № 730/2017 г. определение № 49/23.01.2018 г.
гр.д. № 738/2017 г. решение № 14/30.01.2018 г.
гр.д. № 30/2018 г. решение № 15/30.01.2018 г.
гр.д. № 31/2018 г. решение № 16/30.01.2018 г.
гр.д. № 37/2018 г. решение № 17/30.01.2018 г.
анд. № 300/2017 г. решение № 10/26.01.2018 г.
анд № 299/2017 г. решение № 9/26.01.2018 г.
гр.д. № 639/2017 г. решение № 12/26.01.2018 г.
гр.д. № 602/2017 г. решение № 11/26.01.2018 г.
анд. № 296/2017 г. решение № 18/30.01.2018 г.
анд № 297/2017 г. решение № 19/30.01.2018 г.
анд. № 295/2017 г. решение № 17/30.01.2018 г.
анд. № 294/2017 г. решение № 16/30.01.2018 г.
анд № 243/2017 г. решение № 7/25.01.2018 г.
нохд № 163/2017 г. споразумение № 23/30.01.2018 г.
нохд № 330/2013 г. споразумение № 11/23.01.2018 г.
нохд№ 26/2018 г. споразумение № 22/26.01.2018 г.
гр.д. № 685/2017 г. определеине № 65/01.02.2018 г.
анд. № 280/2017 г. решение № 24/31.01.2018 г.
анд. № 290/2017 г. решение № 13/31.01.2018 г.
анд № 291/2017 г. решение№ 14/31.01.2018 г.
анд № 292/2017 г. решение № 15/31.01.2018 г.
анд № 303/2017 г. решение № 20/31.01.2018 г.
гр.д. № 641/2017 г. решение № 19/08.02.2018 г.
гр.д. № 721/2017 г. решение № 22/13.02.2018 г.
гр.д. № 723/2017 г. решение № 18/06.02.2018г.
гр.д. № 745/2017 г. решение № 20/08.02.2018 г.
анд. № 7/2018 г. решение № 30/12.02.2018 г.
анд № 314/2017 г. решение № 25/12.02.2018 г.
анд № 317/2017 г. решение № 27/12.02.2018 г.
анд. № 316/2017 г. решение № 26/12.02.2018 г.
нох. № 35/2018 г. споразумение № 32/09.02.2018 г.
нох № 201/2017 г. присъда № 8/18.01.2018 г.
нох № 286/2017 г. присъда № 21/25.01.2018 г.
нчх д № 209/2017 г. определение прекратено 09.02.2018г.
нох № 33/2018 г. споразумение № 31/08.02.2018 г.
нох № 184/2017 г. присъда № 207/20.12.2017 г.
нох № 200/2017 г. решение № 191/04.12.2017 г.
нох № 212/2017 г. присъда № 177/21.11.2017 г.
нох № 304/2017 г. присъда № 28/06.02.2018 г.
гр.д. 789/2017 г. решение № 24/16.02.2018 г.
гр.д. № 727/2017 г. решение № 26/20.02.2018 г.
гр.д. № 403/2017 г. решение № 25/20.02.2018 г.
нох.д. № 41/2018г. споразумение № 36/19.02.2018 г.
гр.д. № 97/2018 г. решение № 27/21.02.2018 г.
гр.д. № 710/2017 г. решение № 30/22.02.2018 г.
гр.д. № 718/2017 г. решение № 28/21.02.2018 г.
гр.д. № 728/2017 г. решение № 29/21.02.2018 г.
гр.д. № 741/2017 г. решение № 31/22.02.2018 г.
гр.д. № 744/2017 г. решение № 32/23.02.2018 г.
гр.д. № 746/2017 г. решение № 33/23.02.2018 г.
гр.д. № 747/2017 г. решение № 34/23.02.2018 г.
нохд № 195/2017 г. споразумение № 39/22.02.2018 г.
нохд № 74/2017 г. присъда № 29/07.02.2018 г.
нчхд № 123/2017 г. присъда № 35/14.02.2018 г.
анд № 322/2017 г. решение № 42/27.02.2018 г.
анд № 308/2017 г. решение № 45/06.03.2018 г.
гр.д. № 108/2018 г. решение № 35/26.02.2018 г.
гр.д. № 768/2017 г. решение № 39/28.02.2018 г.
гр.д.№ 96/2018 г. решение № 36/27.02.2018 г.
гр.д. № 118/2018 г. решение № 37/27.02.2018 г.
гр.д. № 722/2017 г. решение № 42/02.03.2018 г.
гр.д. № 684/2017 г. решение № 43/07.03.2018 г.
гр.д.№ 163/2017 г. решение № 41/02.03.2018 г.
гр.д. № 122/2018 г. решение № 40/01.03.2018 г.
анд № 21/2018 г. решение № 43/07.03.2018 г.
гр.д. № 720/2017 г. решение № 46/12.03.2018 г.
гр.д. № 782/2017 г. решение № 45/07.03.2018 г.
гр.д. № 809/2017 г. решение № 48/15.03.2018 г.
гр.д. № 192/2017 г. решение № 51/19.03.2018 г.
анд № 38/2018 г. решение № 48/12.03.2018 г.
гр.д. № 29/2018 г. решение № 47/14.03.2018 г.
анд № 8/2018 г. решение № 49/09.03.2018 г.
нохд№ 54/2018 г. споразумение № 50/09.03.2018 г.
нохд № 56/2018 г. споразумение № 54/15.03.2018 г.
чнд № 53/2018 г. определение № 40/12.03.2018 г.
анд № 42/2018 г. решение № 52/13.03.2018 г.
анд № 2/2018 г. решение № 46/13.03.2018 г.
гр.д. № 3/2018 г. решение № 52/20.03.2018 г.
гр.д. № 65/2018 г. решение № 54/20.03.2018 г.
гр.д. № 213/2017 г. решение № 56/23.03.2018 г.
анд.№ 48/2018 г. решение № 55/21.03.2018 г.
гр.д. № 2/2018 г. решение № 55/21.03.2018 г.
нохд № 63/2018 г. протокол № 56/21.03.2018 г.
нохд № 65/2018 г. протокол № 58/22.03.2018 г.
нохд № 66/2018 г. протокол № 59/22.03.2018 г.
гр.д № 35/2018 г решение № 57/28.03.2018 г.
гр.д. № 75/2018 г. решение № 58/28.03.2018 г.
гр.д. № 142/2018 г. решение № 60/28.03.2018 г.
гр.д. № 143/2018 г. решение № 61/28.03.2018 г.
гр.д. № 152/2018 г. решение № 63/28.03.2018 г.
гр.д. № 163/2018 г. решение № 64/28.03.2018 г.
анд № 67/2018 г. решение № 62/29.03.2018 г.
анд. № 272/2017 г. решение № 47/28.03.2018 г.
нохд № 75/2018 г. протокол № 64/29.03.2018 г.
нохд № 76/2018 г. протокол № 66/02.04.2018 г.
гр. д. № 154/2018 г. решение № 65/03.04.2018 г.
гр. д. № 41/2018 г. решение № 66/04.04.2018 г.
нохд № 77/2018 г. споразумение № 69/03.04.2018 г.
анд № 12/2018 г. решение № 67/10.04.2018 г.
нохд № 288/2017 г. присъда № 61/27.03.2018 г.
гр.д. № 212/2017 г решение № 67/13.04.2018 г.
гр.д. № 72/2018 г. определение № 162/13.04.2018 г.
гр.д. № 788/2017 г. протокол от 17.04.2018 г.
нох 81/2018 г. протокол 73/11.04.2018 г.
анд № 57/2018 г. решение № 72/11.04.2018 г.
нох д. № 39/2018 г. решение № 71/11.04.2018 г.
гр.д. № 73/2018 г. определение № 181/23.04.2018 г.
гр.д. 787/2017 г. решение № 69/23.04.2018 г.
анд № 218/2017 г. решение № 65/19.04.2018 г.
анд № 326/2018 г. решение № 60/19.04.2018 г.
нохд – 95/2018 г. протокол № 85/20.04.2018 г.
гр.д. № 1/2018 г. решение № 70/26.04.2018 г.
гр.д. № 107/2018 г. решение № 71/26.04.2018 г.
анд. №250/2017 г. решение № 74/25.04.2018 г.
анд. № 251/2017 г. решение № 75/25.04.2018 г-
анд. № 252/2017 г. решение № 76/25.04.2018 г.
анд. № 253/2017 г. решение № 77/25.04.2018 г.
анд № 254/2017г. решение № 78/25.04.2018 г.
анд. № 256/2017 г. решение № 79/25.04.2018 г.
анд № 257/2017 г. решение № 80/25.04.2018 г.
анд№ 259/2017 г. решение № 81/25.04.2018 г.
анд № 261/2017 г. решение № 82/25.04.2018 г.
нохд№ 96/2018 г. протокол № 86/20.04.2018 г.
гр.д. № 196/2018 г. решение № 74/30.04.2018 г.
гр.д. № 197/2018 г. решение № 72/27.04.2018 г.
гр.д. № 167/2018 г. решение № 73/30.04.2018 г.
анд № 104/2018 г. решение № 96/03.05.2018 г.
анд № 20/2018 г. решение № 87/30.04.2018 г.
анд № 47/2018 г. решение № 88/30.04.2018 г.
анд № 52/2018 г. решение № 92/27.04.2018 г.
нохд № 107/2018 г. споразумение № 94/30.04.2018 г.
нохд № 108/2018 г. споразумение № 95/30.04.2018 г.
гр.д. № 200/2018 г. решение № 78/08.05.2018 г.
гр.д. № 216/2018 г. решение № 79/08.05.2018 г.
гр.д. № 402/2017 г. протокол от 08.05.2018 г.
гр.д. № 199/2018 г. решение № 77/08.05.2018 г.
гр.д. № 764/2017г. решение № 76/08.05.2018 г.
гр. д. № 215/2018 г. решение № 75/08.05.2018 г.
анд № 73/2018 г. решение № 89/08.05.2018 г.
анд № 78/2018 г. решение № 90/08.05.2018 г.
гр.д. № 186/2018 г. решение № 81/10.05.2018 г.
гр.д. № 187/2018 г. решение № 82/10.05.2018 г.
гр.д. № 188/2018 г. решение № 83/10.05.2018 г.
гр.д. № 189/2018 г. решение № 84/10.05.2018 г.
гр.д. № 190/2018 г. решение № 85/10.05.2018 г.
гр.д. № 192/2018 г. решение № 86/10.05.2018 г.
гр.д. № 194/2018 г. решение № 87/10.05.2018 г.
гр.д. № 191/2018г. решение № 88/10.05.2018 г.
гр.д. № 193/2018 г. решение № 89/10.05.2018 г.
гр.д. № 195/2018 г. решение № 90/10.05.2018 г.
гр.д. № 260/2018 г. решение № 80/09.05.2018 г.
гр.д. № 126/2018 г. решение № 91/14.05.2018 г.
гр.д. № 201/2018 г. решение № 93/16.05.2018 г.
гр.д. № 202/2018 г. решение № 94/16.05.2018 г.
гр.д. № 203/2018 г. решение № 95/16.05.2018 г.
гр.д. № 275/2018 г. решение № 96/16.05.2018 г.
анд № 61/2018 г. решение № 97/11.05.2018 г.
анд № 62/2018 г. решение № 98/10.05.2018 г.
нох № 116/2018 г. протокол № 99/11.05.2018 г.
гр.д. № 244/2013 г. решение № 97/17.05.2018 г.
гр.д. № 304/2018 г. решение № 99/22.05.2018 г.
анд № 94/2018 г. решение № 104/17.05.2018 г.
анд № 71/2018 г. решение № 105/22.05.2018 г.
анд № 72/2018 г. решение № 106/22.05.2018 Г.
нохд № 130/2018 г. споразумение № 108/22.05.2018 г.
гр.д. № 282/2018 г. решение № 113/29.05.2018 г
гр.д. № 256/2018 г. решение № 112/29.05.2018 г.
гр.д. № 212/2018 г. решение № 102/28.05.2018 г.
гр.д. № 38/2015 г. решение № 100/28.05.2018 г.
гр.д. № 244/2018 г. решение № 111/29.05.2018 г.
гр.д. № 537/2016 г. решение № 120/29.05.2018 г.
гр.д. № 242/2018 г. решение № 110/29.05.2018 г.
гр.д. № 251/2018 г. решение № 106/28.05.2018 г.
гр.д. № 210/2018 г. решение № 101/28.05.2018 г.
гр.д. № 213/2018 г. решение № 103/28.05.2018 г.
гр.д. № 248/2018 г. решение № 104/28.05.2018 г.
гр.д. № 250/2018 г. решение № 105/28.05.2018 г.
гр.д. № 253/2018 г. решение № 107/28.05.2018 г.
гр.д. № 255/2018 г. решение № 108/28.05.2018 г.
гр.д. № 258/2018 г. решение № 109/28.05.2018 г.
гр.д. № 211/2018 г. решение № 114/29.05.2018 г.
гр.д. № 241/2018 г. решение № 121/30.05.2018 г.
гр.д. № 243/2018 г. решение № 122/30.05.2018 г.
гр.д. № 245/2018 г. решение № 123/30.05.2018 г.
гр.д. № 247/2018 г. решение № 116/29.05.2018 г.
гр.д. № 249/2018 г. решение № 117/29.05.2018 г.
гр.д. № 252/2018 г. решение № 118/29.05.2018 г.
гр.д. № 254/2018 г.

решение № 119/29.05.2018 г.

 

гр.д. № 79/2018 г. определение № 291/28.05.2018 г.
гр.д. № 246/2018 г. решение № 115/28.05.2018 г.
анд № 9/2018 г. решение № 109/08.06.2018 г.
анд № 44/2018 г. решение №102/08.06.2018 г.
анд № 58/2018 г. решение № 103/08.06.2018 г.
гр.д. № 78/2018 г. определение № 333/06.06.2018 г.
гр.д.№ 112/2018 г. решение № 124/05.06.2018 г.
гр.д. № 360/2018 г. решение № 125/08.06.2018 г.
анд № 79/2018 г. решение № 111/05.06.2018 г.
анд № 80/2018 г. решение № 112/05.06.2018 г.
анд № 97/2018 г. решение № 107/31.05.2018 г.
нох. № 150/2018 г. споразумение № 125/08.06.2018 г.
нохд № 152/2018 г. споразумение № 127/08.06.2018 г.
гр.д. № 233/2018 г. решение № 126/12.06.2018 г.
гр. д. № 397/2018 г. решение № 128/12.06.2018 г.
гр.д. № 160/2018 г. решение № 127/12.06.2018 г.
гр.д. № 361/2018 г. решение № 130/12.06.2018 г.
гр.д. № 362/2018 г. решение № 131/12.06.2018 г.
гр.д. № 125/2018 г. решение № 132/13.06.2018 г.
нохд № 151/2018 г. споразумение № 126/08.06.2018 г.
анд № 22/2018г. решение № 113/15.062018 г.
анд № 23/2018 г. решение № 114/15.06.2018 г.
анд № 24/2018 г. решение № 115/15.06.2018 г.
нохд № 158/2018 г. споразумение № 128/14.06.2018 г.
нохд № 159/2018 г. споразумение № 132/18.06.2018 г.
анд № 131/2018 г. решение № 131/18.06.2018 г.
анд № 32/2018 г. решение № 120/19.06.2018 г.
анд № 122/2018 г. решение № 121/19.06.2018 г.
анд № 123/2018 г. решение № 122/19.06.2018 г.
анд № 124/2018 г. решение № 123/19.06.2018 г.
анд № 125/2018 г. решение № 124/19.06.2018 г.
анд № 131/2018 г. решение № 131/18.06.2018 г.
анд № 309/2017 г. решение № 117/19.06.2018 г.
анд № 310/2017 г. решение № 118/19.06.2018 г.
анд № 311/2017 г. решение № 119/19.06.2018 г.
нохд № 158/2018 г. споразумение № 128/14.06.2018 г.
нохд № 159/2018 г. споразумение № 132/18.06.2018 г.
анд № 126/2018 г. решение № 116/25.06.2018 г.
нохд № 166/2018 г. споразумение №135/25.06.2018 г.
гр.д. № 183/2018 г. решение № 133/27.06.2018 г.
гр.д № 62/2018 г. решение № 134/27.06.2018 г.
анд № 10/2018 г. решение № 129/28.06.2018 г.
анд № 51/2018 г. решение № 130/28.06.2018 г.
анд № 70/2018 г. решение № 133/28.06.2018 г.
анд № 112/2018 г. решение № 136/28.06.2018 г.
анд № 139/2018 г. решение № 140/26.06.2018 г.
нохд № 173/2018 г. споразумение № 142/28.06.2018 г.
гр.д.. № 33/2018 Г. решение № 136/29.06.2018 г.
анд № 246/2017 г. решение № 134/29.06.2018 г.
гр.д. № 262/2018 г. решение № 135/28.06.2018 г.
гр.д. № 429/2018 г. решение № 137/02.07.2018 г.
гр.д. № 263/2018 г. решение № 138/04.07.2018 г.
гр.д. № 270/2018 г. решение № 139/04.07.2018 г.
гр.д. № 276/2018 г. решение № 140/04.07.2018 г.
гр. д. № 277/2018 г. решение № 141/04.07.2018 г.
анд № 143/2018 г. решение № 143/04.07.2018 г.
нохд № 173/2018 г. споразумение № 142/28.06.2018 г.
нохд № 176/2018 г. споразумение № 144/04.07.2018 г.
гр.д. № 264/2018 г. решение № 142/06.07.2018 г.
гр.д. № 267/2018 г. решение № 143/06.07.2018 г.
гр.д. № 268/2018 г. решение № 144/06.07.2018 г.
гр.д. № 269/2018 г.

решение № 145/06.07.2018 г.

 

нохд № 179/2018 г. споразумение № 146/06.07.2018 г.
анд № 144/2018 г. решение № 145/05.07.2018 г.
гр. д. № 198/2018 г. протокол от 11.07.2018 г.
нохд № 181/2018 г. споразумение № 148/11.07.2018 г.
нохд № 281/2017 г. присъда № 34/14.02.2018 г.
гр. д. № 71/2018 г. решение № 146/13.07.2018 г.
гр.д. № 109/2018 г. решение № 147/13.07.2018 г.
нохд № 184/2018 г. споразумение № 152/13.07.2018 г.
гр. д. № 440/2018 г. решение № 148/16.07.2018 г.
гр. д. № 441/2018 г. решение № 150/16.07.2018 г.
гр. д. № 442/2018 г. решение № 149/16.07.2018 г.
гр. д. № 451/2018 г. решение № 151/16.07.2018 г.
чнд № 180/2018 г. определение № 115/16.07.2018 г.
анд № 82/2018 г. решение № 150/17.07.2018 г.
анд № 149/2018 г. решение № 147/17.07.2018 г.
анд № 161/2018 г. решение № 151/17.07.2018 г.
нохд № 96/2018 г. споразумение № 86/20.04.2018 г.
гр. д. № 284/2018 г. решение № 152/20.07.2018 г.
гр. д. № 285/2018 г. решение № 153/20.07.2018 г.
анд № 118/2018 г. решение № 153/20.07.2018 г.
анд № 194/2018 г. решение № 156/18.07.2018 г.
нчхд № 60/2018 г. присъда № 154/18.07.2018 г.
нохд № 193/2018 г. споразумение № 155/18.07.2018 г.
гр. д. № 453/2018 г. решение № 154/23.07.2018 г.
гр. д. № 163/2017 г. протокол от 03.05.2018 г.
нохд № 198/2018 г. споразумение № 159/23.07.2018 г.
анд № 169/2018 г. решение № 160/24.07.2018 г.
нохд № 197/2018 г. споразумение № 158/23.07.2018 г.
анд № 148/2018 г. решение № 149/24.07.2018 г.
нохд № 284/2017 г. присъда № 70/11.04.2018 г.
гр. д. № 471/2018 г. решение № 155/26.07.2018 г.
гр. д. № 475/2018 г. решение № 156/26.07.2018 г.
нохд № 200/2018 г. споразумение № 162/25.07.2018 г.
анд № 171/2018 г. решение № 161/30.07.2018 г.
нохд № 202/2018 г. споразумение № 163/31.07.2018
нохд № 204/2018 г. споразумение № 166/02.08.2018 г.
нохд № 203/2018 г. споразумение № 165/02.08.2016 г.
анд № 138/2018 г. решение № 167/08.08.2018 г.
гр.д. № 484/2018 г. решение 160/08.08.2018 г.
гр.д. № 485/2018 г. решение № 161/08.08.2018 г.
гр.д. № 436/2018 г. решение № 163/09.08.2018 г.
нохд № 207/2018 г. протокол № 168/08.08.2018 г.
гр.д. № 244/2013 г. протокол от15.08.2018 г.
гр.д. № 10782018 г. протокол от 14.08.2018 г.
гр.д. № 185/2018 г. решение № 164/21.08.2018 г.
гр.д. № 313/2018 г. решение № 165/21.08.2018 г.
гр.д. № 363/2018 г. решение № 166/21.08.2018 г.
анд № 185/2018 г. решение № 172/14.08.2018 г.
анд № 186/2018 г. решение № 176/22.08.2018 г.
чнд № 213/2018 г. определение № 128/24.08.2018 г.
анд № 45/2018 г. решение № 173/24.08.2018 г.
анд № 46/2018 г. решение № 174/24.08.2018 г.
анд № 59/2018 г. решение № 175/24.08.2018 г.
нохд № 172/2018 г. присъда № 178/27.08.2018 г.
нохд № 221/2018 г. споразумение № 183/29.08.2018 г.
гр.д. № 409/2018 г. решение № 169/31.08.2018 г.
гр.д. № 509/2018 г. решение № 167/28.08.2018 г.
анд № 142/2018 г. решение № 169/31.08.2018 г.
анд № 154/2018 г. решение № 170/31.08.2018 г.
анд № 165/2018 г. решение № 171/31.08.2018 г.
нохд № 227/2018 г. споразумение № 184/03.09.2018 г.
анд № 216/2018 г. решение № 186/07.09.2018 г.
анд № 222/2018 г. решение № 187/07.09.2018 г.
гр.д. №510/2018 г. решение № 170/12.09.2018 г.
гр.д. № 547/2018 г. решение № 172/12.09.2018 г.
анд № 174/2018 г. решение № 180/13.09.2018 г.
анд № 175/2018 г. решение № 181/13.09.2018 г.
анд № 170/2018 г. решение № 189/14.09.2018 г.
анд № 199/2018 г. решение № 188/14.09.2018 г.
гр.д. № 414/2018 г. решение № 173/18.09.2018 г.
гр.д. № 415/2018 г. решение № 174/18.09.2018 г.
гр.д. № 416/2018 г. решение № 175/18.09.2018 г.
гр.д. 450/2018 г. решене № 177/19.09.2018 г.
нохд 235/2018 г. протокол № 192/19.09.2018 г.
нохд № 234/2018 г. протокол № 191/19.09.2018 г.
нохд № 238/2018 г. протокол № 193/20.09.2018 г.
нохд № 239/2018 г. протокол № 194/20.09.201 г.
анд № 177/2018 г. решение № 190/20.09.2018 г.
гр.д. № 801/2017 г. решение № 178/25.09.2018 г.
нохд. № 240/2018 г. протокол № 195/21.09.2018 г.
нохд № 247/2018 г. споразумение № 196/28.09.2018 г.
гр.д. № 593/2018 г. решение № 180/02.10.2018 г.
нохд 140/2018 г. споразумение № 197/02.10.2018 г.
гр.д. № 515/2018 г. решение № 182/03.10.2018 г.
нохд № 248/2018 г. споразумение № 198/03.10.2018 г.
нохд № 250/2016 г. присъда № 44/27.02.2018 г.
гр.д. № 590/2018 г. решение № 183/09.10.2018г.
гр.д. № 592/2018 г. решение № 184/09.10.2018 г.
гр.д. № 537/2016 г. протокол от 09.10.2018 г.
гр.д. № 180/2018 г. решение № 185/11.10.2018 г.
анд № 157/2018 г. решение № 199/08.10.2018 г.
анд № 209/2018 г. решение № 200/09.10.2018 г.
нохд № 251/2018 г. споразумение № 201/10.10.2018 г.
нохд № 258/2018 г. споразумение № 202/10.10.2018 г.
нохд № 259/2018 г. споразумение № 259/10.10.2018 г.
нохд № 254/2018 г. споразумение № 204/11.10.2018 г.
нохд № 260/2018 г. споразумение № 205/11.10.2018 г.
нчхд № 232/2018 г. присъда № 06/12.10.2018 г.
гр.д. № 569/2018 г. протокол от 16.10.2018 г.
гр.д № 577/2018 г. решение № 186/16.10.2018 г.
гр.д. № 474/2018 г. решение № 188/17.10.2018 г.
гр.д. № 546/2018 г. решение № 189/17.10.2018 г.
гр.д. № 36/2018 г. решение № 187/17.10.2018 г.
нохд № 276/2018 г. споразумение № 213/22.10.2018 г.
нохд № 278/2018 г. споразумение № 214/23.10.2018 г.
гр.д. № 428/2018 г. решение № 190/23.10.2018 г.
гр.д. № 567/2018 г. решение № 191/23.10.2018 г.
гр. д. № 623/2018 г. решение №192/26.10.2018 г.
гр.д. 506/2018 г. решение № 193/29.10.2018 г.
гр. д. № 182/2018 г. решение № 195/30.10.2018 г.
гр.д. № 579/2018 г. решение № 197/30.10.2018 г.
гр.д. 622/2018 г. решение № 194/30.10.2018 г.
гр. д. № 64/2018 г. решение № 198/01.11.2018 г.
анд № 210/2018 г. решение № 209/01.11.2018 г.
анд № 231/2018 г. решение № 210/01.11.2018 г.
нохд № 283/2018 г. споразумение № 216/25.10.2018 г.
анд № 230/2018 г. решение № 215/26.10.2018 г.
нохд № 285/2018 г. споразумение № 219/30.10.2018 г.
анд № 250/2018 г. решение № 218/29.10.2018 г.
анд № 127/2018 Г. решение № 211/31.10.2018 г.
нохд № 288/2018 г. споразумение № 220/01.11.2018 г.
АНД № 262/2018 г. решение № 221/05.11.2018 г.
анд № 249/2018 г. решение № 222/06.11.2018 г.
гр.д. № 473/2018 г. решение № 201/07.11.2018 г.
гр.д. № 479/2018 г.„ решение № 202/07.11.2018 г.
анд № 244/2018 г. решение № 223/07.11.2018 г.
анд № 178/2018 г. решение № 212/08.11.2018 г.
гр. д. № 467/2018 г. решение № 206/12.11.2018 г.
нохд № 292/2018 г. споразумение № 224/09.11.2018 г.
гр.д. № 517/2018 г решение № 203/08.11.2018 г.
гр.д. № 124/2018 г. решение № 204/08.11.2018 г.
гр.д. № 556/2018 г. решение № 205/08.11.2018 г.
гр. д № 589/2018 г. решение № 209/13.11.2018 г.
гр.д. № 596/2018 г. решение № 210/13.11.2018 г.
нохд № 293/2018 г. споразумение № 226/13.11.2018 г.
анд № 233/2018 г. решение № 217/15.11.2018 г.
гр.д. № 1/2018 г. решение № 212/15.11.2018 г.
гр.д. № 481/2018 г. решение № 213/15.11.2018 г.
анд № 255/2018 г. решение № 228/19.11.2018 г.
грд. 594/2018 г. решение № 214/20.11.2018 г.
анд № 263/2018 г. решение № 230/22.11.2018 г.
нохд № 305/2018 г. споразумение № 231/22.11.2018 г.
нчхд № 277/2018 г. протокол № 232/23.11.2018 г
анд № 273/2018 г. решение № 227/15.11.2018 г.
гр. д. № 595/2018 г. решение № 215/23.11.2018 г.
грд. № 402/2017 г. решение №216/27.11.2018 г.
нохд № 307/2018 г. споразумение № 235/27.11.2018 г.
нохд № 308/2018 г.

споразумение № 236/27.11.2018 г.

нохд № 312/2018 г. споразумение № 240/28.11.2018 г.
гр. д. № 454/2018 г. решение № 217/30.11.2018 г.
нохд № 311/2018 г споразумение № 238/28.11.2018 г.
нохд № 268/2018 г. споразумение № 241/29.11.2018 г.
нохд № 314/2018 г.

споразумение

243/29.11.2018 г.

гр.д. № 615/2018 г. решение № 218/03.12.2018 г.
нохд № 316/2018 г. споразумение № 244/30.11.2018 г.
нохд № 317/2018 г. споразумение № 245/03.12.2018 г.
нохд № 318/2018 г. споразумение № 246/03.12.2018 г.
нохд № 319/2018 г. споразумение № 247/03.12.2018 г.
гр. д. № 573/2018 г. определение № 620/05.12.2018 г.
анд № 291/2018 г. решение № 249/06.12.2018 г.
гр.д. № 587/2018 г. решение № 219/07.12.2018 г.
гр.д. № 608/2018 г. решение № 220/10.12.2018 г.
анд № 290/2018 г. решение № 248/04.12.2018 г.
анд № 264/2018 г. решение № 234/06.12.2018 г.
гр.д.№629/2018 г. решение № 222/11.12.2018 г.
гр.д. № 713/2018 г. решение № 223/11.12.2018 г.
анд № 237/2018 г. решение № 251/13.12.2018 г.
нохд № 331/2018 г. споразумение № 252/12.12.2018 г.
гр.д. № 712/2018 г. решение № 224/17.12.2018 г.
гр.д. № 735/2018 г. решение № 225/17.12.2018 г.
анд № 289/2018 г. решение № 250/17.12.2018 г.
анд № 236/2018 г. решение № 253/17.12.2018 г.
гр.д № 621/2018 г. решение № 221/10.12.2018 г.
нчхд № 330/2018 г. разпореждане № 197/14.12.2018 г.
анд №245/2018 г. решение № 254/17.12.2018 г.
гр.д. № 650/2018 г. решение № 229/18.12.2018 г.
гр.д. № 659/2018 г. решение № 227/18.12.2018 г.
гр.д. № 660/2018 г. решение № 228/18.12.2018 г.
гр.д. № 736/2018 г. решение № 232/20.12.2018 г.
гр.д. № 737/2018 г. решение № 233/20.12.2018 г.
чнд № 313/2018 г. определение № 190/03.12.2018 г.
анд № 284/2018 г. протокол № 261/20.12.2018 г.
анд № 306/2018 г. решение № 259/19.12.2018 г.
нчхд № 91/2017 г. протокол № 258/19.12.2018 г.
анд № 323/2018 г. решение № 262/20.12.2018 г.
гр.д. № 714/2018 г. решение № 226/18.12.2018 г.
гр.д. № 630/2018 г. решение № 230/20.12.2018 г.
гр.д. № 631/2018 г. решение № 231/20.12.2018 г.
нчхд № 212/2018 г. протокол № 257/19.12.2018 г.
анд № 302/2018 г. решение № 255/28.12.2018 г.
анд № 303/2018 г. решение № 256/28.12.2018 г.
анд № 309/2018 г. решение № 260/28.12.2018 г.
нохд № 354/2018 г. споразумение № 265/28.12.2018 г.
нчхд № 342/2018 г. разпореждане № 1/03.01.2019 г.
гр.д. № 619/2018г. решение № 1/08.01.2019 г.
гр.д. № 620/2018г. решение № 2/08.01.2019 г.
гр.д. № 643/2018г. решение № 3/08.01.2019 г.
нохд № 14/2019 г. споразумение № 3/14.01.2019 г.
гр.д. № 572/2018г. решение №8/16.01.2019 г.
гр.д. № 770/2018г. решение № 5/15.01.2019 г.
гр.д. № 771/2018г. решение № 6/15.01.2019 г.
гр.д. № 773/2018г. решение № 7/15.01.2019 г.
нохд № 23/2019 г. споразумение № 6/17.01.2019 г.
нохд № 24/2019 г. споразумение № 7/17.01.2019 г.
нохд № 25/2019 г.

споразумение № 8/18.01.2019 г.

гр.д.№ 658/2018г. решение № 9/22.01.2019 г.
анд № 322/2018 г. решение № 2/21.01.2019 г.
анд № 36/2019 г. решение № 9/23.01.2019 г.
нохд. № 40/2019 г. споразумение№ 11/25.01.2019г.
анд № 39/2019 г. решение № 10/25.01.2019 г.
гр.д. № 696/2018г. решение №10/29.01.2019 г.
гр.д. № 598/2019 г. решение № 11/29.01.2019 г.
анд № 12/2019 г. решение №12/29.01.2019 г.
гр.д. № 10/2019г. решение № 12/30.01.2019г.
гр.д. №12/2019г. решение №13/30.01.2019г.
анд №325/2018 г. решение № 4/30.01.2019 г.
анд № 326/2018г. решение №5/30.01.2019г.
нчхд № 270/2018г. протокол №13/01.02.2019г.
гр.д. № 1/2018г. протокол от 05.02.2019 г.
гр.д. № 473/2018 г. протокол от 05.02.2019 г.
анд № 329/2018 г. решение № 15/06.02.2019 г.
нохд № 48/2019 г. споразумение № 16/08.02.2019 г.
гр.д. № 657/2018 г. решение № 15/07.02.2019 г.
гр.д. № 700/2018 г. решение № 16/11.02.2019 г.
гр.д. № 48/2019г. решение № 21/12.02.2019 г.
гр.д. № 51/2019г. решение № 18/12.02.2019 г.
гр.д. № 52/2019 г. решение № 19/12.02.2019г.
гр.д № 53/2019г. решение № 20/12.02.2019г.
гр.д. № 413/2018 г. решение № 23/14.02.2019 г.
нох.д. № 54/2019 г. споразумение № 20/15.02.2019 г.
гр.д. №711/2018 г. решение № 24/19.02.2019 г.
гр.д. № 765/2018 г. протокол от 26.02.2019 г.
гр.д. № 579/2018 г. решение № 28/01.03.2019 г.
анд № 320/2018 г. решение № 29/28.02.2019 г
гр.д. № 92/2019 г. решение № 25/26.02.2019 г.
гр.д. № 93/2019 г. решение № 26/26.02.2019 г.
нох.д № 63/2019 г. споразумение № 28/26.02.2019 г.
гр.д. № 313/2018 г. решение № 29/05.03.2019 г.
гр.д. 695/2018 г. решение № 30/06.03.2019 г.
гр.д. №88/2019 г. решение № 31/06.03.2019 г.
анд № 328/2018 г. решение № 14/28.02.2019 г.
анд № 332/2018 г. решение № 17/28.02.2019 г.
анд № 333/2018 г. решение № 18/28.02.2019 г.
анд № 338/2018 г. решение № 23/28.02.2019 г.
нохд № 223/2018 г. присъда № 31/28.02.2019 г.
гр.д. № 11/2019г. решение № 33/13.03.2019 г.
гр.д. № 117/2019 г. решение № 34/13.03.2019 г.
гр.д. № 14/2019 г. протокол от 13.03.2019 г.
нохд № 71/2019 г. споразумение № 37/11.03.2019 г.
нохд № 70/2019 г. споразумение № 40/13.03.2019 г.
анд № 339/2018 г. решение № 30/14.03.2019 г.
гр. д. № 49/2019 г. решение № 35/14.03.2019 г.
гр.д. № 632/2018 г. решение № 36/14.03.2019 г.
гр.д. № 642/2018 г.

решение № 37/14.03.2019 г.

 

гр.д. № 769/2018 г. решение № 32/08.03.2019 г.
анд № 340/2018 г. решение № 25/15.03.3019 г.
анд № 341/2019 г. решение № 26/15.03.2019 г.
нохд № 78/2019 г. споразумение № 41/15.03.2018 г.
нохд № 334/2018 г. присъда № 36/07.03.2019 г.
анд № 43/2019 г. решение № 39/18.03.2019 г.
нохд № 85/2019 г. споразумение № 47/21.03.2019 г.
нохд № 87/2019 г. споразумение № 48/21.03.2019 г.
анд № 346/2018 г. решение № 27/26.03.2019 г.
анд № 16/2019 г. решение № 32/26.03.2019 г.
гр.д. № 715/2018 г. решение № 41/27.03.2019 г.
гр.д. № 719/2018 г. решение № 42/27.03.2019 г.
гр.д. № 141/2019 г. решение № 43/27.03.2019 г.
гр.д. № 142/2019 г. решение № 44/27.03.2019 г.
анд № 68/2019 г. решение № 54/27.03.2019 г.
анд № 321/2018 г. решение № 43/28.03.2019 г.
анд № 20/2019 г. решение № 51/28.03.2019 г.
анд № 22/2019 г. решение № 52/28.03.2019 г.
анд № 295/2019 г. решение № 49/28.03.2019 г.
анд № 304/2019 г. решение № 50/28.03.2019 г.
гр.д. № 94/2019 г. решение № 38/15.03.2019 г.
гр.д. № 106/2019 г. решение № 39/18.03.2019 г.
гр.д. № 772/2018 г. решение № 40/18.03.2019 г.
нохд № 84/2019 г. споразумение № 53/26.03.2019 г.
нохд № 81/2019 г. споразумение № 45/21.03.2019 г.
анд № 19/2019 г.

решение № 46/29.03.2019 г.

 

нохд № 336/2018 г. присъда № 38/12.03.2019 г.
гр.д. 666/2018 г. решение № 46/29.03.2019 г.
анд № 32/2019 г. решение № 55/03.04.2019 г.
анд № 34/2019 г. решение № 56/03.04.2019 г.
анд № 44/2019 г.

решение № 57/04.04.2019 г.

 

нохд № 261/2018 г. споразумение № 59/02.04.2019 г.
анд № 30/2019 г. решение № 33/04.04.2019 г.
анд № 31/2019 г. решение № 34/04.04.2019 г.
анд № 33/2019 г. решение № 35/04.04.2019 г.
анд № 38/2019 г. решение № 60/05.04.2019 г.
анд № 1/2019 г. решение № 42/08.04.2019 г.
нохд № 100/2019 г. споразумение № 61/08.04.2019 г.
нохд № 102/2019 г. споразумение № 63/10.04.2019 г.
нохд № 103/2019 г. споразумение № 64/10.04.2019 г.
гр.д. № 105/2019г решение № 50/12.04.2019 г.
анд № 15/2019 г. решение № 58/15.04.2019 г.
анд № 26/2019 г. решение № 65/16.04.2019 г.
анд № 27/2019 г. решение № 66/16.04.2019 г.
гр. д. № 120/2019 г. решение № 49/11.04.2019 г.
гр. д. № 751/2018 г. определение № 192/10.04.2019 г.
нохд № 105/2019 г. споразумение № 68/17.04.2019 г.
анд № 294/2018 г. решение № 69/19.04.2019 г.
анд № 49/2019 г. решение № 67/17.04.2019 г.
анд № 35/2019 г. решение № 70/19.04.2019 г.
гр.д. № 114/2019 г. определение от 18.04.2019 г.
гр.д. № 209/2018 г. определение от 23.04.2019 г.
гр.д. № 313/2018 г. протокол от 23.04.2019 г.
гр.д. № 579/2018 г. протокол от 23.04.2019 г.
гр.д. № 199/2019 г. решение № 51/23.04.2019 г.
анд № 79/2019 г. решение № 72/23.04.2019 г.
анд № 92/2019 г. решение № 73/24.04.2019 г.
гр.д. № 200/2019 г. решение № 52/24.04.2019 г.
нохд № 111/2019 г. споразумение № 74/30.04.2019 г.
гр.д. № 35/2019 г. решение № 54/03.05.2019 г.
гр. д. № 69/2019 г. решение № 55/03.05.2019 г.
гр. д. № 123/2019 г. решение № 56/03.05.2019 г.
гр.д. № 591/2018 г. решение № 53/02.05.2019 г.
гр.д. № 572/2018 г. решение № 57/07.05.2019 г.
анд № 114/2019 г. решение № 75/07.05.2019 г.
нохд № 115/2019 г. споразумение № 76/07.05.2019 г.
нохд № 116/2019 г. споразумение № 77/07.05.2019 г.
гр.д. № 208/2019 г. решение № 58/08.05.2019 г.
анд № 110/2019 г. разпореждане № 71/03.05.2019 г.
анд № 67/2019 г. решение № 78/08.05.2019 г.
нохд № 127/2019 г. споразумение № 81/09.05.2019 г.
гр.д. № 801/2017 г. решение № 59/09.05.2019 г.
гр.д. № 11582019 г. решение № 60/15.05.2019 г.
нохд № 82/2019 г. споразумение № 79/08.05.2019 г.
анд № 106/2019 г. решение № 86/16.05.2019 г.
нохд № 125/2019 г. споразумение № 87/16.05.2019 г.
нохд № 130/2019 г. споразумение № 89/17.05.2019 г.
нохд № 133/2019 г. споразумение № 88/16.05.2019 г.
гр. д. № 222/2019 г. решение № 61/16.05.2019 г.
гр.д. № 226/2019 г. решение № 62/16.05.2019 г.
нохд № 129/2019 г. споразумение № 82/10.05.2019 г.
анд № 21/2019 г. решение № 90/20.05.2019 г.
гр.д. № 569/2018 г. протокол от 21.05.2019 г.
гр.д. № 481/2018 г. решение № 65/29.05.2019 г.
гр.д. № 130/2018 г. решение № 66/30.05.2019 г.
гр.д. № 172/2018 г. решение № 67/30.05.2019 г.
анд № 75/2019 г. решение № 84/21.05.2019 г.
гр. д. № 84/2019 г. определение № 269/27.05.2019 г.
гр.д. № 237/2019 г. решение № 63/27.05.2019 г.
гр. д. № 238/2019 г. решение № 64/27.05.2019 г.
гр.д. № 508/2018 г. решение № 68/31.05.2019 г.
гр. д. № 748/2018 г. решение № 48/11.04.2019 г.
нохд № 139/2019 г. споразумение № 93/30.05.2019 г.
анд № 96/2019 г. решение № 85/31.05.2019 г.
нохд № 147/2019 г. споразумение № 95/04.06.2019 г.
анд № 113/2019 г. решение № 98/10.06.2019 г.
анд № 13/2019 г. решение № 97/10.06.2019 г.
чнд № 148/2019 г. определение № 92/05.06.2019 г.
нохд № 327/2018 г. присъда № 94/04.06.2019 г.
нохд № 99/2019 г. присъда № 80/09.05.2019 г.
гр.д. № 690/2018 г. решение № 69/10.06.2019 г.
нохд № 152/2019 г. споразумение № 100/06.06.2019 г.
анд № 144/2019 г. решение № 103/11.06.2019 г.
гр.д. № 130/2019 г. решение № 71/12.06.2019 г.
гр.д. № 143/2019 г. решение № 72/12.06.2019 г.
анд № 157/2019 г.

решение № 104/13.06.2019 г.

 

нохд № 161/2019 г. споразумение № 106/17.06.2019 г.
гр.д. № 198/2019г. решение № 74/18.06.2019 г.
гр.д. № 297/2019 г. решение № 75/18.06.2019 г.
гр.д. № 318/2019г. решение № 76/19.06.2019
нохд № 93/2019 г. споразумение № 107/19.06.2019 г.
нохд № 163/2019 г. споразумение № 109/20.06.2019 г.
гр.д. № 329/2019 г. решение № 77/26.06.2019г.
анд № 137/2019 г. решение № 102/11.06.2019 г.
анд № 80/2019 г. решение № 101/12.06.2019 г.
гр.д. № 127/2019 г. решение № 78/26.06.2019 г.
гр.д. № 201/2019 г. решение № 79/26.06.2019 г.
нохд № 337/2018 г. споразумение № 96/05.06.2019 г
нохд № 101/2019 г. споразумение № 111/26.06.2019 г.
анд № 131/2019 г. решение № 108/25.06.2019 г.
нохд № 109/2019 г. споразумение № 112/26.06.2019 г.
анд № 162/2019 г. решение № 113/26.06.2019 г.
нохд № 165/2019 г. споразумение № 114/26.06.2019 г.
нохд № 167/2019 г. споразумение № 110/21.06.2019 г.
анд № 136/2019 г. решение № 115/27.06.2019г.
гр.д. № 673/2018 г. решение №80/28.06.2019 г.
нохд № 170/2019 г. споразумение № 170/02.07.2019 г.
гр.д. № 129/2019 г. решение № 81/03.07.2019 г.
гр.д. № 768/2018 г. решение № 82/03.07.2019 г.
гр.д. № 185/2019 г. решение № 83/03.07.2019 г.
анд № 164/2019 г. решение № 119/18.07.2019 г.
гр.д. № 359/2019 г. решение № 85/24.07.2019 г.
гр.д. 360/2019 г. решение № 86/24.07.2019 г.
гр.д. № 33/2018 г. решение № 88/25.07.2019 г.
гр.д. № 311/2019 г. решение № 89/25.07.2019 г.
гр. д. № 767/2018 г. решение № 87/25.07.2019 г.
нохд № 143/2019 г. споразумение № 120/25.07.2019 г.
нохд № 185/2019 г. протоколно определение от 25.07.2019 г.
гр.д. № 310/2019 г. решение № 90/26.07.2019 г.
гр.д. № 370/2019 г. решение № 95/31.07.2019 г.
гр.д. № 390/2019 г. решение № 96/31.07.2019 г.
гр.д. № 391/2019 г. решение № 94/30.07.2019 г.
гр.д. № 392/2019 г. решение № 97/31.07.2019 г.
нохд № 186/2019 г. споразумение № 122/29.07.2019 г.
нохд № 108/2019 г. присъда № 124/01.08.2019 г.
нохд № 149/2019 г. присъда № 125/01.08.2019 г.
нохд № 188/2019 г. присъда № 126/02.08.2019 г.
нохд № 194/2019 г. споразумение № 127/05.08.2019 г.
нохд № 195/2019 г. споразумение № 128/06.08.2019 г.
анд № 126/2019 г. решение № 123/09.08.2019 г.
гр.д. №227/2019 г. решение №100/13.08.2019 г.
гр.д. № 398/2019 г. решение №101/15.08.2019 г.
гр.д. № 399/2019 г. решение№ 102/15.08.2019 г.
гр.д. № 400/2019 г. решение №103/15.08.2019 г.
гр.д. № 401/2019 г. решение№ 104/15.08.2019 г.
гр.д № 408/2019 г. решение№ 105/15.08.2019 г.
гр.д. 314/2019 г. решение № 106//20.08.2019 г.
анд № 86/2019 г. решение № 131/19.08.2019
анд № 126/2019 г. решение № 123/09.08.2019 г.
нохд № 200/2019 г. споразумение № 130/09.08.2019 г.
гр.д. № 801/2017 г. протокол от 21.08.2019 г.
гр.д. № 104/2019 г. решение№ 107/22.08.2019 г.
анд № 191/2019 г. решение № 141/26.08.2019 г.
анд № 98/2019 г. решение № 121/26.08.2019 г.
анд № 187/2019 г. решение № 132/26.08.2019 г.
анд № 190/2019 г. решение № 139/23.08.2019 г.
нохд № 177/2019 г. споразумение № 138/22.08.2019 г.
нохд № 134/2019 г. присъда № 129/09.08.2019 г.
нохд № 217/2019 г. споразумение № 144/27.08.2019 г.
анд № 141/2019 г. решение № 134/29.08.2019 г.
анд № 142/2019 г. решение № 135/29.08.2019 г.
анд № 168/2019 г. решение 136/29.08.2019 г.
нохд № 224/2019 г. споразумение № 147/30.08.2019 г.
гр.д. № 438/2019 г.

решение№ 109/03.09.2019 г.

гр.д. № 471/2019г. решение№110/03.09.2019 г.
гр.д. № 477/2019 г. решение№ 111/03.09.2019 г.
гр.д. № 478/2019 г. решение№ 112/03.09.2019 г.
гр.д. № 479/2019 г. решение№113/03.09.2019г.
гр.д. № 480/2019 г. решение № 114/03.09.2019 г.
гр.д. № 481/2019 г. решение№ 115/03.09.2019 г.
анд № 95/2019 г. решение № 145/02.09.2019 г.
нохд. № 193/2019г. присъда с мотиви № 149/04.09.2019г.
анд. № 201/2019 г. решение№ 150/05.09.2019 г.
анд.№ 204/2019 г. решение№151/05.09.2019г.
гр.д. № 293/2019г. решение № 116/10.09.2019г.
гр.д. № 294/2019г. решение № 117/10.09.2019г.
гр.д. № 295/2019 г. решение № 118/10.09.2019г.
гр.д. № 334/2019г. решение №119/11.09.2019г.
гр.д. № 436/2019г. решение № 120/11.09.2019 г.
гр.д. № 734/2018 г. протокол от 10.09.2019 г.
гр.д. № 292/2019 г. решение № 121/11.09.2019 г.
гр.д. № 332/2019 г. решение № 122/12.09.2019 г.
гр.д. № 266/2019 г. решеие № 123/12.09.2019 г.
гр.д. № 730/2018 г. решение № 126/26.09.2019 г.
гр.д. № 116/2019 г. решение № 127/26.09.2019 г.
анд № 169/2019 г. решение № 155/26.09.2019 г.
анд № 182/2019 г. решение № 148/27.09.2019 г.
анд № 207/2019 г. решение № 154/24.09.2019 г.
анд № 218/2019 г. решение № 156/25.09.2019 г.
гр.д. № 695/2018 г. решение № 128/ 03.10.2019г.
нохд № 223/2019 г. споразумение № 146/30.08.2019 г.
анд № 202/2019 г. решение № 159/08.10.2019 г.
нохд № 254/2019 г. споразумение № 164/11.10.2019 г.
нохд № 255/2019 г. споразумение № 163/10.10.2019 г.
нохд № 256/2019 г. споразумение № 165/11.10.2019 г.
гр.д. № 502/2019 г. решение № 133/15.10.2019 г.
гр.д. № 33/2018 г. протокол от 15.10.2019 г.
гр. д. № 507/2019 г. решение № 129/10.10.2019 г.
гр.д. № 508/2019 г. решение № 130/10.10.2019 г.
гр.д. № 335/2019 г. решение № 131/11.10.2019 г.
гр.д. № 316/2019 г. решение № 132/14.10.2019 г.
нохд № 251/2019 г. споразумение № 166/14.10.2019 г.
анд № 205/2019 г. решение № 170/22.10.2019 г.
анд № 206/2019 г. решение № 171/22.10.2019 г.
анд № 214/2019 г. решение № 172/22.10.2019 г.
нохд № 264/2019 г. споразумение № 174/22.10.2019 г.
анд № 196/2019 г. решение № 167/21.10.2019 г.
анд № 197/2019 г. решение № 168/21.10.2019 г.
анд № 235/2019 г. решение № 169/21.10.2019 г.
нчхд № 72/2019 г. спогодба № 176/24.10.2019 г.
нчхд № 74/2019 г. спогодба № 175/24.10.2019 г.
нчх.д. № 74/2019 г. спогодба № 175/24.10.2019 г.
нохд № 273/2019 г. споразумение № 177/25.10.2019 г.
гр.д.№ 147/2019 г. решение № 137/29.10.2019 г.
гр.д. № 578/2019 г. решение № 136/29.10.2019 г.
нохд № 270/2019 г. споразумение № 178/28.10.2019 г.
нохд № 275/2019 г. споразумение № 182/04.11.2019 г.
нохд №271/2019 г. присъда № 181/31.10.2019 г.
гр.д.№ 604/2019г. решение № 138/05.11.2019 г.
анд № 232/2019 г. решение № 185/05.11.2019 г.
гр.д. № 314/2015 г. решение № 141/11.11.2019 г.
гр.д. № 733/2018 г. решение № 142/11.11.2019 г.
гр.д. № 496/2019 г. решение № 140/08.11.2019 г.
анд № 247/2019 г. решение № 183/13.11.2019 г.
гр.д. № 146/2019 г. решение № 143/14.11.2019 г.
анд № 76/2019 г. решение № 173/13.11.2019 г.
анд № 203/2019 г. решение № 189/13.11.2019 г.
анд № 236/2019 г. решение № 187/13.11.2019 г.
анд № 237/2019 г. решение № 188/13.11.2019 г.
анд № 234/2019 г. решение № 186/13.11.2019 г.